Object structure

Title:

Ironia romantyczna w pisarstwie Paula de Mana

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Hamerski, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

romantic irony ; Paul de Man’s The Rhetoric of Temporality and Concept of Irony ; early German Romanticism ; deconstruction

References:

1. E. Barish, The Double Life of Paul de Man. New York 2014. ; 2. Ch. Baudelaire, O istocie śmiechu i ogólniej o komiczności w sztukach plastycznych. Przeł. M. Bieńczyk. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 170-189. ; 3. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004. ; 4. A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków 2008. ; 5. W. C. Booth, Learning Where to Stop. W: A Rhetoric of Irony. Chicago 1974. ; 6. C. Colebrook, Irony. London – New York 2008. ; 7. J. Corby, Emphasising the Positive: The Critical Role of Schlegel’s Aesthetics. „The European Legacy. Toward New Paradigms” 2010, nr 6. ; 8. J. Derrida, (In Memorium) Paul de Man. W zb.: Deconstruction. A Reader. Ed. M. Mc Quillan. New York 2001. ; 9. J. Derrida, Mémoires: for Paul de Man. Transl. C. Lindsay, J. Culler, E. Cadava. New York 1986. ; 10. M. B. Fedewicz, Paul de Man o literaturze romantycznej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 105-141. ; 11. J. G. Fichte, Teoria wiedzy. Wybór pism. T. 1. Wybór, przekł., wstęp, przypisy M. J. Siemek. Aneks przeł. J. Garewicz. Warszawa 1996. ; 12. M. Finlay, The Romantic Irony of Semiotics. Friedrich Schlegel and the Crisis of Representation. Berlin – New York 1988. ; click here to follow the link ; 13. M. Frank, The Philosophical Foundations of Early German Romanticism. Transl. E. Millán-Zaibert. Albany, N. Y., 2004. ; 14. R. Gasché, The Wild Card of Reading. On Paul de Man. Cambrige, Mass., 1998. ; 15. M. Głowiński, Symbol i alegoria. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 3, bez zmian. Wrocław 2002, s. 909-914. ; 16. W. Hamerski, Niekończąca się opowieść. Alegorie alegorii Andrzeja Warminskiego. „Czas Kultury” 2015, nr 3, s. 205-213. ; 17. W. Hamerski, Nieromantyczne ironie romantyczne. W zb.: Romantyzm w lustrze postmodernizmu: (i odwrotnie). Red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński. Warszawa 2014, s. 173-197. ; 18. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. T. 1. Przeł. J. Grabowski, A. Landman. Objaśn. A. Landman. Warszawa 1964. ; 19. J. Hillis Miller, Paul de Man as Allergen. W zb.: Material Events. Paul de Man and the Afterlife of Theory. Ed. T. Cohen, B. Cohen, J. Hillis Miller, A. Warminski. Minneapolis 2001. ; 20. J. Hillis Miller, Reading Narrative. Norman, Okl., 1998. ; 21. J. Hillis Miller, Three Literary Theorists in Search of 0. W zb.: Provocations to Reading. J. Hillis Miller and the Democracy to Come. Ed. B. Cohen, D. Kujundžić. New York 2005. ; 22. B. Johnson, Rigorous Unreliability. „Yale French Studies” 1985, nr 69. ; 23. S. Kierkegaard, O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa. Przeł., posł. A. Djakowska. Warszawa 1999. ; 24. I. Krasicki, Odwołanie. W: Dzieła Krasickiego. Dziesięć tomów w jednym. Z portretem autora. Paryż–Genewa 1830. ; 25. M. F. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi VIII 6 – XII. Wstęp, przekł., przypisy S. Śnieżewski. Kraków 2012. ; 26. A. Lipszyc, Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma z nieustającym odniesieniem do podmiotoburstwa. Kraków 2004. ; 27. P. de Man, Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta. Przeł. A. Przybysławski. Kraków 2004. ; 28. P. de Man, Antropomorfizm i trop w liryce. Przeł. T. Pióro. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 119-144. ; 29. P. de Man, Autobiografia jako odtwarzanie. Przeł. M. B. Fedewicz. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Gdańsk 2000, s. 106-124. ; 30. P. de Man, Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. New York 1971. ; 31. P. de Man, „... dla mnie tak, skoro nazywam się de Man...”. Rozm. przepr. R. Moynihan. Przeł. A. Przybysławski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 242-267. ; 32. P. de Man, Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Wstęp A. Warminski. Gdańsk 2000. ; 33. P. de Man, Opór wobec teorii. Przeł. M. Rusinek. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Gdańsk 2000, s. 74-105. ; 34. P. de Man, The Rhetoric of Romanticism. New York 2004. ; 35. P. de Man, Retoryka czasowości. Przeł. A. Sosnowski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 191-241. ; 36. P. de Man, Romanticism and Contemporary Criticism. The Gauss Seminar and Other Papers. Ed. E. S. Burt, K. Newmark, A. Warminski. Baltimore 1996. ; 37. P. de Man, Shelley odkształcony, z figury doszczętnie odarty. Przeł. A. Sosnowski. „Literatura na Świecie” 2012, nr 9/10, s. 241-271. ; 38. P. de Man, Struktura intencjonalna obrazu romantycznego. Przeł. A. Labuda. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 307-319. ; 39. M. P. Markowski, Dekonstrukcja. W: A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006, s. 359-388. ; 40. M. P. Markowski, Poiesis. Friedrich Schlegel i egzystencja romantyczna. Wstęp w: F. Schlegel, Fragmenty. Przeł. C. Bartl. Oprac., wstęp, komentarz M. P. Markowski. Kraków 2009, s. VII-LXXIV. ; 41. M. P. Markowski, Przeciwko gnostykom. „Literatura na Świecie” 2005, nr 11/12, s. 378-393. ; 42. M. P. Markowski, Spektakularna spekulacja. „Literatura na Świecie” 2005, nr 9/10, s. 363-380. ; 43. A. Melberg, Teorie mimesis. Repetycja. Przeł. J. Balbierz. Kraków 2002. ; 44. E. Millán-Zaibert, Friedrich Schlegel and the Emergence of Romantic Philosophy. New York 2007. ; 45. Z. Mitosek, Co z tą ironią? Gdańsk 2013. ; 46. K. Newmark, Irony on Occasion. From Schlegel and Kierkegaard to Derrida and de Man. New York 2012. ; click here to follow the link ; 47. Ch. Norris, Paul de Man. Deconstruction and the Critique of Aesthetic Ideology. New York 1988. ; 48. Novalis (F. von Hardenberg), Henryk von Ofterdingen. Przeł., oprac. E. Szymani, W. Kunicki. BN II 247. Wrocław 2003. ; 49. T. Ososiński, Ironia a jednostka. Koncepcja ironii u Friedricha Schlegla i Sokratesa. Warszawa 2014. ; 50. B. Pascal, Myśli. Przekł. T. Żeleński (Boy). Poznań 1921. ; 51. B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią. W: Rozprawy i listy. Przeł. T. Żeleński-Boy, M. Tazbir. Wybór, przedm., przypisy M. Tazbir. Warszawa 1962, s. 113-156. ; 52. The Paul de Man Notebooks. Ed. M. Mc Quillan. Edinburgh 2014. ; 53. Cz. Porębski, Umowa społeczna według Jana Jakuba Rousseau. W: Umowa społeczna. Renesans idei. Kraków 1999, s. 85-102. ; 54. J. J. Rousseau, Wyznania. Przekł., wstęp T. Żeleński (Boy). Przedm. E. Rzadkowska. Cz. 1. Warszawa 1956. ; 55. A. Roy, Hegel contra Schlegel. Kierkegaard contra de Man. „Modern Language Association” 2009, nr 1. ; 56. M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością. Kraków 2003. ; 57. F. Schlegel, Fragmenty. Przeł. C. Bartl. Oprac., wstęp, komentarz M. P. Markowski. Kraków 2009. ; 58. F. Schlegel, O niezrozumiałości. Przeł. J. Ekier. W zb.: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków. Wybór, oprac. T. Namowicz. BN II 246. Wrocław 2000, s. 191-205. ; 59. F. Schlegel, Rozmowa o poezji. Przeł. J. Ekier. W zb.: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków. Wybór, oprac. T. Namowicz. BN II 246. Wrocław 2000, s. 119-191. ; 60. P. Stachura, Automaty i tygrysy. Dzikość i skamieniałość figur retorycznych według de Mana. W zb.: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców. Red. J. Borowczyk, W. Hamerski, P. Śniedziewski. Poznań 2011, s. 97-108. ; 61. W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. Warszawa 1992. ; 62. W. Szturc, Ironia – stan po destrukcji. W: Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci. Kraków 2015, s. 181-191. ; 63. A. Warminski, Alegorie referencji. Wstęp w: Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Wstęp A. Warminski. Gdańsk 2000. ; 64. A. Warminski, Material Inscriptions. Rhetorical Reading in Practice and Theory. Edinburgh 2013. ; click here to follow the link ; 65. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

4

Start page:

115

End page:

147

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)