RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 2.

Creator:

Wojnowska, Bożena : Oprac.

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Antoni Ksawery Sotkiewicz, biskup sandomierski 1826–1901. Zarys monograficzny. Oprac. P. F. Kubicki. Sandomierz 1931.
2. A. Bandrowska, Ku czci Orzeszkowej. „Zgoda” 1907, nr 14.
3. A. J. Cohn, Nasze nazwiska. „Izraelita” 1882, nr 11, z 17 III.
4. A. J. Cohn, Pod klątwą urodzenia. „Izraelita” 1880, nry 44–51.
5. A. J. Cohn, Żydowskie szczęście. Obrazek z życia. Warszawa 1866.
6. B. Disraeli, Endymion. Przez Lorda Beaconsfielda. T. 1–3. Przeł. E. Feinkind. Warszawa 1881–1883.
7. Dzieje Sandomierza. T. 3: 1795–1918. Red. J. M. Małecki. Warszawa 1993.
8. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. T. 9. Wyd. 2, nowe. Kraków 1970.
9. M. Falkowska, Rodowód Janusza Korczaka. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, nr 1, s. 33-52.
10. J. Finkelhaus, Bohater wieku. Lord Beaconsfield – szkic z życia społeczno-politycznego Anglii. Warszawa 1879.
11. J. Goldszmit, Córka handlarza. Obrazek z czasów ostatniej epidemii w Warszawie [...]. Warszawa 1868.
12. J. Goldszmit, Dobroczyńca, jakich mało. Ksiądz Stanisław Staszic jako filantrop i mąż stanu. Szkic biograficzny na najnowszych źródłach oparty. Z całkowitym wypisem testamentu nieodżałowanego filantropa oraz portretem jego (Nakładem autora). Warszawa 1881.
13. Grodno. „Kraj” 1886, nr 28.
14. A. Jagodzińska, Kanarki, koniaki, gorsety. W zb.: „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł. Oprac. A. Jagodzińska, M. Wodziński. Kraków 2015.
15. A. Jagodzińska, Nomen est omen. W: Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław 2008.
16. J. Kirszrot-Prawnicki, Nazwiska Żydów. „Kurier Warszawski” 1882, nr 52.
17. W. Z. Kościałkowska, Eliza Orzeszkowa. Szkic biograficzny. „Kłosy” 1881, nry 812–814.
18. J. I. Kraszewski, Listy. „Kłosy” 1881, nr 860.
19. W. Kruszka, Historia polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). Wyd. popr. Milwaukee 1905.
20. J. Kulczycka-Saloni, Życie literackie Warszawy w latach 1864–1892. Warszawa 1970.
21. Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oprac. B. Wojnowska. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4, s. 153-197.
22. B. Mazan, Orzeszkowa i „Nowiny” Aleksandra Świętochowskiego. „Prace Polonistyczne” 1981, s. 241-264.
23. H. Nagiel, Dziennikarstwo polskie w Ameryce i jego 30-letnie dzieje. (Referat przeznaczony na wystawę kościuszkowską 1894 r. we Lwowie). Oprac. H. Nagiel. Chicago 1894.
24. Nasze nazwiska. „Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich” 1861, nr 19.
25. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 8. Do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski. Wrocław 1971.
26. E. Orzeszkowa, Melancholia i poznanie. „Autobiografie” Elizy Orzeszkowej. Wstęp i oprac. D. Danek. Warszawa 2015.
27. E. Orzeszkowa, O sobie. Wstęp. J. Krzyżanowski, Warszawa 1974.
28. E. Orzeszkowa, O Żydach i kwestii żydowskiej. Pisma. T. 9. Warszawa 1912.
29. E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. edyt. I. Wiśniewska. Kraków 2005.
30. E. Orzeszkowa, Wstępne słowo. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok Religijny (Zwyczajny) od Stworzenia Świata 5642, czyli od Narodzenia Chrystusa.1881–1882”.
31. E. Orzeszkowa, Z „Perpetuum mobile”. „Izraelita” 1882, nry 48–50.
32. E. Orzeszkowa, Z różnych sfer. Nowele i obrazki. T. 1. Warszawa 1886.
33. H. Sienkiewicz, Listy. T. 3, cz. 1. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 2007.
34. H. Sienkiewicz, Z powodu ostatnich wypadków. „Słowo” 1882, nr z 6–7 I.
35. W. Smoleński, Monteskiusz w Polsce wieku XVIII, nadto fragment pamiętnika autora i zupełna bibliografia jego pism. Warszawa 1927.
36. H. Spencer, Fizjologia śmiechu. Warszawa 1884.
37. [A. Świętochowski] Poseł Prawdy, Liberum veto. „Prawda” 1881, nr 45.
38. H. Wald, O sympatii. Warszawa 1883.

Issue:

3

Start page:

181

End page:

203

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64627 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 21, 2018

Number of object content downloads / hits:

712

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83141

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information