Object

Title: Demilitaryzacja polskiej męskości

Creator:

Borkowska, Grażyna : Red.

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Barańczak, Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988.
2. F. Biess, A Selected Bibliography: The Military, War and West Germany, 1945–1955. W zb.: Home/Front. The Military, War and Gender in Twentieth-Century Germany. Ed. K. Hagemann, S. Schüler-Springorum. Oxford – New York 2002.
3. K. M. Bogdal, Hard-Cold-Fast: Imagining Masculinity in the German Academy, Literature, and the Media. W zb.: Conceptions of Postwar German Masculinity. Ed. R. Jerome. Afterword M. Kimmel. New York 2001.
4. L. Boose, Techno-Muscularity and the “Boy Eternal”: From the Quagmire to the Gulf. W zb.: Gendering War Talk. Ed. M. Cooke, A. Woolacott. Princeton, N. J., 2014.
5. J. Bourke, Dismembering the Male. Men’s Bodies, Britain and the Great War. Chicago 1996.
6. A. Carden-Coyne, Reconstructing the Body. Classicism, Modernism, and The First World War. Oxford – New York 2009.
7. R. W. Connell, J. Wood, Globalization and Business Masculinities. „Men and Masculinities” 2005, nr 4.
8. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.
9. D. Dabert, Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego. Poznań 1998.
10. S. Ducat, The Wimp Factor. Gender Gaps, Holy Wars and the Politics of Anxious Masculinity. Boston, Mass., 2004.
11. J. Elkner, “Dedovshchina” and the Committee of Soldiers’ Mothers under Gorbachev. “The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies” 2004, nr 1. Na stronie: http://pipss.revues.org/243 (data dostępu: 20 III 2015).
12. O. Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej. Przeł. W. Jeżewski. Warszawa 2007.
13. W. Frasyniuk, wypowiedź w: M. Łopiński, M. Wilk, M. Moskit, Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. Gdańsk 1989, s. 198.
14. S. Frühstück, Uneasy Warriors. Gender, Memory and Popular Culture in the Japanese Army. Berkeley, Calif., 2007.
15. Ch. Hopper, Manly States. Masculinities, International Relations and Gender Politics. New York 2001.
16. International Encyclopedia of Men and Masculinities. Ed. M. Flood [i in.]. Abingdon– New York 2007.
17. M. Janion, Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000.
18. T. Jastrun, Afganistan. W zb.: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980–84. Oprac. S. Stelmachowa. Wrocław 1985, s. 1.
19. T. Jastrun, Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Kraków 1982.
20. R. Jerome, Introduction. W zb.: Conceptions of Postwar German Masculinity. Ed. R. Jerome. Afterword M. Kimmel. New York
21. J. Kapuścik, W. J. Podgórski, Tradycje żołnierskie literatury polskiej. Wrocław 1978.
22. B. Kosta, Väterliteratur, Masculinity, and History: The Melancholic Texts of the 1980s. W zb.: Conceptions of Postwar German Masculinity. Ed. R. Jerome. Afterword M. Kimmel. New York 2001.
23. S. Kowalski, Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego. Wyd. 3. Warszawa 2009.
24. R. Krynicki, Nie strzelajcie. W: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980–84. Oprac. S. Stelmachowa. Wrocław 1985, s. 18.
25. Ju. Łotman, O semiotyce pojęć „wstyd” i „strach” w mechanizmie kultury (tezy). W zb.: Semiotyka kultury. Wybór, oprac. E. Janus, M. R. Mayenowa. Przedm. S. Żółkiewski. Wyd. 2. Warszawa 1977.
26. B. Mann, Sovereign Masculinity. Gender Lessons from the War on Terror. Oxford 2014.
27. A. Michnik, W stanie. Przygotował zespół: Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, G. Sołtysiak. Wyd. 2, popr., rozszerz. Warszawa 1991, s. 131.
28. A. i M. Mitserlich, Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens. München 1967.
29. T. Moser, Paralysis, Silence, and the Unknown SS-Father: A Therapeutic Case Study on the Return of the Third Reich in Psychotherapy. W zb.: Conceptions of Postwar German Masculinity. Ed. R. Jerome. Afterword M. Kimmel. New York 2001.
30. A. Pawlak, List do syna. W: Zmierzch i grypsy. Warszawa 1984.
31. Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek. Wybór, oprac. A. Skoczek. Kraków 2014.
32. J. Polkowski, Elementarz. W: Oddychaj głęboko. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1981.
33. A. Rudnicki, Żołnierze. Warszawa 1933.
34. Security Services. Hasło w: International Encyclopedia of Men and Masculinities. Ed. M. Flood [i in.]. Abingdon– New York 2007, s. 549.
35. K. Silverman, Male Subjectivity at the Margins. New York – London 1992.
36. A. Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów. Kraków 2004.
37. I. Stoehr, Cold War Communities. Women’s Peace Politics in Postwar West Germany 1945–1952. W zb.: Home/Front. The Military, War and Gender in Twentieth-Century Germany. Ed. K. Hagemann, S. Schüler-Springorum. Oxford – New York 2002.
38. T. Tomasik, Wojna, męskość, literatura. Słupsk 2013.
39. Z. Uniłowski, Dzień rekruta (1934).
40. K. Wierzyński, Granice świata. Warszawa 1933.
41. J. Wittlin, Sól ziemi. Warszawa 1937.
42. A. Zagajewski, Solidarność i samotność. Warszawa 2002.

Issue:

2

Start page:

161

End page:

178

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64601 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

232

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82714

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information