Obiekt

Tytuł: Kalwińska mowa podszyta nienawiścią: Wilno lat 1581–1582 i „Apologeticus”

Twórca:

Obremski, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Apologeticus, to jest obrona konfederacyjej, przy tym seditio, albo bunt kapłański na ewanjeliki w Wilnie z wolej a łaski miłego Boga przed harapem wynurzony. Wyd., wstęp E. Bursche. BPP 84. Kraków 1932. ; 2. M. Bembus, Pokój, który nie jest pokojem. Przeł. Z. Piszczek. W zb.: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Wybór, oprac., wstęp Z. Ogonowski. Cz. 1. Warszawa 1979. ; 3. D. A. Frick, Kith, Kin, and Neighbors: Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno. Ithaca–London 2013. ; 4. A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517–1648. Przeł. E. Sękowska. Przedm. J. Kłoczowski. Posł. Z. Libiszowska. Warszawa 1994. ; 5. J. Kopański, Do dziś nieznany poemat wileński o konfederacji warszawskiej. „Teologia Polityczna Co Miesiąc” 2014, nr 7, s. 15-17. ; 6. M. Korolko, „Klejnot swobodnego sumienia”. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573–1658. Warszawa 1974. ; 7. I. Krzemiński, Mowa nienawiści – mowa o gejach i lesbijkach w polskim dyskursie publicznym. W zb.: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne. Red. G. Habrajska. Łask 2007. ; 8. J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm. Warszawa 1966. ; 9. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002. ; 10. J. Małłek, Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego protestantów i prekursor konfesjonalizacji trydencko-katolickiej w Polsce. „Litteraria Copernicana” 2015, nr 1, s. 40-51. ; 11. K. Meller, Antagoniści Stanisława Hozjusza. Idea powrotu do źródeł wiary w ujęciu XVI-wiecznego piśmiennictwa reformacyjnego. W zb.: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504–1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie. Red. S. Achremczyk, J. Guzowski, J. Jezierski. Olsztyn 2005. ; 12. Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku. Gdańsk 1968. ; 13. J. Niedźwiedź, Kultura literacka Wilna (1323–1655). Retoryczna organizacja miasta. Kraków 2012. ; 14. K. Obremski, Konfederacja warszawska, ksiądz Piotr Skarga i mowa podszyta nienawiścią. „Terminus” 2013, z. 1/4, s. 37-66. ; 15. K. Obremski, Ks. Piotr Skarga, jubileuszowy rok 2012 i (post)sarmacka dominacja Kościoła katolickiego. W zb.: Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze. Red. M. Lutomierski. Toruń 2014. ; 16. S. Orzechowski, List do Mikołaja Stadnickiego. W: Wybór pism. Oprac. J. Starnawski. BN I 210. Wrocław 1972. ; 17. J. Puzynina, Język porozumienia, język agresji, język alienacji. W: Słowo–wartość–kultura. Lublin 1997, s. 76-81. ; 18. J. K. Rubinkowski, Promienie cnót królewskich po śmiertelnym zachodzie Najjaśniejszego Słońca Augusta II [...]. Poznań 1742. ; 19. W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III-go. Warszawa 2012. ; 20. J. Tazbir, Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie. Po co nam Kościół? Warszawa 2004. ; 21. J. Tazbir, Państwo bez stosów i inne szkice. Kraków 2000. ; 22. Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne. Oprac., wstęp, koment. D. A. Frick. Warszawa 2008.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

40

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64700 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2018-02-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

170

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83404

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji