Object

Title: Czarny romantyzm Augusta Antoniego Jakubowskiego

Creator:

Ławski, Jarosław

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej, pod red. T. Sucharskiego i B. Żynis, Słupsk 2011. ; 2. H. Bergson, Pamięć i życie, wyb. G. Deleuze, przeł. A. Szczepańska, Warszawa 1988. ; 3. M. Białobrzeska, Antoni Malczewski. Literackie mitologizacje biografii, Białystok 2016. ; 4. M. Białobrzeska, Mit Antoniego Malczewskiego w poezji polskiej, w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Seria 2: Wiktor Choriew in memoriam, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013. ; 5. A. Bracki, Folklor ukraiński w pracach Antoniego Marcinkowskiego – typy, gatunki, tematy, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 6. M. Dernałowicz, Antoni Malczewski, Warszawa 1967. ; 7. W. Dropiowski, Wstęp, w: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, oprac. W. Dropiowski, Brody 1902, s. 15. ; 8. E. Feliksiak, Ukraina w „Marii” Antoniego Malczewskiego, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko- -ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 9. A.A. Jakubowski, Odezwa Komitetu Polskiego w Paryżu do polskich emigrantów, w: tegoż, Wspomnienia polskiego wygnańca / The Remembrances of a Polish Exile, wydanie polsko-angielskie, przekład, wstęp, redakcja tomu J. Ławski i P. Oczko, Białystok 2013, s. 100. ; 10. S. Kawyn, Wstęp, w: Cyganeria warszawska, oprac. i wybór S. Kawyn, Wrocław 2004. ; 11. J. Kłaczkow, Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2008. ; 12. A. Kowalczykowa, Antoni Malczewski i Drezno, w: tejże, Wokół romantyzmu. Estetyka – polityka – historia, red. i oprac. A. Janicka, G. Kowalski, Białystok 2014, s. 149. ; 13. H. Krukowska, Ciemna strona istnienia w romantycznym poemacie Malczewskiego, w: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wstęp H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 2002, s. 9. ; 14. J. Krzyżanowski, A.A. Jakubowski. Syn Malczewskiego, w: tegoż, W świecie romantycznym, Kraków 1961. ; 15. M. Kwapiszewski, Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego, Warszawa 2006. ; 16. M. Kwapiszewski, Ukraina Zenona Fisza, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 17. J. Lerski, A Polish Chapter in Jacksonian America. The United States and the Polish Exiles of 1831, Madison 1958. ; 18. J. Lyszczyna, Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego, Katowice 2000. ; 19. J. Lyszczyna, Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego, Katowice 1994. ; 20. J. Ławski, Głos „polskiego wygnańca” o Ukrainie w Ameryce w 1837 roku po angielsku, „Ucrainistica” 2014, z. 12. ; 21. J. Ławski, Siedem. O Auguście Antonim Jakubowskim, w: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, pod red. M. Sokołowskiego i J. Ławskiego, Białystok 2009, s. 17–78. ; 22. J. Ławski „To zawsze wielki człowiek kto największy z ludzi”? (Napoleon, Malczewski, Jakubowski), w: Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak, pod red. E. Sidoruk i M.M. Lesia, Białystok 2010. ; 23. J. Ławski, Tragiczna i utracona – Ukraina w liryce Augusta Antoniego Jakubowskiego, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko- -ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 24. J. Ławski, W romantycznym mroku gwiazd. Wyobraźnia katastroficzna Augusta Antoniego Jakubowskiego, w: tegoż, Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk 2008. ; 25. J. Maślanka, Poeta tragiczny, „Ruch Literacki” 1972, nr 5. ; 26. A. Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 5: Proza artystyczna i pisma krytyczne, oprac. Z. Dokurno, teksty franc. przeł. A. Górski, Warszawa 1999, s. 21 ; 27. A. Mickiewicz, Wykład XXX, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 9: Literatura słowiańska. Kurs drugi, przeł. L. Płoszewski, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1997, s. 381. ; 28. E. Modzelewska, August Antoni Jakubowski. Poeta rozpaczy. Życie i twórczość, Kraków 2015. ; 29. E. Pieścikowski, Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego, Poznań 1964, s. 14–15. ; 30. S. Pigoń, Syn Malczewskiego, „Ruch Literacki” 1930, nr 3; ; 31. M. Rosienkiewicz, Wiadomość biograficzna o Jakubowskim, w: A.A. Jakubowski, Poezje, wydał z rękopisu i wstępem poprzedził J. Maślanka, Kraków 1973, s. 69. ; 32. A. Rzążewski, Roman Zmorski. Kilka słów poświęconych pamięci zmarłego w dniu 18 lutego 1867 roku poety, „Biblioteka Warszawska” 1868, t. 1, s. 24–59. ; 33. S. Rzepczyński, Autobiografia jako hagiografia. Uwagi o paradoksalności „Autobiografii artystycznej” Norwida, w: Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej, pod red. T. Sucharskiego i B. Żynis, Słupsk 2011. ; 34. J. Słowacki, Godzina myśli, w: tegoż, Powieści poetyckie, oprac. M. Ursel, Wrocław 1986, s. 271. ; 35. W.B. Sprague, A Sermon preached in the Second Presbyterian Church, Albany, Sabbath Evening, May 11, 1834, and repeated, by special Request, on the ensuing Tuesday Evening, in the Second Reformed Dutch Church, in Behalf of The Polish Exiles lately arrived in this Country, by W.B. Sprague, D. D. Minister of the Second Presbyterian Church, Albany 1834. ; 36. The Remembrances of a Polish Exile [Auburn/ Albany/ Filadelfiia?](1835). ; 37. T. Tomasik, „Inny” jako kategoria dyskursu autobiograficznego (od Marka Aureliusza do Montaigne’a); w: Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej, pod red. T. Sucharskiego i B. Żynis, Słupsk 2011. ; 38. Z. Wardziński, English Publications of Polish Exiles in the United States: 1808–1897, „The Polish Review” 1995, nr 4. ; 39. A. Witlib, Pierwiastki ukraińskie w twórczości Tymona Jakubowskiego, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko- -ukraińskie, pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk, Warszawa 2012. ; 40. Wojtuś [M. Motty], De omnibus rebus et quibusdam aliis. List XXXVII, „Dziennik Poznański” 1866, nr 118, s. 141. ; 41. T. Zaborowski, Zdobycie Kijowa, Kraków 2003. ; 42. Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia, t. 1–2, oprac. i wstęp A. Aleksandrowicz, Warszawa 1978. ; 43. L. Zwierzyński, „Ja” poetyckie Słowackiego – próba uję- cia konstelacyjnego, w: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współ- czesnej podmiotowości, pod red. A. Dąbskiej-Kossakowskiej, P. Paszka, L. Zwierzyń- skiego, Katowice 2013. ; 44. E. Żuk, „The Remembrances of a Polish Exile” Antoniego Augusta Jakubowskiego, „Ruch Literacki” 1979, z. 5.

Issue:

8

Start page:

215

End page:

235

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68776 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

113

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83373

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information