Object structure
Title:

Przekład, parafraza czy plagiat? „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego po angielsku

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Creator:

Budrewicz, Aleksandra

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Zygmunt Krasiński ; The Undivine Comedy (Nie-Boska komedia) ; Robert Lytton ; Orval or the Fool of Time ; translation ; paraphrase ; plagiary ; drama

References:

1. [b.a.], Stanisław hrabia Tarnowski, „Kłosy” 1876, t. 22, nr 560, s. 186.
2. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990, s. 102–103.
3. Bouillon, hasło w: Encyklopedia powszechna, t. 4, Warszawa 1860, s. 177–178.
4. A. Brooks Harlan, Owen Meredith – A Critical Biography of Robert, First Earl of Lytton, New York 1946.
5. Z. Chełmickiego, Orval, w: Podręczna encyklopedia kościelna, Warszawa 1913, t. 29/30, s. 248.
6. J. Czernik, Konserwatysta patrzy na rewolucję. „Nie-Boska komedia” i „Orval, Or the Fool of Time”, w: Wokół Krasińskiego, pod red. M. Sokalskiej, Kraków 2012, s. 115–131.
7. Encyklopedia kościelna, wyd. ks. M. Nowodworski, Warszawa 1891, t. 17, s. 463–465.
8. „Gazeta Narodowa” 1869, nr 11, s. 3.
9. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. T. Stróżyński i A. Milecki, Gdańsk 2014, s. 11.
10. M. Giergielewicz, Krasiński In the English-Speaking World (A Biographical Review),w: Zygmunt Krasiński. Romantic Universalist. An International Tribute, ed. by W. Lednicki, New York 1964, s. 135–175.
11. M. Giergielewicz, Piraci Krasińskiego, „Wiadomości” [Londyn] 1959, nr 29/30, s. 3.
12. Gotfryd de Bouillon, hasło w: Encyklopedia powszechna, t. 10, Warszawa 1862, 123–124.
13. Godfrey of Bouillon [online], Encyclopædia Britannica, [dostęp: 2014-12-20]: http:// www.britannica.com/EBchecked/topic/236832/Godfrey-of-Bouillon
14. Godfrey of Bouillon [online], Middle Ages, [dostęp: 2014-12-20]: http://www.middle-ages.org.uk/godfrey-of-bouillon.htm
15. P.Ch. Grégoire, Orval – le Val d’Or depuis la nuit des temps, Serpenoises 2011.
16. T. Grzebieniowski, Angielska parafraza „Nie-Boskiej komedii” i jej tło polityczno-społeczne, „Prace Polonistyczne” 1963, Seria XIX, s. 158–159.
17. Ch.F. Hennigsen, Eastern Europe and the Emperor Nicholas, London 1846, t. 2, s. 70.
18. Histoire [online], Orval, http://www.orval.be/fr/ [dostęp: 2014-12-20].
19. F. Hoesick, Stanisław Tarnowski. Rys życia i prac, 1906, t. 2, s. 60.
20. J. Kallenbach, Krasińskiemu, „Pamiętnik Literacki” 1912, z. 1, s. 9.
21. J. Klaczko, La Poésie polonaise au XIXe siècle. Le Poète anonyme de la Pologne et son influence sur le mouvement des esprits en 1861, „Revue de Deux Mondes” 1862, t. 37, s. 5–64.
22. S. Koźmian, Orval (Angielska parafraza „Nie-Boskiej komedii”),w: tegoż, Pisma wierszem i prozą, Poznań 1872, t. 2, s. 235–256 (pierwodruk: „Czas” 1869, nr 129–132).
23. [Z. Krasinski], La Comédie Infernale, w: Œuvres complètes du Poète Anonyme de la Pologne, trad. W. Mickiewicz, S. I, Paris 1869.
24. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. J. Kleiner, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.
25. Z. Krasiński, The Undivine Comedy, transl. Ch.S. Kraszewski, Lechman 1999.
26. Z. Krasiński, The Undivine Comedy, transl. H.E. Kennedy, Z. Umińska, London 1924.
27. Z. Krasiński, The Undivine Comedy, transl. M. Walker Cook, „The Continental Monthly” 1864, wrzesień–grudzień, s. 304–314; 372–378; 497–516; 623–632.
28. „Kurier Warszawski” 1869, nr 12, s. 5.
29. R. Lytton, Orval, or the Fool of Time; and Other Imitations and Paraphrases, London 1869.
30. S. Makowski, „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1975, s. 31.
31. W. Marrené, Z literatury zagranicznej, „Świt” 1885, nr 16 (82), s. 126.
32. O. Meredith [R. Lytton], New Poems, in Two Volumes, vol. 2: Chronicles and Characters, Boston 1868, s. 121.
33. Nekrolog R. Lyttona w piśmie „The Mercury” z dn. 26 X 1891, s. 3 [online], Trove. Digitised Dnewspapers and more, [dostęp: 2014-12-20]: http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/12731238
34. Poezja polska w XIX wieku i poeta bezimienny, przeł. J. Jabłonowski, w: tegoż, Szkice i rozprawy literackie, przeł. S. Tarnowski, J. Jabłonowski i A. Potocki; przedm. S. Tarnowski, Warszawa 1904, s. 275–353.
35. M.L. Putnam, [rec. Nie-Boska komedia], „North American Review” 1848, vol. 67, nr 140, s. 27.
36. M.E. Ragland Rabelais and Panurge: A Psychological Approach to Literary Character, Amsterdam 1976.
37. S. Tarnowski, Orval (Angielska parafraza „Nie-Boskiej komedii”). Studium, „Kronika Rodzinna” 1874, nr 8, s. 116–118 – nr 9, s. 131–134.

Issue:

7

Start page:

23

End page:

44

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: