Obiekt

Tytuł: „O! posągu Komandora, wejdź nareszcie za mój próg!” – uwagi na temat„Don Juana” Jana Lechonia

Twórca:

Jęcz, Jadwiga

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2016)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty. Red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska. Toruń 2007.
2. T. Bocheński, Niemożność pocieszenia. O wierszu „Zbladła twarz Don Żuana, gdy w ulicznym mroku...” W zb.: Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje. Red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślak. Kraków 2000.
3. G. G. Casanova, Pamiętniki. Przekł., wybór, wstęp T. Evert. Warszawa 1961.
4. M. Dąbrowski, Lechoń w sporze z romantykami. „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 1, s. 65.
5. Demon kopalni soli. W zb.: Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych. Wybrał, przeł., oprac. J. M. Kasjan. Toruń 1994.
6. M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923–1956. Oprac., wstęp B. Dorosz. T. 2. Warszawa 2006.
7. P. Hertz, Lechoń w czarnym palcie. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. Kądziela. Warszawa 2006.
8. A. Hutnikiewicz, Życie i śmierć poety. O twórczości Jana Lechonia. W: Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976.
9. A. Janta, „O dwa palce od serca czułem sępa szpony...” Przyczynek do nowojorskich dziejów życia i śmierci Lechonia. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. Kądziela. Warszawa 2006.
10. Z. Karpiński, Lechoń jako aktor. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. Kądziela. Warszawa 2006, s. 252–253.
11. S. Kaszyński, Krytyka teatralna Lechonia. „Dialog” 1979, nr 7, s. 102.
12. J. Kisielowa, Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia. Katowice 2001.
13. A. Kowalczykowa, Zapomniane tłumaczenia. Błok i Łochwicka w przekładach Lechonia. „Slavia Orientalis” 1962, nr 4, s. 511.
14. M. Kuncewiczowa, Jak on to pięknie powiedział. „Akcent” 1999, nr 3, s. 10.
15. J. Kwiatkowski, Felieton poetycki. „Twórczość” 1976, nr 5, s. 134.
16. J. Lechoń, „Don Juan”. W: Cudowny świat teatru. Artykuły i recenzje 1916–1962. Zebrał, oprac. S. Kaszyński. Warszawa 1981.
17. J. Lechoń, Dziennik. T. 2. Warszawa 1992.
18. R. Loth, wstęp w: J. Lechoń, Poezje. Oprac. R. Loth. Wrocław 1990, s. LVI. BN I 256.
19. W. Łukszo, Debiut poetycki Jana Lechonia. „Prace Polonistyczne” 1970, s. 203.
20. S. Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918–1965. Cz. 1: Teatry dramatyczne. Warszawa 1985.
21. T. Miciński, Przy grobie Don Juana Tenorio. W: Poezje. Gdańsk 2000, s. 213.
22. W. i S. Miłaszewscy, Wspominamy. T. 2. Poznań 1939, s. 71–72.
23. S. Münch, Metamorfozy Don Juana. Studia z historii opery XVIII i XIX wieku. Lublin 2010.
24. P. Nowaczyński, Liebert w polskiej liryce religijnej. „Znak” 1971, nr 10, s. 1304.
25. P. Pochel, Intertekstualne gry w liryce Jana Lechonia i Tadeusza Różewicza. Katowice 2012.
26. O. Rank, Don Juan et Le Double. Paris 1973.
27. D. de Rougemont, Don Juan. W: Mity o miłości. Przeł. M. Żurowska. Warszawa 2002.
28. D. de Rougemont, Don Juan i Sade. W: Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1999, s. 175–178.
29. J. Sawicka, Lechoń zmęczony. „Więź” 1986, nr 10, s. 80.
30. J. Stradecki, W kręgu Skamandra. Warszawa 1977.
31. T. Terlecki, Dwa profile Jana Lechonia. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. Kądziela. Warszawa 2006.
32. A. K. Tołstoj, Upiór. Przeł. T. Chróścielewski. Łódź 1958.
33. Z. Włodarczyk, Laurus nobilis. Hasło w: Rośliny biblijne. Leksykon. Kraków 2011.
34. W. Wyskiel, Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie. Kraków 1988.
35. J. Zacharska, Skamander. Warszawa 1977.
36. J. Zorrilla, Don Juan Tenorio. Madrid 1991.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

97

Strona końc.:

111

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64604 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

255

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82711

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji