RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Pasje sportowe legionistów w okresie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956– )

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 2 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 81-98 ; Summary in English

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article deals with interests of legionaries in sports participation during World war I and their later activities in various sports associations and clubs. Some of them participated in sporting competitions on the championship level, including Olympic Games. Leading politicians of the Second Polish Republic acted as patrons of sporting events, especially those of high prestige. Especially popular were equestrian competitions, soccer, and chess tournaments.

References:

Alf-Tarczyński T., Wspomnienia oficera Pierwszej Brygady, Londyn 1979.
Cichoracki P., „Z nami jest On”. Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wojsku Polskim w latach 1926–1939, Wrocław 2001.
Dudek D., Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910–1935), Kraków 2004.
Dudziński L., Ofiarny stos. Dziennik legionisty, Kalisz 2006.
Gawkowski R., Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach1918–39, Warszawa 2007.
Historia polskiego i niemieckiego sportu w XIX i XX wieku. Idee, ludzie, polityka i kultura, red. D. Wojtaszyn, W. Stępiński, J. Eider, Poznań 2016.
Kasprzycki T., Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934.
Kęsik J., Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1918–1939, Wrocław 1996.
Kęsik W., Za drutami Szczypiorny i Łomży. Wspomnienia b. żołnierza 1. Brygady Leg. Pol., Warszawa 1936.
Konefał J., Legiony Polskie w Lubelskiem 1914–1918, Lublin 1999.
Kruk-Śmigla J., Za wierną służbę Ojczyźnie. Dziennik legionisty I Brygady, Krosno 2004.
Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu działalności Klubu Sportowego „Pogoń” 1904–1939, Lwów 1939.
Marszałek Józef Piłsudski – patron uczelni [Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie], red. K. Hądzelek, Warszawa 1998.
Mielech S., Sportowe sprawy i sprawki, Warszawa 1963.
Ordyłowski M., Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra 2005.
Pietrzyk D., Z działalności Polskiego Związku Gier Sportowych na rzecz rozwoju szczypiorniaka i hazeny w latach 1928–1936, w: Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczypospolitej, red. R. Urban, L. Nowak, A. Kowalczyk, Gorzów Wielkopolski2012.
Szwedo B., Na bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari 1914–1921, 1939–1945, Rzeszów 2011.
Wieczorek G., Misja generała Kazimierza Glabisza podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie (1960), w: Magia sportu i słowa. Tom studiów dedykowany redaktorowi Bohdanowi Tomaszewskiemu, red. A. Dobrowolska, M. Szczerbiński, G. Wieczorek, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 126–127.
Wieniawa-Długoszowski B., Wymarsz i inne wspomnienia, zebrał, oprac. i wstępem poprzedził R. Loth, Warszawa 1992.
Wołos M., Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek „Herwin” (1886–1915), Warszawa 2016.
Wryk R., Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2015.
Wryk R., Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012.
Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, red. J. Mierzwa, P. Wywiał, Kraków 2016.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

81

End page:

98

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63853 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information