Object

Title: „Weltliteratur” a poezja narodowa. Komparatystyczne dylematy w krytyce literackiej Maurycego Mochnackiego

Creator:

Strzyżewski, Mirosław

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. S. Bednarek, Charakter narodowy w koncepcjach i badaniach współczesnej humanistyki, Wrocław 1980, s. 48−57. ; 2. W. Billip, Mickiewicz w oczach swoich współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818–1830. Antologia, Wrocław 1962, s. 130–177. ; 3. P. Czapliński, Literatura światowa i jej figury, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 13−40. ; 4. M. Dybizbański, W. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006; Archipelag porównań. Szkice komparatystyczne, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 2007. ; 5. „Dziennik Warszawski” 1825, nr 3, s. 452. ; 6. „Dziennik Warszawski” 1825, nr 2. ; 7. „Gazeta Polska” 1827, nr 320, s. 1286, 1288, nr 278, s. 1102. ; 8. S. Jarociński, Maurycy Mochnacki jako krytyk muzyczny, „Studia Muzykologiczne” 1954, t. 3, antologia tekstów: s. 446−520. ; 9. J. Kamionka-Straszakowa, Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu, Warszawa 1974, s. 253−256, 333−344 ; 10. E. Kasperski, Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Warszawa 2003 (tu zwłaszcza rozdz. 4: Komparatystyczne dyskursy egzystencji, s. 247–292). ; 11. E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010. ; 12. Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011. ; 13. T. Kostkiewiczowa, Jak badać swoistość epoki piśmiennictwa narodowego? Oświecenie polskie wobec europejskiej „Epoki Świateł”, w: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 1996, s. 63–74. ; 14. K. Krzemień-Ojak, Maurycy Mochnacki. Program kulturalny i myśl krytycznoliteracka, Warszawa 1975, s. 35–70. ; 15. E. Lewandowski, Syndromy etniczne społeczeństw, Łódź 1996, s. 40−45. ; 16. M. Mochnacki, O „Sonetach” Adama Mickiewicza, w tegoż, Pisma krytyczne i polityczne, t. 1, wstęp Z. Przychodniak, wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak, Kraków 1996, s. 127. ; 17. M. Mochnacki, Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski, Wrocław 2000, s. 53−54. ; 18. S. Pieróg, Maurycy Mochnacki. Studium romantycznej świadomości, Warszawa 1982, s. 126−173. ; 19. K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2009, s. 120−122. ; 20. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji, Poznań 2001, s. 167. ; 21. R. Radzik, Co to jest naród?, „Znak” 1997, nr 3, s. 86−87. ; 22. M. Rudaś-Grodzka, Sfinks słowiański i mumia polska, Warszawa 2013, s. 52. ; 23. J. Szacki, Ojczyzna. Naród. Rewolucja. Problematyka narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyjnej, Warszawa 1962, s. 147−209. ; 24. W. Szturc, Pojęcie narodowości i powszechności literatury w ujęciu romantycznych szkół krytycznych, w: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, s. 137–138. ; 25. A. Walicki, Naród i terytorium Narodowe w misjonistycznych ideologiach polskiego romantyzmu, w: tegoż, Pisma wybrane, t. 1: Naród, nacjonalizm, patriotyzm, wstęp A. Mencwel, Kraków 2009, s. 187. ; 26. A. Witkowska, „Sławianie, my lubim sielanki”, Warszawa 1972. ; 27. J. Ziarkowska, W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra, Wrocław 2004. ; 28. A. Zieliński, Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815−1831, Wrocław 1969, s. 44−50, 219−250.

Issue:

8

Start page:

449

End page:

464

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68788 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.26

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

193

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83385

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information