Obiekt

Tytuł: Rosyjscy emigranci i polskie podziemie w latach 1939–1948

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 1 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 115-174 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Udział emigrantów rosyjskich w II wojnie światowej jest znany, choć najczęściej kojarzony ze współpracą i zaangażowaniem po stronie państw Osi. Jednak wśród porewolucyjnej diaspory rosyjskiej w Polsce znaleźli się ludzie, którzy zdecydowali się walczyć w szeregach polskiego podziemia w ramach Wielkiej Koalicji, przeciwstawiającej się Niemcom i ich sojusznikom w latach 1939–1945. Wygnańcy rosyjscy byli zaangażowani w konspirację rożnych orientacji – od komunistycznej do narodowej.

Bibliografia:

Aronson S., Bukalska P., Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona, Kraków 2009. ; Banasikowski E., Na zew Ziemi Wileńskiej, Warszawa–Paryż 1990. ; Bechta M., Muszyński W.J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956, Warszawa 2017. ; Bohdanowicz J., 3. Brygada Szczerbca Armia Krajowa Okręg Wileński, Warszawa 2008. ; Bolecki W., Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu. Zarys monograficzny, Kraków 2013. ; Boradyn Z., Niemen rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943–1944, Warszawa 2013. ; Cabanowski M., Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP i wyklęci żołnierze wojny polsko-sowieckiej 1920 r., Warszawa–Kraków 2013. ; Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, red. B. Chiari, J. Kochanowski, Munchen 2003. ; Drucka N., Szkoła w podziemiu. Z dziejów polskiego tajnego nauczania w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1973. ; Grabowski W., Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003. ; Jastrzębski A., Życie na krawędzi, w: Życie na krawędzi. Wspomnienia żołnierzy antyhitlerowskiego wywiadu, oprac. W. Kozaczuk, Warszawa 1980. ; Juzwenko A., Polska a „biała” Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.), Wrocław 1973. ; Komorowski K., Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945, Warszawa 2000. ; Korab-Żebryk R., Biała Księga – W obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991. ; Korab-Żebryk R., Operacja Wileńska AK, Warszawa 1988. ; Krajewski K., Łabuszewski T., „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK 1944–1952, Warszawa 2002. ; Krajewski K., Łabuszewski T., Białostocki Okręg AK-AKO. VII 1944 – VIII 1945, Warszawa 1997. ; Krajewski K., Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1945, Kraków 2015. ; Krajewski K., Uderzeniowe Bataliony Kadrowe 1942–1944, Warszawa 1993. ; Kułak J., Rozstrzelany oddział. Monografia 3 Wileńskiej Brygady NZW Białostocczyzna 1945–1946, Białystok 2007. ; Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia i frazeografia.Materiały konferencji naukowej (9–10 listopada 1995 r.), red. W. Skrunda, W. Zmarzer, Warszawa 1996. ; Mitzner P., Warszawski, krąg Dymitra Fiłosofowa, Warszawa 2015. ; Motyka G., Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, Kraków 2014. ; Muszyński W.J., Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej, Warszawa 2011. ; Niwiński P., Okręg Wileński AK w latach 1944–1948, Warszawa–Kraków 2014. ; Piekarski M., Samotna placówka, Warszawa 1989. ; Rostkowski J., Świat Muszkieterów. Zapomnij albo zgiń, Poznań 2016. ; Skirgiełło A., Powstanie i rozwój Zakładu Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego (w zarysie), Warszawa 2001. ; Spałek R., Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwiepartii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Poznań–Warszawa 2014. ; Tomaszewski L., Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 2010. ; Urbanek B., Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., Warszawa 1988. ; Warszawa we wrześniu 1939 r. Obrona i życie codzienne, red. C. Grzelak, Warszawa 2004. ; Wieczorkiewicz P.P., Historia polityczna Polski 1935–1945, Poznań 2014. ; Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1939–1945, Warszawa 1996. ; Wroniszewski J.K., Ochota – Okęcie. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci z lat 1939–1944, Warszawa 2002 (seria: Warszawskie Termopile 1944). ; Zimmerman J.D., The Polish Underground and the Jews, 1939–1945, Cambridge – New York 2015. ; Булгаков В., Словарь русских зарубежных писателей, New York 1993. ; Грибков И., Ковтун И., Жуков Д., Особый штаб „Россия”, Москва 2011. ; Жуков Д., Ковтун И., 29-я гренадерская дивизия СС „Каминский”, Москва 2009. ; Зарубежная Россия 1917–1939 гг.: Сборник статей, ред. В.Ю. Черняев, Санкт-Петербург 2000. ; Лавринец П., К истории Виленского содружества поэтов, „Literatura” (2002), nr 44. ; Окулов А., В борьбе за Белую Россию. Холодная гражданская война, Москва 2013. ; Русская эмиграция в борьбе с большевизмом, ред. C.B. Волков, Mocква 2005.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

52

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

115

Strona końc.:

174

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63819 ; p-1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/52/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji