Obiekt

Tytuł: Lekcja "Dziadów" w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. Inscenizacja Kazimierza Dejmka w dokumentacji państwowej cenzury

Twórca:

Tyszkiewicz, Barbara

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Wydawca:

Instytut Badań Literackich PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Bibliografia:

1. AAN, GUKPPiW [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół: Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk; sygnatury i nry teczek:] 828 t. 74/4, 834 t. 77/6, 846 t. 86/1, 847 t. 86/2, 848 t. 86/3, 958 t. 127/3, 1207 t. 197/13, 1320 t. 228/70, 1475 t. 266/4, 1686 t. 334/6, 1690 t. 334/10, Koperski Jerzy [materiały w opracowaniu].
2. AAN, KC PZPR [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół: KC PZPR] Wydział Kultury, LVI–1414 [tu: Na antypolskim i antysocjalistycznym kierunku].
3. S.W. Balicki, W sprawie przedstawienia „Dziadów” w Teatrze Narodowym, „Współczesność” 1968 nr 7.
4. H. Bardijewski, Spektakl, „Dialog” 1969 nr 2.
5. H. Bardijewski, Jak zostać monarchistą, a właściwie królem, Czytelnik, Warszawa 1976.
6. K. Beylin, „Dziady”, „Express Wieczorny” 1967 nr 283.
7. [S.E. Bury] S. Polanica, „Dziady” w Narodowym, „Słowo Powszechne” 1967 nr 284.
8. O. Dawidowicz-Chymkowska, Pisarz i reżyserzy, czyli powstawanie dzieła teatralnego. Analiza brulionów „Gdy płoną lasy” Jerzego Zawieyskiego, w tejże: Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, Warszawa 2007.
9. J. Degler, O niedoszłej premierze „Gyubala Wahazara” w Teatrze Narodowym. Tekst [on-line] http://www.witkacologia.eu/teatr/teksty/Gyubal_Wahazar.pdf, s. 4 [dostęp: 15.09.2016].
10. J. Degler, Witkacego perypetie z cenzurą, w: Muzy i Hestia, red. M. Cieński, J. Sokolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
11. K. Dejmek, Wywiad, rozm. (dag) [właśc. A. Dziembaj], „Kurier Polski” 1967 nr 275.
12. J. Eisler, Wokół „Dziadów”, w tegoż: Polski rok 1968, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2006.
13. Encyklopedia Teatru Polskiego [on-line] http://www.encyklopediateatru.pl
14. M. Fik, Wokół „Dziadów”, w tejże: Marcowa kultura. Wokół „Dziadów”, literaci i władza, kampania marcowa, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1995.
15. A. Grodzicki, „Dziady” w Narodowym, „Życie Warszawy” 1967 nr 282.
16. J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968–1976), Wydaw. Literackie, Kraków 2000.
17. G. Holoubek, Wywiad, rozm. woy [właśc. L. Woyciechowska], „Express Wieczorny” 1967 nr 275.
18. L. Janowicz, Misterium ludowe, „Kurier Polski” 1967 nr 280.
19. A. Jarecki, Wielka improwizacja, „Sztandar Młodych” 1967 nr 286.
20. Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia, t. 1, red. W. Władyka, Wydawnictwo Sens; Polityka-Spółdzielnia Pracy, Poznań; Warszawa 2005.
21. L. Kołakowski, Pochwała cenzora, „Gazeta Wyborcza” 2016 nr 95.
22. T. Konwicki, Wniebowstąpienie, Iskry, Warszawa 1967.
23. E. Krasiński, „Dziady” (1967), w: Teatr Kazimierza Dejmka, red. A. Kuligowska-Korzeniewska, przy współpr. E. Kołdrzak, K. Kuropatwy, K. Packa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
24. E. Krasiński, „Dziady” Kazimierza Dejmka w „chwili osobliwej”, „Pamiętnik Teatralny” 2005 z. 3/4.
25. E. Krasiński, M. Raszewska, Kronika „Dziadów” w Teatrze Narodowym w inscenizacji Kazimierza Dejmka 1962-1968, „Pamiętnik Teatralny” 2005 z. 3/4.
26. J. Lenart, Początek awantury politycznej, „Współczesność” 1968 nr 7.
27. J. Lovell, Koniec chorału, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968.
28. K. Łastawiecki, „Dziady” w Narodowym, „Litery” 1968 nr 2.
29. Mickiewiczowskie „Dziady” na polskich scenach, „Życie Warszawy” 1968 nr 33 (fragmenty telewizyjnych wypowiedzi G. Lasoty i W. Fillera z 3 II 1968 r.).
30. M. Raszewska, „Dziady” Dejmka, Teatr Narodowy, Warszawa 2008.
31. M. Rosenberg, Dziwne przypadki (?) Dziadów Dejmka, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, t. 21 nr 1.
32. [J.A. Szczepański] Jaszcz, „Dziady” Kazimierza Dejmka, „Trybuna Ludu” 1967 nr 330.
33. J. Timoszewicz, „Dziady” w inscenizacji Leona Schillera. Partytura i jej wykonanie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
34. J. Timoszewicz, „Motyl czarny i pękaty…” Przyczynek do dziejów cenzury w PRL, w: Pośród spraw publicznych i teatralnych, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 1998.
35. B. Tyszkiewicz, Przejście na drugą stronę lustra. Sejmowy epilog „Dziadów” w „Dzienniku” Jerzego Zawieyskiego, „Więź” 2008 nr 4/5.

Czasopismo/Seria/cykl:

Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL

Tom:

6

Strona pocz.:

77

Strona końc.:

108

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62966 ; 978-83-65573-36-0

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji