Object

Title: Autorstwo uczestniczące

Creator:

Dąbrówka, Andrzej

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Publisher:

Instytut Badań Literackich ; Fundacja Akademia Humanistyczna

Place of publishing:

Warszawa

Description:

453 pp.

Type of object:

Book/Chapter

References:

1. Bielski Marcin (1896) Komedya Justyna i Konstancyi Marcina Bielskiego (1557 r.), Warszawa: Wydawnictwo T. Wierzbowski.
2. Bohuszewicz Paweł (red.), Dyskusja wokół tekstu Andrzeja Dąbrówki „Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej”, „Litteraria Copernicana” 3(19) 2016, s. 211–219, także online DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.046.
click here to follow the link
3. Dąbrówka Andrzej (1990a) Untersuchungen über die mittelniederländischen Abele Spelen (Herkunft – Stil – Motive), Warszawa: Wydział Neofilologii UW. Także online http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:59421 (1.08.2016).
4. Dąbrówka Andrzej (1990b), Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelniederländischen Dramas, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 33, s. 27-53, http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent? id=58720 (1.08.2016).
5. Dąbrówka Andrzej (2009) Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej, „Nauka”, z. 3, s. 133-154. Online http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/ stories/pliki/publikacje/nauka/2009/03/N309-8-Dabrowka.pdf = http://tinyurl.com/ofxd6bd.
6. Dąbrówka Andrzej (2013) Autorstwo a piśmienność, w: Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, Colloquia Medieavalia Lublinensia 2, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 37-50. https://www.researchgate.net/publication/311409147_Autorstwo_a_pismiennosc
7. Fauconnier Gilles, Turner Mark (1998) Conceptual Integration Networks, „Cognitive Science” 22.2: 133-187.
8. Gibbs Jr. Raymond W. (2003) Prototypes in Dynamic Meaning Construal, w: Gavins, Joanna, Steen, Gerard, Cognitive Poetics in Practice, eds. J. Gavins, G. Steen, London: Psychology Press, s. 27-40.
9. Gillespie Vincent (2005) From the Twelfth Century to c. 1450, rozdział 6 części The Study of Classical Authors, w: Minnis, Alastair, Johnson, Ian, The Cambridge History of Literary Criticism, eds. A. Minnis, I. Johnson; vol. II, The Middle Ages, Cambridge University Press: Cambridge, s. 145-235.
10. Irvine Martin (1994) The Making of Textual Culture: „Grammatica” and Literary Theory, 350-1100, Cambridge Studies in Medieval Literature, 19; Cambridge: Cambridge University Press.
11. Lateranum 1215 (1973) – Constitutiones Concilii Lateranensis, w: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, red. Josephus Alberigo et al., Bolonia: Istituto per la scienze religiose, s. 230-271.
12. Lewandowska-Tomaszczyk Barbara (2006) Konstruowanie znaczeń i teoria stapiania, w: Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków: Universitas, s. 7-35.
13. Müller Karl-Heinz (2008) Methodologizing Radical Constructivism, Recipes for RC-Designs in the Social Sciences, „Constructivist Foundations” 3.1, s. 50-61.
14. Norwid Cyprian Kamil (1863) Krakus książe nieznany. Tragedya, w: Poezye Cypriana Norwida. Pierwsze wydanie zbiorowe, Lipsk: F.A. Brockhaus, s. 81-128.
15. Semino Elena (2009) Text worlds, w: Cognitive Poetics. Goals, Gains and Gaps, eds. G. Brône, J. Vandaele, Berlin: Mouton De Gruyter: s. 33-71.
16. Tatnall Arthur (2005) Actor-Network Theory in Information Systems Research, w: Encyclopedia of Information Science and Technology, ed. M. Khosrow-Pour, Hershey PA: IGI Global, vol. 1, s. 42-46.
17. Zarzębski Tadeusz (1997) Biblioteka Rzeczypospolitej, Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Relation:

Prace Centrum Humanistyki Cyfrowej

Start page:

303

End page:

328

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62986 ; 10.18318/978-83-65573-14-8.15

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 13, 2017

Number of object content hits:

202

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82899

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Dąbrówka A. - Autorstwo uczestniczące Oct 2, 2020

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information