Object structure

Title:

(Auto)mapowane queeru

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2016)

Creator:

Dalasiński, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

queer ; homotextual literature ; subversiveness

References:

1. Anonim [H. de Saint-Denys], Les rêves et les moyens de les diriger; observations pratiques, Librairie d’Amyot, Paryż 1867. ; 2. B. Baran, Postmodernizm, Inter Esse, Kraków 1992. ; 3. S. LaBerge, L. Levitan, W.C. Dement, Lucid dreaming: physiological correlates of consciousness during REM sleep, „Journal of Mind and Behavior” 1986 nr 251. ; 4. D. Boden, Román Milana Kundery L’identité, „Slovo a Smysl” 2010 nr 1. ; 5. P. Czapliński, Sennik polski według Wiedemanna, „Gazeta Wyborcza” 2005 nr 265. ; 6. P. Dybel, Marzenie senne jako powieść, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2004. ; 7. F. van Eeden, A study of Dreams, „Proceedings of the Society for Psychical Research”, 1913 nr 26. ; 8. W. Iser, Representation. A Performative Act, w: The Aims of Representation. Subject/Text/History, red. M. Krieger, Columbia University Press, Stanford 1987. ; 9. Ł. Jeżyk, Język w pościeli, „Odra” 2006 nr 2, cyt. za: www.czytelnia.onet.pl (12.02.2016). ; 10. J. Kornhauser, Odtrącona wyobraźnia. Polska poezja zamiast surrealizmu, http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-4-2010-4/odtraconawyobraznia-polska-poezja-zamiast-surrealizmu, (12.03.2016). ; 11. J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna, PWN, Warszawa 1987. ; 12. N. Lemann, Gurami mozaikowy dyryguje Beethovenem. Oniryczny panfikcjonalizm Scen łóżkowych Adama Wiedemanna, „Folia Litteraria Polonica” 2012 nr 1(15). ; 13. Letter 159 (A.D. 415) [List 159 z 415 roku], http://www.newadvent.org/fathers/1102159.htm (12.03.2016). ; 14. Zob. N. Luhmann, Konstrukcja realności, przeł. I. Kotuła, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006. ; 15. P. de Man, Retoryka czasowości, przeł. A. Przybysławski, „Literatura na Świecie” 1999 nr 10-11. ; 16. M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Universitas, Kraków 2004. ; 17. M.P. Markowski, O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski i R. Nycz, Universitas, Kraków 2010. ; 18. I. Noszczyk, Sceny lekturowe, czyli o snach Adama Wiedemanna, http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=140&co=txt_1074 (12.03.2016). ; 19. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis, w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1992. ; 20. R. Nycz, Sylwy współczesne, Universitas, Kraków 1996. ; 21. W. Owczarski, Sennik polski. Literatura–wyobraźnia–pamięć, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014. ; 22. A. Pluszka, O Scenach łóżkowych Adama Wiedemanna, http://www.culture.pl/culture-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/Je7b/content/o-scenach-lozkowych-adama-wiedemanna (12.03.2016). ; 23. L.M. Porter, Real dreams, literary dreams, and the fantastic in literature, w: The dream and the text, red. C. Schreier Rupprecht, State University of New York Press, Albany 1993. ; 24. M. Schredl i D. Erlacher, Lucid dreaming frequency and personality, „Personality and Individual Differences” 2004 vol. 37. ; 25. J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna. Na materiale współczesnej prozy polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1988 z. 4. ; 26. R. Sukenick, The death of the Novel and Other Stories, University of Alabama Press, New York 1969. ; 27. Surfiction: Fiction Now and Tomorrow, red. R. Federman, Swallow Press, Chicago 1975. ; 28. M. Tabaczyński, Rozmiar ma znaczenie. Jeszcze kilka słów o minimalizmie, „Ha!art” 2005 nr 24. ; 29. A. Wiedemann, Sceny łóżkowe, Korporacja „Ha!art”, Kraków 2005. ; 30. M. Wilk, Literackie opanowanie rzeczywistości (łóżkowej), czyli śnienie (nie)oczywiste, „Pogranicza” 2006 nr 1. ; 31. M. Wilk, Tombolo. O Scenach łóżkowych Adama Wiedemanna, w: „…Widoki są niejadalne”. O twórczości Adama Wiedemanna, red. D. Skrabek, Semper, Warszawa 2007. ; 32. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2004. ; 33. S. Žižek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, przeł. J. Margański, KR, Warszawa 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

146

End page:

153

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.5.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by: