Object

Title: Jerzego Ficowskiego oferta piosenkowa (z dziejów kultury popularnej w PRL)

Creator:

Kandziora, Jerzy

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Z. Adrjański, Kalejdoskop estradowy. Leksykon polskiej rozrywki 1944–1989. Artyści, twórcy, osobistości. Warszawa 2002. ; 2. J. Bachórz, Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831–1863. Gdańsk 1972. ; 3. E. Balcerzan, Popularność literatury a „literatura popularna”. (Na przykładzie poezji i piosenki). W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 221-248. ; 4. A. Barańczak, Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej. Wrocław 1983. ; 5. S. Barańczak, W kręgu estrady: piosenka i wolność. W: Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL. Paryż 1983, s. 74-95. ; 6. S. Barańczak, Wstęp. W zb.: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przekł., wstęp, oprac. S. Barańczak.Warszawa 1982, s. 5-32. ; 7. S. Barańczak, Zamiast wstępu. W: Fioletowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare’a do Johna Lennona. Antologia. Poznań 1993, s. 18-22. ; 8. A. Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar. Wyd. 2, zmien. i rozszerz. Sejny 2004. ; 9. B. Brzostek, Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955–1970. Warszawa 2007. ; 10. L. Burska, Tyrmand. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje. Red. A. Brodzka, L. Burska. Warszawa 1996, s. 179-191. ; 11. P. Czwordon, Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego. Poznań 2010. ; 12. P. Derlatka, Poeci piosenki 1956–1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta. Poznań 2012. ; 13. S. Dygat, Dworzec w Monachium. Warszawa 1978. ; 14. U. Eco, Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej. Przeł. P. Salwa. Warszawa 2010. ; 15. J. Ficowski, Amulety i definicje. Warszawa 1960. ; 16. J. Ficowski, Apologia prasy. "Szpilki" 1971, nr 24, z 13 VI. ; 17. J. Ficowski, Bajka o wilku w Hondurasie. "Szpilki" 1980, nr 47, z 23 XI. ; 18. J. Ficowski, Ballada o zburzeniu Bastylii „Nowa Kultura” 1958, nr 39, z 28 IX, s. 6. ; 19. J. Ficowski, Człowiek Pogranicza. Rozm. przepr. M. Lebecka. W zb.: Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007. Wybór, oprac., wstęp P. Sommer. Sejny 2010, s. 699-725. ; 20. J. Ficowski, Dickens w polskim dyliżansie (2). „Przekrój” 1988, nr 2224, z 24 I. ; 21. J. Ficowski, Gorączka rzeczy. Posł. J. Ekier. Warszawa 2002. ; 22. J. Ficowski, Jemiouszkom dobrze u nas. „Szpilki” 1981, nr 14, z 5 IV. ; 23. J. Ficowski, Kobyłka u płota. "Szpilki" 1970, nr 13, z 29 III. ; 24. J. Ficowski, Milczenie ziemi. W: Odczytanie popiołów. Warszawa 1988. ; 25. J. Ficowski, Odlot wieszaków „Nowa Kultura” 1958, nr 51/52, z 21/28 XII, s. 5. ; 26. J. Ficowski, Piosenka z kluczem „Szpilki” 1970, nr 13, z 29 III. ; 27. J. Ficowski, Piszę dla moich bliskich dalekich. Rozm. przepr. W. Wiśniewski. W zb.: Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007. Wybór, oprac., wstęp P. Sommer. Sejny 2010, s. 586-601. ; 28. J. Ficowski, Poetyckie strony świata. Rozm. przepr. M. Sprusiński . W zb.: Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007. Wybór, oprac., wstęp P. Sommer. Sejny 2010, s. 578-585. ; 29. J. Ficowski, Pojutrznia. W: Przepowiednie. – Pojutrznia. Wyd. 2. Warszawa 1985. ; 30. J. Ficowski, Po osiemnastu latach. „Orzeł Biały” (Londyn) 1957, nr 9, z 2 III. ; 31. J. Ficowski, Przypowieść o stworzeniu świata „Szpilki” 1970, nr 13, z 29 III. ; 32. J. Ficowski, Rzeka. „Wieczór Wybrzeża” 1971, nr 90. ; 33. J. Ficowski, Światy kolorowe. Rozm. przepr. K. Nastulanka. W zb.: Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007. Wybór, oprac., wstęp P. Sommer. Sejny 2010, s. 567-577. ; 34. J. Ficowski, W temperaturze 38 i 5... W: Gryps. Warszawa 1979, s. 15. ; 35. K. I. Gałczyński, Poezje. Weryfikacja tekstu N. Gałczyńska. Przedm., przypisy A. Stawar. T. 2. Warszawa 1957. ; 36. P. Grochowski, Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX wieku. Toruń 2010. ; 37. J. Grygolunas, Festiwale opolskie. Warszawa 1971. ; 38. S. I. Hayakawa, Piosenka a życie. Przekł. W. Górnicki. W zb.: Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach. Wybór W. Górnicki, J. Kossak. T. 1. Warszawa 1970, s. 170-183. ; 39. S. I. Hayakawa, Popular Songs vs. the Facts of Life. W zb.: Mass Culture. The Popular Arts in America. Ed. B. Rosenberg, D. M. White. New York – London 1964. ; 40. Jakoity, Jakoimy, Jakoiwy... „Antena” 1958, nr 7/8. ; 41. K. A. Jeleński, „Tant pis, ou, ha, ha!” „Kultura” (Paryż) 1954, nr 11, s. 111-113. ; 42. Jest Warszawa. Rewia piosenek o Warszawie. Kraków 1976. ; 43. P. Kaniecki, Cień Pałacu Kultury i Nauki. Tadeusz Konwicki o śmierci Wilhelma Macha i Stanisława Dygata. W zb.: PRL–świat (nie)przedstawiony. Red. A. Czyżak, J. Galant, M. Jaworski. Poznań 2010, s. 77-92. ; 44. T. Kotapska, Byłam w „Mazowszu”. Współpr. aut. J. W. Chimiak. Warszawa 2001. ; 45. T. Kruk, A. Sroga, „Mazowsze” tańczy i śpiewa. Warszawa 1960. ; 46. M. Malaszek-Kulfanowa, Wspomnienia mazowszanki. Współaut. J. Dubrowski. Warszawa 1965. ; 47. O. Mandelsztam, Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi...Przeł. S. Barańczak. W: Poezje. Wybór, oprac., wstęp R. Przybylski. Warszawa 1997, s. 221-222. ; 48. P. Matywiecki, Kamień graniczny. Warszawa 1994. ; 49. J. Milewski, Dym się rozwiewa. Poznań 2008. ; 50. Nie spotykamy się tu dla rozrywki. Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych, w dniu 2 grudnia 1977 roku. „Zapis” (Londyn) 1979, nr 11, s. 153-160. ; 51. A. Niewiara, Piosenka – gatunek ewoluujący? W zb.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Red. D. Ostaszewska. Katowice 2004, s. 198-207. ; 52. A. Patek, Starski Ludwik. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 42, z. 3. Warszawa 2004, s. 369-372. ; 53. Pieśni walki i pokoju. Kraków 1968. ; 54. Piosenka szofera: [na chór męski i orkiestrę]. Muzyka K. Serocki. Słowa J. Ficowski. Warszawa 1954. ; 55. Program i repertuar koncertów Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Kołobrzeg 1970. ; 56. P. Sommer, Przewroty słów, zawroty czasu. (Notatki o poezji Jerzego Ficowskiego). W: Po stykach. Gdańsk 2005, s. 28-68. ; 57. Spółdzielcze przyśpiewki : na głos z fort. T. Sygietyński. Słowa: J. Ficowski. Warszawa 1953. ; 58. R. Stiller, Pół wieku na cenzurowanym, czyli rzecz o Wiechu. Posłowie. W: Wiech [S. Wiechecki], Mąż za tysiąc złotych, czyli Opowiadania żydowskie. Zebrał, oprac. R. Stiller. Wyd. 2, popr. Kraków 2001, s. 287-331. ; 59. Tobie, Ojczyzno. Wybór pieśni i piosenek. Wybór W. Krodkiewska. Oprac. muz. Z. Ciechan. Red. W. Nałęcz. Warszawa 1980. ; 60. M. Traczyk, Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego. Poznań 2009. ; 61. L. Tyrmand, Tyrmand warszawski. Teksty niewydane. Warszawa 2011. ; 62. M. Waliński, Pieśń jarmarczna? Nowiniarska? Ballada? Czy – pieśń dziadowska? Prolegomena do badań pieśni dziadowskiej. W zb.: Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P. Kowalsk. Wrocław 1998, s. 164-194. ; 63. B. Wieczorkiewicz, Warszawskie ballady podwórzowe. Pieśni i piosenki warszawskiej ulicy. Warszawa 1971. ; 64. R. Wolański, Pop, rock, folk. Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. T. 1: A–M. Warszawa 2003. ; 65. M. Zimińska-Sygietyńska, Druga miłość mego życia. Oprac., przypisy M. Sroka. Warszawa 1990.

Issue:

3

Start page:

33

End page:

91

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64621 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 21, 2018

Number of object content hits:

310

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83135

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information