Object

Title: (Nie)pamięć zbiorowa Polaków jako skutecznaregulacja emocji

Creator:

Bilewicz, Michał

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Andrighetto L., Mari S., Volpato C., Behluli B. Reducing competitive victimhood in Kosovo: The role of extended contact and common ingroup identity, “Political Psychology” 2012 nr 33/4, s. 513-529. ; 2. Bilewicz M. The dark side of emotion regulation: Historical defensiveness as an obstacle in reconciliation, “Psychological Inquiry” 2016 nr 27/2 s. 89-95. ; 3. Bilewicz M. Wyjaśnianie Jedwabnego, w: Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport z badań, red. I. Krzemiński, Scholar, Warszawa 2004. ; 4. Bilewicz M., Dudek N. Nasze zbrodnie ≠ ich zbrodnie. Potoczne wyjaśnienia historycznych mordów w Pawłokomie, w: My i Oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości, red. H. Mamzer, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010. ; 5. Bilewicz M., M, Winiewski M., Kofta M., Wójcik A. Harmful Ideas. The structure and consequences of antisemitic beliefs in Poland “Political Psychology” 2013 nr 34/6, s. 821- 839. ; 6. Bilewicz M., Stefaniak A. “Can a victim be responsible? Anti-Semitic consequences of victimhood-based identity and competitive victimhood in Poland”, w: Responsibility: An interdisciplinary perspective, red. B. Bokus, Warszawa: Lexem, 2013, s. 69-77. ; 7. Bilewicz M., Stefaniak A., Witkowska M. Polish youth confronting the Jewish past. Antagonistic history and pathways to reconciliation, w: Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe, red.J. Kurczewski, Peter Lang, London 2014, s. 97-112. ; 8. Čehajić S., Brown R., González R. What do I care? Perceived ingroup responsibility and dehumanization as predictors of empathy felt for the victim group, “Group Processes & Intergroup Relations” 2009 nr 12/6, s. 715-729. ; 9. de Zavala A. G., Cichocka A., Eidelson R., Jayawickreme N. Collective narcissism and its social consequences, “Journal of Personality and Social Psychology” 2009 nr 97/6, s. 1074. ; 10. Etkin A., Büchel C., Gross J. J. The neural bases of emotion regulation, “Nature Reviews Neuroscience” 2015 nr 16/11, s. 693-700. ; 11. Finkelstein N. G. Goldhagen dla początkujących, 20.06.2001, http://www.geocities.ws/jedwabne/goldhagen_dla_poczatkujacych.htm, [22.11.2016] ; 12. Freud S., Neurosis and psychosis, “The Psychoanalytic Review” 1929 nr 16, s. 203. ; 13. Gross J. J. Emotion regulation: taking stock and moving forward, “Emotion” 2013 nr 13/3, s. 359. ; 14. Gross J. J. The emerging field of emotion regulation: an integrative review, “Review of General Psychology” 1998 nr 2/3, s. 271. ; 15. Gross J. J., John O. P. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being, “Journal of Personality and Social Psychology” 2003 nr 85/2, s. 348. ; 16. Gross J. J., Richards J. M., John O. P. Emotion regulation in everyday life, “Emotion regulation in couples and families: Pathways to dysfunction and health” 2006, s. 13-35. ; 17. Gross J.T. Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Fundacja Pogranicze, Sejny 2000. ; 18. Hamer K., Penczek M., Bilewicz M. “Humanum ignoscere est”. The relationship of national and supranational identifications with intergroup forgiveness, “Personality and Individual Differences” 2017 nr 105, s. 257-263. ; 19. Imhoff R., Bilewicz M., Erb H. Collective regret versus collective guilt: Different emotional reactions to historical atrocities, “European Journal of Social Psychology” 2012 nr 42/6, s. 729-742. ; 20. Kaczyński J. Reakcja na wypowiedź amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy o „polskim obozie śmierci”, 30.05.2012, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kaczynski-narod-Polski-zostal-obrazony-w-sposob-niezwykle-drastyczny,wid,14529880,wiadomosc.html, [22.11.2016]. ; 21. Kandydat na szefa IPN o Jedwabnem: Wykonawcami zbrodni byli Niemcy, którzy wykorzystali Polaków, 19.07.2016, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/526800,kandydat-na-szefa-ipn-o-jedwabnem-wykonawcami-zbrodni-byli-niemcy-ktorzy-wykorzystali-polakow.html, [22.11.2016]. ; 22. Klar Y., Bilewicz M. From socially motivated lay historians to lay censors: Case studies from Israel and Poland, w druku. ; 23. Klein O. The lay historian: How ordinary people think about history, w: Narratives and social memory: theoretical and methodological approaches, red. R. Cabecinhas, L. Abadia, Braga, University of Minho, 2013, s. 25-45. ; 24. Klein O., Licata L., Pierucci S. Does group identification facilitate or prevent collective guilt about past misdeeds? Resolving the paradox, “ British Journal of Social Psychology” 2011 nr 50/3, s. 563-572. ; 25. Kurtis T., Adams G., Yellow Bird M. Generosity or genocide? Identity implications of silence in American Thanksgiving commemorations, “Memory” 2010 nr 18/2, s. 208-224. ; 26. Kofta M., Slawuta P. Thou shall not kill… your brother: Victim− perpetrator cultural closeness and moral disapproval of Polish atrocities against Jews after the Holocaust, “Journal of Social Issues” 2013 nr 69/1, s. 54-73. ; 27. Komorowski B. List prezydenta odczytany w Jedwabnem, 10.07.2011, http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/inne/art,47,list-prezydenta-odczytany-w-jedwabnem.html [22.11.2016] ; 28. Kruglanski A. W. Goal systems theory: Integrating the cognitive and motivational aspects of self-regulation, “Motivated social perception: The Ontario symposium“ 2003 nr 9. ; 29. Kwaśniewski A. Przemówienie prezydenta na uroczystościach żałobnych w Jedwabnem, 10.07.2001, http://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2001/art,157,470,prezydent-rp-wzial-udzial-w-uroczystosciach-zalobnych-w-jedwabnem.html [22.11.2016] ; 30. Leach C. W., Zeineddine F. B., Cehajic- Clancy S. Moral immemorial: The rarity of self-criticism for previous generations’ genocide or mass violence, “Journal of Social Issues” 2013 nr 69, s. 34–53. ; 31. Leder A. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. ; 32. Leidner B., Castano E. Morality shifting in the context of intergroup violence, “European Journal of Social Psychology” 2012 nr 42/1, s. 82-91. ; 33. Luhtanen R., Crocker J. Self-esteem and intergroup comparisons: Toward a theory of collective self-esteem, w: Social comparison: Contemporary theory and research, red. J. Suls, Jerry, T. A. Wills, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1991. ; 34. Manning P. Letter of Concern to Polish Government regarding Treatment of Historian Jan Gross, 14.11.2016, https://www.historians.org/news-and-advocacy/statements-and-resolutions-of-support-and-protest/letter-of-concern-to-polish-government-regarding-treatment-of-historian-jan-gross, [22.11.2016]. ; 35. Marques J. M., Yzerbyt V. Y., Leyens J. P. The “black sheep effect”: Extremity of judgments towards ingroup members as a function of group identification, “European Journal of Social Psychology” 1988 nr 18/1, s. 1-16. ; 36. Memches F. Gross – nie historyk, lecz performer, 15.09.2015, http://www.rp.pl/Opinie/309149754-Gross--nie-historyk-lecz-performer.html, [22.11.2016]. ; 37. Milewski J. J. Polacy i Żydzi w Jedwabnem i okolicy przed 22 czerwca 1941 roku oraz A. Żbikowski Pogromy i mordy ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku w świetle relacji ocalałych Żydów i dokumentów sądowych w: Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, K. Persak, t.1, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2002. ; 38. Noor M., Shnabel N., Halabi S., Nadler A. When suffering begets suffering the psychology of competitive victimhood between adversarial groups in violent conflicts, “Personality and Social Psychology Review” 2012 nr 16/4, s. 351-374. ; 39. Nowak A. Westerplatte czy Jedwabne, 1.08.2001, http://archiwum.rp.pl/artykul/347318-Westerplatte-czy-Jedwabne.html, [22.11.2016]. ; 40. Pennebaker J. W., Paez D., Rim B. Collective memory of political events: Social psychological perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1997. ; 41. Sharvit K., Brambilla M., Babush M., Colucci F. P. To feel or not to feel when my group harms others? The regulation of collective guilt as motivated reasoning, “Personality and Social Psychology Bulletin” 2015 nr 41, s. 1223-1235. ; 42. Steinlauf M. C. Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa 2001. ; 43. Stone C. B., Coman A., Brown A. D., Koppel J., Hirst W. Toward a science of silence the consequences of leaving a memory unsaid, “Perspectives on Psychological Science” 2012 nr 7/1, s. 39-53. ; 44. Strzembosz T. Inny obraz sąsiadów, 31.03.2001, http://archiwum.rp.pl/artykul/330587-Inny-obraz-sasiadow.html, [22.11.2016]. ; 45. Turner J. C., Tajfel H. The social identity theory of intergroup behaviour, “Psychology of intergroup relations” 1986, s. 7-24. ; 46. Vollhardt J. R. “Crime against humanity” or “crime against Jews”? Acknowledgment in construals of the Holocaust and its importance for intergroup relations, “Journal of Social Issues” 2013 nr 69/1, s. 144-161. ; 47. Vollhardt J. R., Bilewicz M., Olechowski M. Victims under siege: Lessons for Polish–Jewish relations and beyond, w: The social psychology of intractable conflicts, red. E. Halperin, K. Sharvit, Springer International Publishing, Switzerland 2015. ; 48. Witkowska M., Bilewicz M., Pantazi M., Gkinopoulos T., Klein O. ‘Historia est Magistra’? The Impact of Historical Victimhood on Current Conspiracy Beliefs, w recenzji. ; 49. Wohl J. M., Branscombe N. R., Klar Y. Collective guilt: Emotional reactions when one's group has done wrong or been wronged, “European Review of Social Psychology” 2006 nr 17/1, s. 1-37. ; 50. Wohl J. M., Branscombe N. R., Klar Y. Collective guilt: Emotional reactions when one's group has done wrong or been wronged, s. 1-37. ; 51. Žižek S. The interpassive subject, 1998, http://timothyquigley.net/vcs/interpassive.pdf, [22.11.2016].

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

52

End page:

67

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63014 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.6.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 14, 2017

Number of object content hits:

750

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82848

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information