Obiekt

Tytuł: Legion żydowski – mistyczny testament Adama Mickiewicza

Twórca:

Fabianowski, Andrzej

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zeb. i oprac. S. Pigoń, Warszawa 1958, s. 244–245. ; 2. Biblioteka Polska w Paryżu, rkps nr 876, s. 11. ; 3. R.M. Blüth, Konstantynopolska katastrofa, w: Pisma literackie, oprac. P. Nowaczyński, Kraków 1987, s. 101. ; 4. J.W. Borejsza, Sekretarz Adama Mickiewicza (Armand Lévy i jego czasy 1827– 1891), Wrocław 1977, s. 127. ; 5. Boska pieczęć. Mądrości Talmudu, wyb. i przekład z hebrajskiego A. Klugman, Wroc- ław 2000, traktat Midrasz Raba 2, s. 117. ; 6. R. Brandstaetter, Legion żydowski Adama Mickiewicza (dzieje i dokumenty), Warszawa 1932 (odbitka z „Miesięcznika Żydowskiego”), s. 35. ; 7. M. Buber, Słowo wstępne w: tegoż, Rabbiego Izraela ben Eliezera zwanego Baal Szem Towem to jest Mistrzem Dobrego Imienia pouczenie o Bogu zestawione z okruchów, przeł. J. Doktór, Warszawa 1993, s. 5. ; 8. M. Czajkowski (Mehmed Sadyk Pasza), Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku, oprac. J. Fijałek, Warszawa 1962, s. 250–251. ; 9. M. Czapska, Szkice mickiewiczowskie, Warszawa 1999, s. 303. ; 10. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785– –1870 na tle europejskim, Warszawa 1988, s. 363–364. ; 11. A. Fabianowski, Judaizm – Diaspora – Mesjanizm. Romantyczne myślenie analogiami, w: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, pod red. G. Borkowskiej i M. Rudkowskiej, Warszawa 2004, s. 43–60. ; 12. J. Garewicz, Wstęp, w: M. Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka, przeł. i wstępem opatrzył J. Garewicz, Warszawa 1999, s. XXI. ; 13. M. Janion, Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009, s. 223–258. ; 14. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 73–100. ; 15. T.T. Jeż (Zygmunt Miłkowski), Od kolebki przez życie. Wspomnienia, do druku przygotował A. Lewak, wstępem poprzedził A. Brückner, t. 2, Kraków 1936, s. 218. ; 16. A.A. Kamiński, Trójca wieszczów a Michał Bakunin,w: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, red. E. Owczarz, J. Smulski, Łowicz 2001, s. 51. ; 17. J.A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001, s. 139. ; 18. Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego, wyd. D. Zaleski, t. 2, Lwów 1901, s. 245. ; 19. K. Kostenicz, Ostatnie lata Mickiewicza. Styczeń 1850 – 26 listopada 1855, Warszawa 1978, s. 447–518. ; 20. K. A. Makowski, Wątek żydowski w badaniach nad Mickiewiczem, w: Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798–1998, pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka, Poznań 1998. ; 21. J. Maurer, „Jak mnie nie stanie, nikt tego nie zrozumie”. O legionie żydowskim Adama Mickiewicza, w: Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990–2005),red. H. Filipowicz, A. Karcz, T. Trojanowska, Warszawa 2005, s. 116. ; 22. Migrujący Uniwersytet Mickiewicza w Stambule [online], Culture.pl [dostęp: 2015-11-26]: http://culture.pl/pl/ wydarzenie/migrujacy-uniwersytet-mickiewicza-w-stambule ; 23. Ch. Mopsik, Kabała, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 2001, s. 7. ; 24. M. Prokopowicz, Wprowadzenie, w: Księga Jecirah. Klucz kabały, tłum. M. Prokopowicz, Warszawa 1994, s. XIV. ; 25. Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 341 i n. ; 26. J. Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. Studium romantycznego millenaryzmu, Wrocław 1996, s. 247 i n. ; 27. A. Towiański, Pisma wybrane, oprac. A. Boleski, Warszawa 1920, t. 1, s. 110. ; 28. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970. ; 29. W. Weintraub, Mickiewicz – mistyczny polityk, Warszawa 1998. ; 30. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982. ; 31. A. Witkowska, Żydowski legion, w: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa 2001. ; 32. Współudział Adama Mickiewicza w Sprawie Andrzeja Towiańskiego, Paryż 1877, t. 1, s. 219.

Zeszyt:

8

Strona pocz.:

275

Strona końc.:

288

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68779 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.17

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-02-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

370

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83376

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji