Object structure
Title:

„Niepokój” – niemal zapomniany tom poetycki Tadeusza Różewicza z 1947 roku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2017)

Creator:

Pietrych, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005-

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Tadeusz Różewicz’s Niepokój (Anxiety) ; the history Polish 20th-c. literature ; Tadeusz Kłak’s, Krzysztof Kłosiński’s papers ; interpretive stereotypes

References:

1. E. Balcerzan, Interpretacja jako „próba całości” (na przykładzie polskiej liryki powojennej). W zb.: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Studia. Red. J. Sławiński, J. Święch. Wrocław 1979.
2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939–1965. Cz. 1: Strategie liryczne. Warszawa 1982.
3. L. M. Bartelski, W kręgu bliskich. Szkice do portretów. Kraków 1967.
4. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 3, popr. Poznań 1990.
5. J. Błoński, Pięć poematów. „Pogłosy i zapowiedzi”. „Wieś” 1950, nr 25, z 25 VI.
6. J. Błoński, Poezja Różewicza. „Twórczość” 1949, z. 7.
7. J. Błoński, Szkic portretu poety współczesnego. W: Poeci i inni. Kraków 1956.
8. A. Braun, Zaczarowany flet. „Po Prostu” 1947, nr 6, z 20 X, s. 5.
9. T. Drewnowski, Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Wyd. 2, uzup. Kraków 2002.
10. L. Flaszen, Laurka dla najmłodszego klasyka. „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 9, z 27 II – 5 III.
11. Z. Jarosiński, Rok 1945 jako cezura literacka. W zb.: Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz 1996.
12. Jaszcz [J. A. Szczepański], Punkty kontrolne. „Dziennik Literacki” 1947, nr 1, z 7–14 III.
13. W. Kiwilszo, Dlaczego poezja niepokoju? „Wieś” 1948, nr 6, z 8 II.
14. T. Kłak, Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza. Katowice 1999.
15. T. Kłak, XXX lat „Niepokoju”. „Poezja” 1977, nr 11.
16. T. Kłak, Wokół „Niepokoju” Tadeusza Różewicza. W: Reporter róż. Studia i szkice literackie. Katowice 1978.
17. K. Kłosiński, „Niepokój” Tadeusza Różewicza. W: Poezja żalu. Katowice 2001.
18. Kto jest realistą? Rozmowa z K. Wyką. „Dziennik Literacki” 1947, nr 10, z 9–15 V.
19. T. Kunz, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury. Kraków 2005.
20. S. Lem, Wiersze Różewicza. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 45, z 9 XI, s. 6.
21. S. Lichański, Dwa pokolenia awangardy. „Twórczość” 1948, z. 1.
22. J. Łukasiewicz, TR. Kraków 2012.
23. Z. Majchrowski, Różewicz. Wrocław 2002.
24. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Kraków 2007.
25. Nasz starszy brat. Oprac. T. Różewicz. Wrocław 1992.
26. B. Ostromęcki, Niepokój. „Nowiny Literackie” 1947, nr 29, z 5 X, s. 6.
27. P. Pietrych, Tadeusz Różewicz pisze wiersze w 1946 roku, czyli poeta modernistyczny wobec wojny. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 24.
28. T. Różewicz, Borem, lasem... "Odrodzenie" 1945, nr 43, z 23 IX.
29. T. Różewicz, Do żołnierza-tułacza. „Wieś” 1946, nr 34/35, z 1–7 IX.
30. T. Różewicz, Elegia na powrót umarłych poetów. „Pokolenie” 1946, nr 1.
31. T. Różewicz, Katastrofa. „Odrodzenie” 1946, nr 43, z 27 X.
32. T. Różewicz, Kiedy opadły liście. "Odrodzenie" 1945, nr 56/57, z 23–30 XII.
33. T. Różewicz, Margines, ale... Wrocław 2010.
34. T. Różewicz, Na widnokręgu. „Odrodzenie” 1945, nr 42, z 16 IX.
35. T. Różewicz, Niepokój. Kraków 1947.
36. T. Różewicz, Ocalony. „Odrodzenie” 1946, nr 15, z 14 IV.
37. T. Różewicz, Poezja obowiązku. „Odrodzenie” 1946, nr 28, z 14 VII.
38. T. Różewicz, Proza 2. Kraków 1990.
39. T. Różewicz, Śmierć podchorążego. „Odrodzenie” 1946, nr 21, z 26 V.
40. T. Różewicz, Wiersze i obrazy. Warszawa 1952.
41. T. Różewicz, Wyjście. Wrocław 2004.
42. T. Różewicz, Żywi umierali. „Pokolenie” 1946, nr 3, z 1 X.
43. A. Skrendo, Przepisywanie Różewicza. W: Przodem Różewicz. Warszawa 2012.
44. A. Skrendo, Przyboś i Różewicz. Paralela. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005.
45. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2002.
46. W. Szewczyk, Posągi. Katowice 1945.
47. A. Ściepuro, Kto jest poetą. Formy „ja” lirycznego w poezji Tadeusza Różewicza. Katowice 2001.
48. H. Vogler, Niepokój poety. „Dziennik Literacki” 1947, nr 15, z 13–18 VI, s. 2.
49. Wład., Katastrofa w poezji. „Rzeczpospolita” 1946, nr 298, z 29 X, s. 6.
50. G. Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. Wrocław 1999.
51. K. Wyka, „U płomienia”. „Odrodzenie” 1945, nr 31, z 1 VII.
52. K. Wyka, Wiersze Włodka. „Odrodzenie” 1945, nr 40, z 2 IX.
53. J. Zawieyski, Poezja niepokoju. „Odrodzenie” 1947, nr 42, z 19 X, s. 5.
54. K. W. Zawodziński, Rzut oka na literaturę polską 1945 roku. Poznań 1946.

Issue:

2

Start page:

143

End page:

166

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: