RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Józef Beck w bitwie pod Kostiuchnówką (przyczynek do biografii)

Creator:

Wołos, Mariusz (1968– ) ORCID

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 53-63 ; Summary in English

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Józef Beck joined the Polish Legions as a volunteer. With his technical education, he was assigned to the artillery. As second lieutenant he fought in the Battle of Kostiuchnówka (nowadays the village of Kostyukhnivka in Ukraine) on 4–6 July 1916. At the time of the Russian attack he was in an advanced observation point, from where he successfully commanded artillery fi re. He held out until the enemy approached and withdrew in the very last moment. Beck was not only a diplomat and politician, he was also a military offi cer and his war experiences influenced his political concepts.

References:

Chocianowicz W., Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967.
Cienciała A.M., Józef Beck. Szkic biograficzno-polityczny, w: J. Beck, Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926–1939, oprac. A.M. Cienciała, wprowadzenie M. Kornat, Warszawa–Kraków 2015, s. 27–49.
Cygan W.K., Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. I–II, Warszawa 2005–2006.
Dudek T., Kostiuchnówka 1916, Warszawa 2017.
Gałęzowski M., Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, przedmowa R. Pipes, Warszawa 2010.
Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. III: 1921–1926, Kraków–Łomianki 2007.
Klimecki M., Filipow K., Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, Warszawa 2014.
Kornat M., Józef Beck – zarys biografii politycznej (1894–1932), „Niepodległość” 2005, t. LV (XXXV po wznowieniu), s. 36–106.
Kozłowski W., Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993.
Milewska W., Nowak J.T., Zientara M., Legiony Polskie 1914–1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998.
Terlecki O., Pułkownik Beck, Kraków 1985.
Waingertner P., Kostiuchnówka 1916. Największa polska bitwa I wojny światowej, Łódź 2011.
Wojciechowski M., Polityka Becka, w: J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 5–24.
Wołos M., „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892–1974), Bełchatów–Kraków–Warszawa 2015.
Wołos M., Służba Józefa Becka w Legionach Polskich w latach 1914–1917, w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 313–327.
Wrzos K., O Piłsudskim i piłsudczykach. Piłsudski i piłsudczycy. Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Pułkownik Józef Beck, przedmowa i oprac. P. Cichoracki, Łomianki [2014].

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

53

End page:

63

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63851 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information