Object structure
Title:

Wokół literackich topografii – propozycje badawcze w ramach geopoetyki. Rec.: Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków (2014)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2016)

Creator:

Gieba, Kamila

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

książka Elżbiety Rybickiej ; geopoetyka ; zwrot przestrzenny ; zwrot topograficzny ; rozważania Kennetha White’a i Anny Kronenberg

References:

1. M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik. Przeł. M. Bucholc. Warszawa 2012. Wersja oryginalna: Toronto 2002.
2. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki. „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 183-200.
3. K. Gieba, Powrót do źródeł geopoetyki. „Fraza” 2015, nr 1/2.
4. K. Gieba, Zwroty ku przestrzeni w badaniach literackich – próba uporządkowania pojęć i podstawowe rozróżnienia. „Przestrzenie Teorii” 23 (2015).
5. E. Kasperski, Geopoetyka. Ku nowej poetyce przestrzeni – pierwszy krok w chmurach... W zb.: Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni. Red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska. Kraków 2014.
6. E. Konończuk, O poetyckim zamieszkiwaniu świata według Kennetha White’a. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 2 (2011).
7. A. Kronenberg, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Łódź 2014.
8. R. Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa 2012.
9. Przestrzeń i literatura. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978.
10. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków 2014.
11. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych). W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.
12. O. Weretiuk, Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką. „Porównania” t. 12 (2013).

Issue:

1

Start page:

241

End page:

245

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: