RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Legion żydowski – mistyczny testament Adama Mickiewicza

Creator:

Fabianowski, Andrzej

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zeb. i oprac. S. Pigoń, Warszawa 1958, s. 244–245.
2. Biblioteka Polska w Paryżu, rkps nr 876, s. 11.
3. R.M. Blüth, Konstantynopolska katastrofa, w: Pisma literackie, oprac. P. Nowaczyński, Kraków 1987, s. 101.
4. J.W. Borejsza, Sekretarz Adama Mickiewicza (Armand Lévy i jego czasy 1827– 1891), Wrocław 1977, s. 127.
5. Boska pieczęć. Mądrości Talmudu, wyb. i przekład z hebrajskiego A. Klugman, Wroc- ław 2000, traktat Midrasz Raba 2, s. 117.
6. R. Brandstaetter, Legion żydowski Adama Mickiewicza (dzieje i dokumenty), Warszawa 1932 (odbitka z „Miesięcznika Żydowskiego”), s. 35.
7. M. Buber, Słowo wstępne w: tegoż, Rabbiego Izraela ben Eliezera zwanego Baal Szem Towem to jest Mistrzem Dobrego Imienia pouczenie o Bogu zestawione z okruchów, przeł. J. Doktór, Warszawa 1993, s. 5.
8. M. Czajkowski (Mehmed Sadyk Pasza), Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku, oprac. J. Fijałek, Warszawa 1962, s. 250–251.
9. M. Czapska, Szkice mickiewiczowskie, Warszawa 1999, s. 303.
10. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785– –1870 na tle europejskim, Warszawa 1988, s. 363–364.
11. A. Fabianowski, Judaizm – Diaspora – Mesjanizm. Romantyczne myślenie analogiami, w: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, pod red. G. Borkowskiej i M. Rudkowskiej, Warszawa 2004, s. 43–60.
12. J. Garewicz, Wstęp, w: M. Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka, przeł. i wstępem opatrzył J. Garewicz, Warszawa 1999, s. XXI.
13. M. Janion, Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009, s. 223–258.
14. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 73–100.
15. T.T. Jeż (Zygmunt Miłkowski), Od kolebki przez życie. Wspomnienia, do druku przygotował A. Lewak, wstępem poprzedził A. Brückner, t. 2, Kraków 1936, s. 218.
16. A.A. Kamiński, Trójca wieszczów a Michał Bakunin,w: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, red. E. Owczarz, J. Smulski, Łowicz 2001, s. 51.
17. J.A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001, s. 139.
18. Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego, wyd. D. Zaleski, t. 2, Lwów 1901, s. 245.
19. K. Kostenicz, Ostatnie lata Mickiewicza. Styczeń 1850 – 26 listopada 1855, Warszawa 1978, s. 447–518.
20. K. A. Makowski, Wątek żydowski w badaniach nad Mickiewiczem, w: Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798–1998, pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka, Poznań 1998.
21. J. Maurer, „Jak mnie nie stanie, nikt tego nie zrozumie”. O legionie żydowskim Adama Mickiewicza, w: Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990–2005),red. H. Filipowicz, A. Karcz, T. Trojanowska, Warszawa 2005, s. 116.
22. Migrujący Uniwersytet Mickiewicza w Stambule [online], Culture.pl [dostęp: 2015-11-26]: http://culture.pl/pl/ wydarzenie/migrujacy-uniwersytet-mickiewicza-w-stambule
23. Ch. Mopsik, Kabała, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 2001, s. 7.
24. M. Prokopowicz, Wprowadzenie, w: Księga Jecirah. Klucz kabały, tłum. M. Prokopowicz, Warszawa 1994, s. XIV.
25. Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 341 i n.
26. J. Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. Studium romantycznego millenaryzmu, Wrocław 1996, s. 247 i n.
27. A. Towiański, Pisma wybrane, oprac. A. Boleski, Warszawa 1920, t. 1, s. 110.
28. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970.
29. W. Weintraub, Mickiewicz – mistyczny polityk, Warszawa 1998.
30. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982.
31. A. Witkowska, Żydowski legion, w: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa 2001.
32. Współudział Adama Mickiewicza w Sprawie Andrzeja Towiańskiego, Paryż 1877, t. 1, s. 219.

Issue:

8

Start page:

275

End page:

288

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68779 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

742

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83376

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information