Object

Title: Gwiazdy w „Lalce” Bolesława Prusa

Creator:

Wojtaś, Iwona

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Antykwariat Numizmatyczny „Michał Niemczyk”. Na stronie: http://numizmatyka.waw.pl/sklep/index.php?id=437&pid=27&zawartosc=produkt (data dostępu: 3 V 2017).
2. M. Barańska, Kosmos pozytywistów. „Przy księżycu” Bolesława Prusa i „Niepoprawny” Elizy Orzeszkowej. „Podteksty” 2010, nr 1. Na stronie: http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=20&dzial=4&id=432 (data dostępu: 22 IV 2017).
3. A. Bernstein, Fantazyjna podróż po wszechświecie. Przeł. S. Löwenhard. Warszawa 1860.
4. Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
5. Dante Alighieri, Boska Komedia. Przeł. E. Porębowicz. Wstęp, red. M. Brahmer. Przypisy J. Gałuszka. Wyd. 2. Warszawa 1965.
6. J. Data, Rozmowy Wokulskiego, czyli „Kładki, na których” nie „spotykają się ludzie różnych światów”. W zb.: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992.
7. Dymnik. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna PWN. Komitet red. B. Suchodolski [i in.]. T. 3. Warszawa 1964, s. 222.
8. Dymnik (wyglądek). Hasło w: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dymnik (data dostępu: 24 IV 2017).
9. C. Flammarion, Astronomie populaire. Description générale du ciel. Paris 1880.
10. C. Flammarion, Bóg w przyrodzie. [Przeł. A. Adamowicz, K. Kraszewski]. Warszawa 1875.
11. C. Flammarion, Opowiadania o nieskończoności. Przeł., wyd. H. Kuczalski. Warszawa 1874.
12. C. Flammarion, Wielość światów zamieszkiwanych. Studium, w którym wykładają się warunki zamieszkalności ziem niebieskich, roztrząsane ze stanowiska astronomii, fizjologii i filozofii naturalnej. Przeł. J. Waga, Warszawa 1868.
13. A. Głowacki (B. Prus), list do A. Wodzińskiego, z 11 XI 1901. W: Listy. Oprac., koment., posł. K. Tokarzówna. Warszawa 1959, s. 299.
14. Gwiazda. Hasło w: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda (data dostępu: 24 IV 2017).
15. H. Ilmurzyńska, A. Stepnowska, Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. nauk. Z. Szweykowski. Warszawa 1965, passim.
16. J. K., Wiadomość o Syberii i podróże w niej odbyte w latach 1831, 1832, 1833, 1834. Warszawa 1837.
17. B. Jędrychowska, Polscy zesłańcy na Syberii (1830–1883). Działalność pedagogiczna, oświatowa i kulturalna. Wrocław 2000, s. 8.
18. W. Korab Brzozowski, Wśród gwiazd. W: Utwory zebrane. Oprac. M. Stala. Kraków 1980.
19. E. C. Krupp, Obserwatorzy nieba, szamani i królowie. Astronomia i archeologia mocy. Przeł. R. M. Sadowski, Warszawa 2001.
20. E. C. Krupp, Za horyzontem. Mity i legendy o Słońcu, Księżycu, gwiazdach i planetach. Przeł. R. M. Sadowski. Warszawa 2006.
21. H. Kotkowska-Bareja, Pomnik Kopernika. Warszawa 1973.
22. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus. Wyd. 3, poszerz., zmien. Warszawa 1967.
23. J. Lechoń, Dziennik. Wstęp R. Loth. T. 3. Warszawa 1992.
24. J. A. Malik, Ochocki, albo Entuzjazm i zblazowanie. W: „Lalka”. Historie z różnych światów. Lublin 2005.
25. M. de Manteyer, Les Origines de l’Europe. Le site de l’Egypte. „Bulletin de la Société d’études Historique, Scientifique et Littéraire des Hautes-Alpes” t. 55 (1936), s. 227. Na stronie: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6584991s/f261.image (data dostępu: 24 IV 2017).
26. H. Merczyng, Dumania przyrodnika. Petersburg 1900.
27. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuskim. Przeł. F. Wrotnowski. Wyd. 3, nowo poprawione. T. 2. Poznań 1865.
28. Monety polskie Królestwa Kongresowego. Hasło w: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Monety_polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego (data dostępu: 4 V 2017).
29. M. Okulicz-Kozaryn, W orbicie Flammariona. O poemacie prozą „Wśród gwiazd” Wincentego Korab Brzozowskiego. „Ruch Literacki” 2009, nr 1.
30. H. Piersa. Wiedza astronomiczno-fizykalna w twórczości literackiej Bolesława Prusa. Lublin 2007.
31. Pismo Święte. Stary i Nowy Testament. W przekładzie z języków oryginalnych. Red. M. Peter, M. Wolniewicz. Poznań 2010.
32. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 1, cz. 2. Red. nauk. J. Baculewski. Teksty kolacjonowali i przygot. do druku T. Jodełka, D. Stępniewska. Indeksy K. Kurysiowa. Warszawa 1956.
33. B. Prus, Lalka. Kraków 2010.
34. B. Prus, Nowele. Wybór, red. I. Orlewiczowa. Wyd. 3. T. 3. Warszawa 1957.
35. B. Prus, „Ogniem i mieczem”. Powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza. W: Studia literackie, artystyczne i polemiki. Warszawa 1950.
36. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. (Poemat realistyczny w 6 pieśniach). W: Studia literackie, artystyczne i polemiki. Warszawa 1950.
37. B. Prus, Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa. W: Wybór publicystyki. Wyboru dokonał F. Przyłubski. Warszawa 1957.
38. B. Prus, Wędrówka po ziemi i niebie. W: Kartki z podróży. T. 2. Warszawa 1950.
39. K. Turey, Bolesław Prus a romantyzm. Lwów 1937.
40. J. Zieliński, Brzoskwinia na Krakowskim Przedmieściu. „Arte” 2006, nr 3.
41. J. Zieliński, Migotliwy cykl. „Przegląd Polski” (Nowy Jork) 2011, nr z 27 V.

Issue:

2

Start page:

55

End page:

71

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64679 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Culture and National Heritage ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 24, 2018

Number of object content hits:

231

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83220

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information