Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 3 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Geurs K.T., Ritsema Van Eck J.R., 2001. Accessibility Measures: Review and Applications. Evaluation of accessibility impacts of land-use transportation scenarios, and related social and economic impact. RIVM report 408505 006, Bilthoven: National Institute of Public Health and the Environment.
2. Hansen W.G., 1959. How accessibility shapes land-use. Journal of the American Institute of Planners, vol. 25, no. 2, pp. 73-76.
-
3. Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., 2010a. Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
4. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013. Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland. Warsaw: Ministry of Regional Development.
5. Komornicki T., Śleszyński P., Pomianowski W., Rosik P., Siłka P., Stępniak M., 2008. Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie. (+ Update in 2010), Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
6. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2010. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 241, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
7. Rosik P., 2012. Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Prace Geograficzne, 233, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Do not use your browser's 'BACK' button.
8. Rosik P., Śleszyński P., 2009. Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. Transport Miejski i Regionalny, 10, pp. 26-31.
9. ROSIK P., POMIANOWSKI W., STĘPNIAK M., KOMORNICKI T., ŚLESZYŃSKI P., 2011. Narzędzie ewaluacyjno-badawcze dostępności transportowej gmin w podukładach wojewódzkich. Raport końcowy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [non-printed material prepared under the 4th competition for Polish Ministry of Regional Development subsidies).
10. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski W., 2012. Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030. Raport końcowy, Instytut Geografi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [non-printed material prepared as part of the 5th Polish Ministry of Regional Development donation competition].
11. Rosik P., Stępniak M., 2015. Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015. Geographia Polonica, vol. 88, no. 4, pp. 607-620.
-
12. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2015. The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective. Transport Policy, vol. 37, pp. 134-146.
-
13. Śleszyński P., 2009. Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu w transporcie drogowym. Przegląd Komunikacyjny, 5, pp. 26-32.
14. Śleszyński P., 2015. Expected traffic speed in Poland using Corine land cover, SRTM-3 and detailed population places data. Journal of Maps, vol. 11, no. 2, pp. 245-254.
-
15. Spiekermann K., Wegener M., Květoň V., Marada M., Schürmann C., Biosca O., Ulied Segui A., Antikainen H., Kotavaara O., Rusanen J., Bielańska D., Fiorello D., Komornicki T., Rosik P., Stepniak M., 2013. TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe. Draft Final Report. ESPON Applied Research.
16. Stępniak M., Rosik P., Komornicki T., 2013. Accessibility patterns: Poland case study. Europa XXI, 24, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 77-93.
17. Stępniak M., Rosik P., 2013. Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: A multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. Journal of Transport Geography, 31, 154-163.
-
18. Stępniak M., Rosik P., 2016. From improvement in accessibility to the impact on territorial cohesion: The spatial approach. Journal of Transport and Land Use, vol. 9, no. 3, pp. 1-13.
19. Wegener M., Korcelli P., Komornicki T., 2005 Spatial Impacts of the Trans-European Networks for the New EU Member States [in:] T. Komornicki, K.Ł. Czapiewski (eds.), Europa XXI, 13, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 27-44.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

90

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

361

Strona końc.:

368

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63182 ; 0016-7282

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji