Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Józef Beck w bitwie pod Kostiuchnówką (przyczynek do biografii)

Twórca:

Wołos, Mariusz (1968– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 53-63 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Józef Beck wstąpił do Legionów jako ochotnik. Posiadając wykształcenie techniczne, trafi ł do artylerii. Jako podporucznik wziął udział w bitwie pod Kostiuchnówką (4–6 VII 1916). W chwili ataku Rosjan znajdował się na wysuniętym punkcie obserwacyjnym, skąd skutecznie kierował ogniem artyleryjskim. Na stanowisku tym wytrwał do momentu zbliżania się nieprzyjaciół i wycofał się w ostatniej chwili. Beck był nie tylko dyplomatą i politykiem, ale również oficerem, dla którego doświadczenia frontowe miały wpływ na koncepcje polityczne.

Bibliografia:

Chocianowicz W., Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967.
Cienciała A.M., Józef Beck. Szkic biograficzno-polityczny, w: J. Beck, Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926–1939, oprac. A.M. Cienciała, wprowadzenie M. Kornat, Warszawa–Kraków 2015, s. 27–49.
Cygan W.K., Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. I–II, Warszawa 2005–2006.
Dudek T., Kostiuchnówka 1916, Warszawa 2017.
Gałęzowski M., Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, przedmowa R. Pipes, Warszawa 2010.
Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. III: 1921–1926, Kraków–Łomianki 2007.
Klimecki M., Filipow K., Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, Warszawa 2014.
Kornat M., Józef Beck – zarys biografii politycznej (1894–1932), „Niepodległość” 2005, t. LV (XXXV po wznowieniu), s. 36–106.
Kozłowski W., Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993.
Milewska W., Nowak J.T., Zientara M., Legiony Polskie 1914–1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998.
Terlecki O., Pułkownik Beck, Kraków 1985.
Waingertner P., Kostiuchnówka 1916. Największa polska bitwa I wojny światowej, Łódź 2011.
Wojciechowski M., Polityka Becka, w: J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 5–24.
Wołos M., „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892–1974), Bełchatów–Kraków–Warszawa 2015.
Wołos M., Służba Józefa Becka w Legionach Polskich w latach 1914–1917, w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 313–327.
Wrzos K., O Piłsudskim i piłsudczykach. Piłsudski i piłsudczycy. Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Pułkownik Józef Beck, przedmowa i oprac. P. Cichoracki, Łomianki [2014].

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

53

Strona końc.:

63

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63851 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji