Object

Title: „Widnokrąg sprawy polskiej” w świetle wykładów bolońskich Teofila Lenartowicza i Stefana Buszczyńskiego

Creator:

Woźniewska-Działak, Magdalena

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. J. Bachórz, Obrachunki (arytmetyczne) z romantyzmem, w: tegoż, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003.
2. L. Bernardini, Polacchi a Firenze. Viaggiatori e residenti. Polacy we Florencji. Podróżnicy i mieszkańcy. Poles in Florence. Travellers and residents, Firenze 2005.
3. M. Bersano-Begey, Akademia im. A. Mickiewicza w Bolonii i Teofil Lenartowicz, Warszawa 1956.
4. B. Bobrowska, Uczennica „starego wieszcza”. Próba dialogu autokreacyjnego, w: tejże, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997.
5. P. Bojko, Kraj lat dziecinnych w poezji Lenartowicza. Motywy i obrazy, Piotrków Trybunalski 2014.
6. J.W. Borejsza, Emigracja polska po powstaniu styczniowym. 150 lat później, w: tegoż, Piękny wiek XIX, Warszawa 2010, s. 134–142.
7. A. Bujnowska, Kraszewski i Lenartowicz, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.
8. A. Bujnowska, Życie codzienne pogrobowców romantyzmu (Teofil Lenartowicz i jego korespondenci), wstęp M. Janion, 2006.
9. S. Buszczyński, Ameryka i Europa. Wybór pism, wyb., oprac., wstęp i przyp. K. Daszyk, Kraków 2013.
10. S. Buszczyński, Słowiańska sprawa. Polska i sprawa narodów: odczyty miane w uniwersytecie w Bolonii 1884 r. i mowa przy odsłonięciu pomnika poległym Polakom w Mestre, Kraków 1884.
11. W. Danek, Kraszewski i Lenartowicz – dzieje przyjaźni, „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1.
12. K. Daszyk, Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Kraków 2001.
13. D. Dąbrowska, Wykłady bolońskie Teofila Lenartowicza, „Ruch Literacki” 2000, z. 3, s. 276–277.
14. B. Dopart, Kultura na wygnaniu, kultura w ucisku, w: tegoż, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013, s. 242.
15. B. Dopart, Kultura polska lat 1796–1918, w: Historie Polski w XIX wieku. Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura, pod red. A. Nowaka, t. 1, Warszawa 2013, s. 349.
16. B. Dopart, Kultura polskiego romantyzmu: dynamika i pluralizm, w: Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, pod red. B. Doparta, Kraków 2013, s. 92.
17. K. Jaworski, Lenartowicz – Konopnicka – Kasprowicz. Paralele w obrębie stylizacji ludowej (preliminaria), w: Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. G. Iglińskiego, Warszawa 2008.
18. J. Kolbuszewski, Rola literatury w kształtowaniu polskich mitów politycznych XIX i XX wieku, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994, s. 42.
19. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, Korespondencja, do druku przygotował i wstę- pem opatrzył W. Danek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
20. T. Lenartowicz, H. Mickiewiczówna, Korespondencja, oprac. i do druku podał J. Fert, Lublin 1997.
21. Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861–1893, z autografu wydała, wstępem i przypisami opatrzyła J. Rudnicka, posłowie S. Szwalbe, Warszawa 1978, s. 284–285.
22. J. Maciejewski, Geografia kulturalna Polski II połowy XIX wieku, w: tegoż, Obszary i konteksty literatury, s. 153–164.
23. J. Maciejewski, Mała emigracja (1864–1914). Próba uporządkowania problematyki, w: tegoż, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998, s. 184–194.
24. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 4: Pan Tadeusz, oprac. Z.J. Nowak, Warszawa 1998, s. 95, w. 622–623.
25. Mowa Stefana Buszczyńskiego przy odsłonięciu pomnika w Mestre Polakom w 1848 r. poległym (przekład z włoskiego), Kraków 1884, s. 4.
26. A. Nowak, Polskie wieki XIX: pamięci, fantazje i porównania, w: Historie Polski w XIX wieku. Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura, pod red. A. Nowaka, t. 1, Warszawa 2013, s. 8.
27. J. Nowakowski, Wstęp, w: T. Lenartowicz, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, wstęp i oprac. J. Nowakowski, [przeł. z wł. J. Ugniewska], Warszawa 1978, s. 11–13.
28. W. Okoń, Polskie dziewiętnastowieczne malarstwo historyczne i mity narodowe, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, Wrocław 1994, s. 57–67.
29. Teofil Lenartowicz – rzeźbiarz, oprac. A. Król, Kraków 1993.
30. R. Wapiński, Mit dawnej Rzeczypospolitej w epoce porozbiorowej, w: Polskie mity polityczne wieku XIX i XX, s. 77–92.
31. M. Wrześniak, Florencja-muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników, Kraków 2013.
32. A. Ziołowicz, Historia literatury, czyli depozyt życia. O Wincentego Pola budowaniu samowiedzy narodowej, w: tejże, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011, s. 250.

Issue:

8

Start page:

395

End page:

409

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68785 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.23

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 26, 2019

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

94

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83382

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information