Obiekt

Tytuł: Lokalni liderzy w funkcjonowaniu grup producenckich w powiecie krotoszyńskim = Local leaders in the functioning of producer groups in Krotoszyn district

Twórca:

Bała, Dawid

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie społecznego wymiaru kreowania liderów grup producentów rolnych. W ramach badania scharakteryzowano liderów 26 grup działających na obszarze powiatu krotoszyńskiego. W toku badań wykorzystano metodę dokumentacyjną, analizując bazy i rejestry urzędowe dotyczące grup producenckich oraz metodę ankietową. Liderzy grup producenckich to głównie osoby dobrze znające uwarunkowania działalności rolniczej danego obszaru i charakteryzujący się ponadprzeciętnym poziomem przedsiębiorczości. Nakreślenie portretu „dobrego” lidera może zostać wykorzystane do wyznaczania grup odbiorczych działań edukacyjnych w zakresie szkolenia kadr zarządczych istniejących i przyszłych grup producenckich.

Bibliografia:

1. Bała D., 2015, Znajomość idei grup producenckich wśród uczniów szkół rolniczych, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, s. 75–84.
-
2. Baron A., Armstrong M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
3. Chlebicka A., Fałkowski J., Łopaciuk-Gonczaryk B., 2014, Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny – potencjalne zależności, Wieś i Rolnictwo, 3 (164), s. 137–156.
4. Hamrol A., 1998, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
5. Janc K., 2006, Human and social capital in Poland – spatial diversity and relations, Europa XXI, 14, s. 39–55.
6. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności Wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
7. Klonowska-Matynia M., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce, Handel Wewnętrzny, 5 (352), s. 63–75.
8. Knecht D., 2012, Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej. Stan i perspektywy Rozwoju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.
9. Kobyłecki J., 2006, Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju obszarów Wiejskich, Problemy Rolnictwa Światowego, 15, SGGW, s. 433–441.
10. Kutkowska B., Antosz I. 2012, Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych, Wieś i Rolnictwo, 4 (157), s. 91–111.
11. Mossakowska E., Zawojska A., 2009. Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 79, s. 5–21.
12. Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
13. Paszkiewicz M., 2009, Wpływ kapitału społecznego na wzrost gospodarczy w Polsce na przykładzie wybranych czynników, http://www.warsztaty.uni.lodz.pl/abstracts/633773876669660000798.pdf [dostęp 21 marca 2016].
14. Pieniążek K., Seremak-Bulge J., Arnfeldt J., Cook P., 1997, Poradnik dla osób poszukujących sukcesu w działaniach grupowych na rynku rolnym, FAPA, Koszalin.
15. Rejestr grup producentów rolnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim, 2015, UMWW, Poznań.
16. Sikorska A.,. 2011, Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, IERiGŻ, Warszawa.
17. Szczebiot-Knoblauch L., 2005, Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 237–244.
18. Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 88 poz. 983).
19. https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu – Krajowy Rejestr Sądowy. [dostęp 10.04.2016]
20. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx – Centralna Ewidencja i Informacjao Działalności Gospodarczej. [dostęp 10.04.2016]
21. http://beneficjenciwpr.minrol.gov.pl/– Wykaz Beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej. [dostęp 10.04.2016]

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

46

Strona pocz.:

149

Strona końc.:

158

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63466 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.9

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji