Obiekt

Tytuł: Political and administrative boundaries of the German statei n the 20th century

Twórca:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 3 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The paper presents the changes in the political and administrative boundaries of the German state, which took place during the 20th century. The starting point is constituted by the political pattern having developed after the establishment of the German Empire in 1871, this pattern lasting until the World War I. Then, the territorial consequences are considered of the decisions, taken at the Versailles Peace Conference. After the presentation of the situation existing during the inter-war period, the political transformations are shown of the annexation politics of the Nazi Germany. The final part of the paper is devoted to the territorial effects that the Potsdam Treaty brought for the defeated Germany.

Bibliografia:

1. Czubiński A. (ed.), 1992. Problem granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego 1918-1990. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
2. DIE BEVÖLKERUNG DES DEUTSCHEN REICHES NACH DER VOLKSZÄHLUNG VON 1910, 1912. Berlin.
3. Eberhardt P., 2008. Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I Wojny Światowej [in:] P. Eberhardt (ed.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 135-150.
4. Eberhardt P., 2010. Migracje polityczne na ziemiach polskich 1939-1950. Poznań: Instytut Zachodni.
5. Eberhardt P., 2013. Granice polityczno-administracyjne państwa niemieckiego w XX wieku. Czasopismo Geograficzne, vol. 84, no. 1-2, pp. 3-28.
6. Hartenstein M., 2006. Die Geschichte der Oder-Neisse Linie. Munich: Olzog.
7. Hauser P., 1995. Niemcy wobec perspektywy rozstrzygnięć Konferencji Pokojowej w sprawie zachodniej granicy Polski [in:] Cz. Bloch, Z. Zieliński (eds.), Powrót Polski na mapę Europy, Lublin: Wydawnictwa KUL, pp. 117-146.
8. Hilgemann W., 1984. Atlas zur deutschen Zeitgeschichte 1918-1968. Munich-Zurich: Piper.
9. HISTORIA POLSKI W LICZBACH. PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO. vol. 1, 2003. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
10. KNAURS LEXIKON A-Z, 1950-1951. Munich: Droemersche Verlagsanstalt.
11. Kokot J., 1957. Logika Poczdamu. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
12. Labuda G., 1974. Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
13. Łossowski P., 2007. Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy. Warszawa: Instytut Historii PAN.
14. Majewski P.M., 2000. Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
15. MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY 1937. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
16. Mann G., 2007. Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia.
17. MUSZYŃSKI J., 1995. O skrupulatniejsze spojrzenie na terytorium i granice Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości. Uwagi w związku z książką "Problem granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego 1918-1990". Przegląd Zachodni, 1, Poznań, pp. 165-176.
18. NOWA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA.VOL. 4, 1996. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19. PERTHES J., 1941. Taschen Atlas der Ganzen Welt. Gotha: Justuj Perthes.
20. Riedel J. (ed.), 1928. Knaurs Welt Atlas. Berlin: Knaur.
21. Sienkiewicz W., Hryciuk G., (eds.), 2008. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1945. Atlas ziem Polski. Warszawa: Demart.
22. Wituch T., 2001. Terytoria sporne w Europie po 1815 roku. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.
23. Zgórniak M., 1966. Przygotowanie wojenne hitlerowskich Niemiec w dobie "Anschlussu" Austrii (XI 1937 – III 1938). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 140, Prace Historyczne, 17, pp. 183-204.
24. ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE W LICZBACH, 1966. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

90

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

335

Strona końc.:

350

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63180 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0095

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji