Obiekt

Tytuł: Siena w literaturze polskiej XX wieku. Iwaszkiewicz – Miłosz – Herbert

Twórca:

Markowska, Helena

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. S. Barańczak, Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpoznanie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków–Wrocław 1985, s. 438–443. ; 2. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa 2001. ; 3. M. Berkan-Jabłońska, Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta. Łódź 2008. ; 4. T. Burek, Dialog Wolności i Konieczności albo historyczne wtajemniczenie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków–Wrocław 1985. ; 5. A. Franaszek, Miłosz. Biografia. Kraków 2011. ; 6. Z. Herbert, Hamlet na granicy milczenia. W: „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione. Oprac., układ, koment. B. Toruńczyk. Współpr. H. Citko. Warszawa 2008, s. 9. ; 7. Z. Herbert, Siena. W: Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa 2004. ; 8. Z. Herbert, Cz. Miłosz, Korespondencja. Red. B. Toruńczyk. Warszawa 2006. ; 9. G. Herling-Grudziński, Siena i okolice. W: Opowiadania zebrane. Zebrał, oprac. Z. Kudelski. T. 1. Warszawa 1999. ; 10. J. Iwaszkiewicz, Anna Grazzi. W: Opowiadania. T. 2. Warszawa 1979. ; 11. J. Iwaszkiewicz, Inne życie (1938). ; 12. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch. Warszawa 1977. ; 13. J. Iwaszkiewicz, Wieczór późnej jesieni na polach pod Sieną. W: Liryki. Wyd. 2, rozsz. Wybór ... Uzup. J. Lisowski. Warszawa 1980, s. 130–132. ; 14. K. Jaworska, Włochy w geograficzno-kulturowych antynomiach Zbigniewa Herberta. W zb.: Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I). Red. E. Feliksiak, M. Leś, E. Sidoruk. T. 2. Białystok 2002. ; 15. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975. ; 16. A. Mazurkiewicz-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta. Lublin 2008. ; 17. Cz. Miłosz, Ocalenie (1945). ; 18. Cz. Miłosz, Siena. W: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 149–150. ; 19. Cz. Miłosz, J. Iwaszkiewicz, Portret podwójny. Wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji. Wybór tekstów, układ, red. B. Toruńczyk. Oprac., przypisy R. Papieski. Warszawa 2011. ; 20. P. Mitzner, Na progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa 2003. ; 21. R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970. ; 22. R. Romaniuk, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T. 1. Warszawa 2012. ; 23. H. Seweryniak, Duccio Herberta. Esej o Sienie. W zb.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar. Cz. 2. Lublin 2006. ; 24. P. Siemaszko, Zmienność i trwanie. O eseistyce Zbigniewa Herberta. Bydgoszcz 1996. ; 25. L. Syson [i in.], Renaissance Siena: Art for a City. London 2007. ; 26. G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Przekł., wstęp, objaśn. K. Estreicher. T. 6. Warszawa–Kraków 1987. ; 27. T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety. Warszawa 1993. ; 28. K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków–Wrocław 1985, s. 25–28; pierwodruk: „Twórczość” 1946, nr 5.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

111

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64677 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

550

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83222

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji