Object structure
Title:

Geografia – nauka czy opowieść? Rec.: Yi-Fu Tuan, Romantic Geography. In Search of the Sublime Landscape. Madison, Wis., 2013

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2016)

Creator:

Dworak, Anna Marta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Yi-Fu Tuan’s book ; scientific and literary approach to geography ; the role of story in geography

References:

1. J. Bachórz, „Złączyć się z burzą…” Tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki. Gdańsk 2005.
2. H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków 2006.
3. M. Całbecki, Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni. Lublin 2004.
4. Encyclopedia of Human Geography. Ed. B. Warf. Thousand Oaks, Calif., 2006.
5. Geografia humanistyczna. Hasło w: A. Czerny, M. Czerny, Geografia. Encyklopedia szkolna. Warszawa 2006, s. 105.
6. Geografia humanistyczna. Hasło w: Słownik pojęć geograficznych. Red. A. Kostrzewski. T. 1. Poznań 2001, s. 120.
7. Góry – Literatura – Kultura. Pod redakcją E. Grzędy i J. Kolbuszewskiego (1996–2015).
8. Key Texts in Human Geography. Ed. Ph. Hubbard, R. Kitchin, G. Valentine. London 2008.
9. J. Kolbuszewski, Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej. Wrocław 1994.
10. E. Kotarski, Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI–XVII wieku. Warszawa 1995.
11. A. Kronenberg, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Wyd. 2, uzup. Łódź 2015.
12. Ju. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX. Przekł., posł. B. Żyłko. Gdańsk 1999.
13. B. Miazgowski, Morze w literaturze polskiej. Gdynia 1964.
14. Miejsce rzeczywiste, miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury. Red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka. Lublin 1999.
15. Od poetyki przestrzeni do geopoetyki. Red. E. Konończuk, E. Sidoruk. Białystok 2012.
16. W. Ostrowski, Romans II. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006.
17. R. Pollak, Uroda morza w polskim słowie. Poznań 1947.
18. Przestrzeń i literatura. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978.
19. Przestrzeń w kulturze i literaturze. Red. E. Borkowska. Katowice 2006.
20. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków 2014.
21. E. Rybicka, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2.
22. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003.
23. Ulica, zaułek, bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Red. K. Badowska, A. Janiak-Staszek. Łódź 2013.
24. K. White, Geopoetyki. Wybór, oprac., przekł. K. Brakoniecki. Olsztyn 2014.
25. K. White, Poeta kosmograf. Wybór, oprac., przekł. K. Brakoniecki. Olsztyn 2010.
26. K. White, Zarys geopoetyki. Przeł. A. Czarnacka. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2.
27. J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej (Wyd. 3, zmien. Kraków 1995.
28. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. Morawińska. Wstęp K. Wojciechowski. Warszawa 1987.
29. Yi-Fu Tuana, Romantic Geography. In Search of the Sublime Landscape. Madison, Wis., 2013.

Issue:

1

Start page:

233

End page:

240

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: