RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Juliusz Słowacki w świetle Eddy. Rec.: Renata Majewska, Arkadia Północy. Mity Eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, Buiałystok 2013

Creator:

Rusek, E. Iwona

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Brzozowski, Małżonek Tytanii. Juliusz Słowacki i jego krytyk Tretiak, w: tegoż, Wczesne prace krytyczne, wstęp A. Mencwel, Warszawa 1988.
2. A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003.
3. A. Danilewicz, Bogurodzica w pogańskim świecie „Lilli Wenedy”, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005.
4. M. Inglot, Romantyzm. Słownik literatury polskiej, Gdańsk 2007, s. 118.
5. K. Korotkich, Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy – wizje – symbole, Białystok 2011;
6. P. Kowalski, Dziecko. Rajska niewinność, wróżby, magia. Wstęp do lektury postaci, „Literatura Ludowa” 1999, nr 4/5.
7. A. Kubale, Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze, Warszawa 1984.
8. D.T. Lebioda, Bogini łowów. Motyw Diany w poezji Juliusza Słowackiego, w: Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak, Toruń 2003.
9. G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze XIX i XX wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2006.
10. K. Łeńska-Bąk, Dziecko w tradycyjnych obrzędzie weselnym, „Literatura Ludowa” 1996, nr 4/5.
11. K. Łeńska-Bąk, Rola dziecka w dawnych obrzędach ludowych, „Folklorystyka” 1997, nr 3.
12. R. Majewska, Arkadia Północy. Mity Eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, redakcja i opracowanie tomu Łukasz Zabielski, Białystok 2013, ss. 411, il.
13. A. Pilewicz, Srebrny sen Salomei – historia Persefony, w: Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak, Toruń 2003.
14. M. Piwińska, Juliusz Słowacki „Lilla Weneda”, w: Dramat polski. Interpretacje, cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, wstęp i posł. D. Ratajczakowa, Gdańsk 2001.
15. A. Romanowski, Najważniejszy spektakl, w: tegoż, Młoda Polska wileńska, Kraków 1999.
16. I.E. Rusek, Czarne kobiety. Motyw Hekate w wybranych utworach Juliusza Słowackiego, w: Noc. Symbol – temat – metafora, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, M. Bajki, t. 2, Białystok 2012.
17. I.E. Rusek, Pioruna blask i krwisty żar w kobiecym ciele zaklęte. Motyw ognistych kobiet w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego, w: Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. J. Brzozowskiego, M. Skrzypczaka, M. Stanisza, Warszawa 2012.
18. I.E. Rusek, Rytuał Dębowego Króla oraz motyw Wielkiej Bogini w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego, w: Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. E. Dąbrowskiej i I. Jokiel, Opole 2012.
19. J. Skuczyński, „Lilla Weneda” z ariostycznym uśmiechem, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 3.
20. Y. Shibata, Analiza fantazmatu „niewinnej ofiary” w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego w świetle koncepcji Deleuze’a, „Pamiętnik Literacki” 2012, nr 3.
21. M. Troszyński, Krwawa awantura na praskim podwórku, „Teatr” 2015, nr 10 [dostęp: 2015-12-05]: http://www.teatr-pismo.pl/po-premierze/1242/krwa wa_awantura_na_praskim_podworku
22. S. Zabierowski, Tragedia wenedyjska Juliusza Słowackiego, Katowice 1981.

Issue:

8

Start page:

665

End page:

671

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68800 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.38

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content hits:

108

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83397

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information