Object structure

Title:

Echa i tęsknoty romantyczne w polskiej kulturze współczesnej. „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka, „Prawiek” Olgi Tokarczuk oraz „Świteź” Kamila Polaka w poetyce „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Piwińska, Marta ; Buszkowska, Katarzyna ; Zakolska, Olga ; Doktór, Arkadiusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s Ballady i romanse (Ballads and Romances) ; Andrzej Stasiuk’s Opowieści galicyjskie (Galician Tales) ; Olga Tokarczuk’s Prawiek I inne czasy (Primeval and Other Times) ; Kamil Polak’s Świteź

References:

1. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004. ; 2. A. Bielik-Robson, Romantyzm, niedkończony projekt. Eseje. Kraków 2008. ; 3. J. Błoński, Góry, ludzie i upiory. „Książki” nr 12. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 1995, nr z 6 XII. ; 4. M. Kuziak, Romantyzm i nowoczesność? W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. M. Kuziak. Kraków 2009, s. 5-13. ; 5. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1: Wiersze. Warszawa 1998. ; 6. Cz. Miłosz, O autonomii literatury polskiej. „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 18, s. 9. ; 7. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Toruń 2013. ; 8. I. Opacki, „W środku niebokręga”. O „Balladach i romansach” Mickiewicza. W zb.: Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”. Przedm., wybór, oprac. S. Rosiek. Gdańsk 2011, 193-207. ; 9. Z. Pietrasik, Polska nie jest kobietą. Rozmowa z prof. Marią Janion. „Polityka” 2009, nr z 4 XI. Na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/paszportypolityki/205505,1,rozmowa-z-prof-maria-janion.read (data dostępu: 14 VIII 2015). ; 10. T. Pindel, Realizm magiczny. (Przewodnik praktyczny). Kraków 2014. ; 11. J. Samson, Chopin. Cztery ballady. Przeł. D. Chylińska. Warszawa 2012. ; 12. R. Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. T. 4. Leipzig 1854. ; 13. F. Schlegel, Mowa o mitologii. Przeł. W. Krzemieniowa. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór tekstów, oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975, s. 149-159. ; 14. T. Sobolewski, Animowana „Świteź”. Rozmowa z reżyserem. „Gazeta Wyborcza” 2013, nr z 12 IV. Na stronie: http://wyborcza.pl/1,75475,13720845,Animowana_Switez_rozmowa_z_rezyserem.html (data dostępu: 30 VII 2015). ; 15. A. Stasiuk, Grochów. Wołowiec 2012. ; 16. A. Stasiuk, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. Wołowiec 2013. ; 17. A. Stasiuk, Opowieści galicyjskie. Wołowiec 2008. ; 18. O. Tokarczuk, Prawiek i inne czasy. Kraków 2015.

Issue:

4

Start page:

63

End page:

78

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)