Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: „In partibus infidelium”, czyli poetyka pejzażu wewnętrznego. Stanisław Antoni Mueller a kontekst schulzowski

Twórca:

Staroń, Ireneusz

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2016)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. G. Bachelard, Wstęp do „Poetyki przestrzeni”. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1972.
2. Białe plamy w schulzologii. Red. M. Kitowska-Łysiak. Lublin 2010.
3. W. Bolecki, Język poetycki i proza. Twórczość Brunona Schulza. W: Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy – Gombrowicz – Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1996.
4. A. Budrecka, Stanisław Antoni Mueller i jego powieść „Henryk Flis”. „Prace Polonistyczne” seria 28 (1972).
5. Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza. Red. P. Próchniak. Kraków 2013.
6. Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Red. W. Meniok. Drohobycz 2014.
7. U. Eco, O literaturze. Przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska. Warszawa 2003.
8. J. Gage, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika. Przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, przy współpr. M. Machowskiego. Kraków 2010.
9. M. Głowiński, Przestrzenne tematy i miejsca. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
10. J. W. Goethe, Faust. Tragedii część pierwsza. Przeł. W. Kościelski. Oprac. B. Płaczkowska. Warszawa 1967.
11. J. Gondowicz, Mrugająca materia. W zb.: Białe plamy w schulzologii. Red. M. Kitowska-Łysiak. Lublin 2010.
12. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska. Wyd. 7. Warszawa 2001.
13. K. Irzykowski, Jeszcze jeden Hamlet. W: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. – Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. (W sprawie Stanisława Brzozowskiego). – Prolegomena do charakterologii. Wstęp A. Lam. Kraków 1980.
14. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 2. Wybór, red. nauk., wstęp M. R. Mayenowa. Warszawa 1989.
15. T. i J. Jarzębscy, Uwagi o semantyce przestrzeni i czasu w prozie Brunona Schulza. W zb.: Studia o prozie Brunona Schulza. Katowice 1976
16. J. Jarzębski, Jak czytano, jak czyta się Schulza. W zb.: Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Red. W. Meniok. Drohobycz 2009.
17. J. Jarzębski, Schulzomania? „Radar” 2012, z. 6.
18. C. G. Jung, Psychologia i twórczość. Przeł. K. Krzemień-Ojak. W zb.: Teoria badań literackich za granicą. T. 2: Od przełomu antypozytywiztycznego do roku 1945. Cz. 1: Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne. Wybór, wstęp, komentarze S. Skwarczyńska. Kraków 1974.
19. M. Janion, Gorączka romantyczna. Wyd. 2. Gdańsk 2007.
20. A. Kalin, Schulza życie po życiu – czyli po co nam schulzologia. „Czas Kultury” 2014, z. 1, s. 15.
21. S. Kierkegaard, O powszechnym znaczeniu ironii. Ironia Sokratesa. W: K. Toeplitz, Kierkegaard. Warszawa 1975.
22. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki. Przeł. A. Kryczyńska. Kraków 2009.
23. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przeł., wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 2010.
24. J. Łukasiewicz, Pęd. W zb.: Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin. Red. W. Dynak, M. Ursel. Wrocław 2005.
25. M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007.
26. H. Meyer, Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej. Przeł. Z. Żabicki. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 251-273.
27. A. Mickiewicz, Dziady. Część druga. W: Utwory dramatyczne. Warszawa 1965.
28. A. Mickiewicz, motto do Romantyczności. W: Wybór pism. Red. D. Drabikowska, I. Orlewicz. Wyd. 3. Warszawa 1952, s. 23.
29. S. A. Mueller, Henryk Flis. Powieść. T. 1–2. Oprac. M. Puchalska. Kraków 1976.
30. D. Naborowski, Krótkość żywota. W: Poezje. Tekst, słowniczek J. Niedźwiedź. Kraków 2003, s. 21.
31. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. W zb.: Problemy teorii literatury. Seria 2. Wybór H. Markiewicz. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987.
32. W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół. (Fragmenty). Przygotowanie do druku, nota P. Próchniak. Lublin 2006.
33. B. Pascal, 256. W: Myśli. Przeł. T. Boy-Żeleński. W nowym układzie według J. Chevaliera. Przedm. J. Chevalier. Przypisy, warianty przekł. M. Tazbir. Wyd. 5. Warszawa 1972.
34. W. Próchnicki, Romantyczne światy. Czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego. Kraków 1992.
35. K. Przerwa-Tetmajer, Anioł Pański. W zb.: Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia. Wstęp, wybór, oprac. J. Bajda. Wrocław 2007, s. 291.
36. M. Puchalska, Rokomysz – świat. (O perspektywach poznawczych i artystycznych utworu Stanisława Antoniego Muellera). W: S. A. Mueller, Henryk Flis. Powieść. T. 2. Oprac. M. Puchalska. Kraków 1976.
37. B. Schulz, Opowiadania. – Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1989. BN I 264.
38. H. Weinrich, Struktury narracyjne mitu. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 311-324.
39. J. B. Zaleski, Rusałki. W: Wybór poezyj. Oprac. B. Stelmaszczyk-Świontek, C. Gajkowska. Wrocław 1985.
40. R. Zimny, Raz, dwa trzy – enumeracja i perswazja. W zb.: Językowy obraz świata i kultura. Red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz. Wrocław 2000, s.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

133

Strona końc.:

151

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64579 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

255

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82689

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji