Obiekt

Tytuł: „Żelazna kurtyna” jako aspekt sowietyzacji Europy Wschodniej w latach 1949–1953

Twórca:

Bielicki, Paweł

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 1 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 175-200 ; Streszcz. ang, ros.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Sowietyzacja była kluczowym etapem prowadzącym do utrwalenia „żelaznej kurtyny” na terenie Europy Wschodniej i pełnego podporządkowania krajów wschodnioeuropejskich Związkowi Radzieckiemu. W artykule omawiam rożne aspekty sowietyzacji, m.in. wymiar ustrojowy, gospodarczy oraz wojskowy. W ostatniej z wyżej wymienionych dziedzin pozwoliłem sobie na wyartykułowanie przyczyn, które sprawiły że władze sowieckie podjęły decyzję o przeprowadzeniu przyspieszonej sowietyzacji w dziedzinie militarnej na terenie Europy Wschodniej. Ważnym elementem niniejszego artykułu jest też kwestia prześladowania Kościoła w państwach zdominowanych przez ZSRR. W podsumowaniu nakreślam konsekwencje omawianych w artykule wydarzeń dla współczesnej rzeczywistości politycznej krajów postkomunistycznych w wymiarze politycznym, gospodarczym oraz społecznym.

Bibliografia:

Duraczyński E., Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa, Pułtusk–Warszawa 2012.
Gaddis J.L., Teraz już wiemy… Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1998.
Grzelak C., Ład pojałtański w Europie Wschodniej, w: Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944–1956, red. D. Rogut, A. Adamczyk, Zelów 2005.
Holzer J., Europa zimnej wojny, Kraków 2012.
Jackowicz J., Partie opozycyjne w Bułgarii 1944–1948, Warszawa 1997.
Kramer M., Stalin, the Split with Yugoslavia, and Soviet- East European Efforts to reassert control1948–1953, w: Imposing, Maintaining, and Tearing Open the Iron Curtain. The Cold War and East-Central Europe 1945–1989, red. M. Kramer, V. Smetana, Lexington 2014.
Ruggenthaler P., The Concept of Neutrality in Stalin’s Foreign Policy 1945–1953, Lexington 2015.
Sebestyen V., Rewolucja 1989. Jak doszło do upadku komunizmu, Wrocław 2009.
Snyder T., Brandon R., Stalin i Europa 1928–1953, Poznań 2014.
Wolsza T., Za żelazną kurtyną, Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalinw opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945–1953, Warszawa 2005.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

52

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

175

Strona końc.:

200

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63820 ; p-1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/52/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji