Object

Title: Józefa Piłsudskiego „droga do niepodległości” w świadomości historycznej młodzieży : (na przykładzie zadań z historii w arkuszach egzaminów zewnętrznych)

Creator:

Białokur, Marek (1974- )

Date issued/created:

2017

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 65-79 ; Summary in English

Abstract:

The article present the image of Józef Piłsudski in history exercises prepared for the national Polish internal exams by the Central Examination Commission. An analysis of exercises from junior and high school worksheets revealed that Józef Piłsudski’s presence in exercises on events of the First World War, when he was in the home stretch of his way to theindependent Poland, is satisfactory.

References:

Anusiewicz-Działak B., Informator o maturze 2005, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 1, s. 53–55.
Anusiewicz-Działak B., Matura z historii w 2005 roku, „Wiadomości Historyczne” 2003,nr 5, s. 36–41.
Białokur M., Józef Piłsudski i jego rola w tworzeniu niepodległościowego ruchu wojskowego na kartach wybranych podręczników szkolnych, w: Związek Strzelecki „Strzelec” – organizacja społeczno-wychowawcza. Między tradycją a współczesnością, red. A. Adamczyk, Zelów 2006, s. 165–183.
Białokur M., Piłat J., Stecka K., Historia i WOS na maturze, czyli pedagoga szkiełko i oko, „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 2, s. 13–24.
Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.
Chomicki G., Historia powróci do zdrowia, czyli nie reformujmy reformy, „Wiadomości Historyczne” 2005, nr 1, s. 47–54.
Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
Durka J., Rola postaci historycznych w edukacji – dotychczasowe doświadczenia a „nowa podstawa programowa z historii”, w: Pamięć, kultura, edukacja, red. nauk. A.P. Bieś, M. Chrost, B. Topij-Stempińska, Kraków 2011, s. 123–133.
Jakubowska B., Metodologia w sojuszu z egzaminem maturalnym, „Wiadomości Historyczne” 2006, nr 1, s. 30–36.
Jakubowska B., Przeobrażenia w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach 1944–1956,Warszawa 1986.
Kusiak P., Legenda Józefa Piłsudskiego. Jak w Polsce doby integracji europejskiej interpretować postać Marszałka?, „Colloquium” R. II, 2010.
Maternicki J., Majorek C., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1994.
Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej, red. M. Kujawska, Poznań 1996.
Okulewicz P., Józef Piłsudski – między popularnością a kultem, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2006, nr 5, s. 18–28.
Rulka J., Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz 1991.
Rulka J., Świadomość historyczna młodzieży przełomu tysiącleci – wybrane zagadnienia, w: Z Żywca do Opola. Góral z urodzenia, opolanin z wyboru, red. B. Kubis, Opole 2011, s. 349–357.
Składanowski H., „Od uwielbienia do negacji” – Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2006, nr 5, s. 30–38.
Suchoński A., Białokur M., Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2007, nr 3, s. 17–40.
Suchoński A., Polacy na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii, w: Polska,Europa, świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, seria: „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. V, Toruń 2008, s. 10–18.
Suchoński A., Postać Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych, w: Józef Piłsudski i jego współpracownicy, red. A. Suchoński, Opole 1999, s. 139–149.
Wójcik-Łagan H., Kult bohatera narodowego Józefa Piłsudskiego w szkolnej edukacji historycznej w latach trzydziestych XX wieku, Kielce 2012.
Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.
Zielecki A., Role i funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984.
Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

65

End page:

79

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63852 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information