Obiekt

Tytuł: The Lublin-Volhynian culture retouched blade daggers in light of usewear analysis of artefacts from burials at site 2 in Książnice, Poland

Twórca:

Wilk, Stanisław ; Kufel-Diakowska, Bernadeta

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 54 (2016)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The Lublin-Volhynian culture retouched blade daggers are unique forms of flint tools in the Eneolithic in Poland. They are most often found in male graves, around the chest or skull, as signs of prestige and high status of men possessing them. Anna Zakościelna also suggested that such kind of tools did not served utilitarian function. Contrary to prevailing opinion usewear analyses of retouched blade daggers from the Lublin-Volhynian culture burial ground site 2 in Książnice, Busko Zdrój district, showed that they bear intense and various traces of use.

Bibliografia:

Beugnier, V. and Plisson, H. 2000. Les poignards en silex: du Grand-Pressigny: fonction de signe et fonction d’usage. In. P. Bodu and C. Constantin (eds), Approches fonctionelles en préhistoire. Actes du XXVe Congrès Préhistorique de France (24-26 novembre 2000, Nanterre), 139–154. Paris.
van Gijn, A.L., 2010. Flint in focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age. Leiden.
Gróżdź, W., Migal, W. and Pyżewicz, K. 2015. Bifacial flint daggers from the Early Bronze Age in Volhynia - Lesser Poland. In B.V. Eriksen and K. Frieman (eds), Flint daggers in prehistoric Europe, 116–132. Oxbow.
Kufel-Diakowska, B., Wiśniewski, A. and Chłoń, M. 2016. Wyroby ze skał krzemionkowych w pochówkach kultury jordanowskiej stanowiska Domasław, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, 18, Badania na autostradzie A-4, part XIV. Wrocław.
Skakun, N. 2008. Comprehensive analysis of prehistoric tools and its relevance for paleo-economic reconstructions. In L. Longo and N. Skakun (eds), Prehistoric Technology 40 years later: Functional Studies and the Russian Legacy, Proceedings of the International Congress Verona (Italy), 20-23 April 2005, 358–364. Oxford.
Stapert, D. and Johansen, L. 1999. Making fire in the Stone Age: Flint and pyrite, Geologie en Mijnbouw 78: 147–164.
Wilk, S. 2006. Graves of the Lublin-Volhynian culture at site 2 in Książnice, district of Busko Zdrój. 2004 exploration season. Sprawozdania Archeologiczne 58: 247–270.
Wilk, S. 2014. An elite burial from the Copper Age: Grave 8 at the cemetery of the Lublin-Volhynian culture at Site 2 in Książnice, the Świętokrzyskie province. Analecta Archaeologica Ressoviensia 9: 209–258.
Zakościelna, A. 2006. Flint inventory of grave 5 of the Lublin-Volhynia culture on site 2 in Książnice, Busko Zdrój district. Sprawozdania Archeologiczne 58: 271–291.
Zakościelna, A. 2008. Wiórowce-sztylety jako atrybuty pozycji społecznej mężczyzn kultury lubelsko--wołyńskiej. In J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko- pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, 577–591. Poznań.
Zakościelna, A. 2010. Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej. Lublin.
Zakościelna, A. and Prusicka-Kołcon, E. 2006. Grób kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 1 w Gozdowie, pow. hrubieszowski. Archeologia Polski Środkowowschodniej 8: 243–251.

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

54

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

165

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63440 ; 0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji