Object structure
Title:

Indie w „Pożegnaniu jesieni”. Obietnica wyzwolenia czy kolejna inteligentna drwina Witkacego?

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2016)

Creator:

Iwanek, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Pożegnanie jesieni Witkacego ; motywy Indii ; metoda Edwarda W. Saida i Erazma Kuźmy

References:

1. T. Bocheński, Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja. Łódź 1994.
2. T. Bocheński, „Sądy boże” opisane przez Witkacego i Gombrowicza. „Przestrzenie Teorii” 7 (2007), s. 255.
3. J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939). Warszawa 2009.
4. D. Gerould, Chronologia. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Bronisław Malinowski / Chronology: Stanisław Ignacy Witkiewicz and Bronisław Malinowski. Przeł. S. Sikora. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4, s. 29.
5. D. Gerould, Egzotyczność u Witkacego. Przeł. K. Biskupski. „Dialog” 1971, nr 5,
6. D. C. Gerould, Podróż Witkacego do tropików. Itinerarium cejlońskie. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4.
7. D. C. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1981.
9. J. Gondowicz, Trzy szpryngle. (2013). Na stronie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4751-skok-w-bok-trzy-szpryngle.html (dostęp: 12 VIII 2015).
10. A. Kałowska, „Ani śladu tropikalnego uroku”. Poglądy etyczne Witkacego w tekstach z podróży w 1914 r. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 3 (2012).
11. J. Kieniewicz, Orientalizm. Idea kształtująca rzeczywistość. „Przegląd Orientalistyczny” 1985, nr 1/4.
12. M. Kochanowski, Powieści Witkacego wobec schematów powieści popularnej. Białystok 2007.
13. E. Kuźma, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin 1980.
14. E. Kuźma, Semiologia egzotyki. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985.
15. B. Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp, oprac. G. Kubica. Kraków 2002.
16. H. Marlewicz, Bolesław Leśmian – indyjskie inspiracje. „Perspektywy Kultury” 2009, nr 1, s. 75.
17. A. Micińska, Istnienie Poszczególne – Stanisław Ignacy Witkiewicz. Oprac. J. Degler. Wrocław 2003.
18. A. Micińska, U źródeł „Czystej Formy” / At the Roots of „Pure Form”. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4.
19. B. Michalski, System „Ontologii Ogólnej”, czyli „Ogólnej Nauki o Istnieniu” Stanisława
20. Ignacego Witkiewicza. W zb.: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1972.
21. P. Morand, Żyjący Budda. Przeł. J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1929.
22. E. W. Said, Orientalizm. Przeł. W. Kalinowski. Wstęp Z. Żygulski, jun. Warszawa 1991, passim.
23. H. Singh, The Rani of Jhansi: Gender, History, and Fable in India. New Delhi 2014.
24. M. Szpakowska, Ciało i seks w „Pożegnaniu jesieni”. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 4, s. 89-97.
25. W. Sztaba, Krishnamurti i Murti-Bing. Na stronie: http://www.witkacologia.eu/uzupelnienia/Sztaba/Krishnamurti_i_Murti_Bing.html (dostęp: 12 VIII 2015).
26. G. Tomassucci, Witkacowskie raje. „Przestrzenie Teorii” 14 (2010).
27. J. Tuczyński, Motywy indyjskie w literaturze polskiej. Warszawa 1981.
28. S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Wstęp, oprac. A. Micińska. Wyd. 3. Warszawa 1978.
29. S. I. Witkiewicz, list do B. Malinowskiego, z 1 IX 1914. W: Listy. T. 1. Oprac., przypisy T. Pawlak. Warszawa 2013, s. 389. Dzieła zebrane. T. 17.
30. S. I. Witkiewicz, list do Malinowskiego, z 1 X 1914. W: Listy. T. 1. Oprac., przypisy T. Pawlak. Warszawa 2013, s. 389. Dzieła zebrane. T. 17.
31. S. I. Witkiewicz, list do ojca – S. Witkiewicza, z 29 VI 1914. W: Listy. T. 1. Oprac., przypisy T. Pawlak. Warszawa 2013, s. 363. Dzieła zebrane. T. 17.
32. S. I. Witkiewicz, Mister Price, czyli Bzik tropikalny. W: Dramaty. 1. Oprac. J. Degler. Warszawa 1996. Dzieła zebrane. T. 5.
33. S. I. Witkiewicz, Nienasycenie. Oprac. J. Degler, L. Sokół. Warszawa 1992. Dzieła zebrane. T. 3
34. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Wstęp, oprac. W. Bolecki. Wrocław 2014. BN I 323.
35. S. I. Witkiewicz, Z podróży do Tropików / A Journey to the Tropics. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4,

Issue:

1

Start page:

81

End page:

96

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: