Obiekt

Tytuł: „Skarb duszny, nad złoto i kamienie drogie kosztowniejszy”. Z dziejów pewnej książki

Twórca:

Korzo, Margarita A.

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Außerlesen gulden Schatzbüchlein Christlichen andechtigen Katholischen Gebett. Köln 1571. ; 2. A. de Backer, C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. T. 2. Bruxelles–Paris 1811. ; 3. K. Bielawny, Kongregacje Mariańskie w Polsce w latach 1571–1914. „Ateneum Kapłańskie” 2009, z. 3, s. 331-345. ; 4. U. Brzosa, Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von den Anfängen bis zur Säkularisation. Köln 2001. ; 5. S. Cieślak, „Harfa duchowna” – modlitewnikowy bestseller jezuity Marcina Laterny (1552–1598). „Nasza Przeszłość” 2000, t. 93, s. 23-48. ; 6. F. Costero, Libellus Sodalitatis, hoc est: christianarum Institutionum libri quinque. Antverpiae 1586. ; 7. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1: Małopolska. Cz. 1: Wiek XV–XVI. Red. A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław 1983. ; 8. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3, cz. 1: Wielkopolska. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka. 1977. ; 9. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 28. Kraków 1930. ; 10. J. M. Frymire, Demonstrationes catholicae: Defining Communities through Counter-Reformation Rituals. W zb.: Defining Community in Early Modern Europe. Ed. M. J. Halvorson, K. E. Spierling. Aldershot 2008. ; 11. K. Górski, Matka Mortęska. Kraków 1971. ; 12. Hortulus animae.[Nürnberg] 1521. ; 13. Hortulus animae. Antverpiae 1564. ; 14. Ph. Kegel, Thesaurus spiritualis precationum piarum. Magdeburgum 1596. ; 15. M. Komorowska, Książki jezuickich pisarzy w polskich oficynach drukarskich przełomu XVI i XVII wieku (na przykładzie drukarni Andrzeja Piotrkowczyka). W zb.: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty. Red. Ł. Cybulski, K. Koehler. Warszawa 2014. ; 16. M. Komorowska, „Nowoczesność” staropolskich przekładów literatury religijnej (na przykładzie tłumaczeń Piotra Skargi). W zb.: Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? Red. M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny. Warszawa 2012. ; 17. M. Komorowska, Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi. Kraków 2012. ; 18. S. Koperek, Dzieje udostępniania wiernym „Mszału” (polskie przekłady mszalne dla użytku wiernych od XVI do XX wieku). W zb.: „Mszał” księgą życia chrześcijańskiego. Red. B. Nadolski. Poznań 1989. ; 19. M. A. Korzo, Istorija odnogo tieksta. Pouczenije ob ispowiedi w sostawie wilenskich „Połuustawow” XVII w. „Studi Slavistici” 2016, t. 13. ; 20. J. Kowzan, Franciszek Coster i Piotr Skarga. Dwa utwory „de quattuor hominis novissima” – próba analizy porównawczej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2002, t. 41, s. 65-74. ; 21. Kronika jezuitów poznańskich (młodsza). T. 1: 1570–1653. Oprac. L. Grzebień, J. Wiesiołowski. Poznań 2004. ; 22. K. Krzak-Weiss, W ogrodzie duszy. Studia nad wyposażeniem graficznym polskich edycji modlitewnika „Hortulus animae”. Poznań 2014. ; 23. Ludwik z Grenady, Wizerunk żywota chrześcijańskiego pobożnego. Poznań 1584. ; 24. E. Meuthen, Kölner Universitätsgeschichte. T. 1. Köln–Wien 1988. ; 25. S. Michel, Die Kanonisierung der Werke Martin Luthers im 16. Jahrhunderts. Tübingen 2016. ; 26. J. Miller, Die Marianischen Kongregationen im 16. und 17. Jahrhundert: ihr Wesen und ihr marianischer Charakter. „Zeitschrift für katholische Theologie” 1934, nr 1. ; 27. S. Mostaccio, Early Modern Jesuits between Obedience and Conscience during the Generalate of Claudio Acquaviva (1581–1615). Farnham 2014. ; 28. O. Narbutt, Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji według kryterium treściowego. Warszawa 1970. ; 29. J. Poplatek, Działalność piśmiennicza i wydawnicza jezuitów w Polsce wieku XVI. Kraków 1954. ; 30. M. Regazzoni, L’epoca delle riforme e della Controriforma. W zb.: Storia della spiritualità italiana. A cura di P. Zovatto. Roma 2002. ; 31. Schatzbüchlein oder Wegweiser der gnadenreichen Sodalitet der H. Mariae. Ingolstadt 1579. ; 32. P. Skarga, Siedm filarów, na których stoi katolicka nauka o przenaświętszym Sakramencie ołtarza. [Wilno] 1582. ; 33. Speygel der leyen. Lübeck 1496. ; 34. Thesaurus spiritualis cum psalterio. Lugdunum 1512. ; 35. M. Topolska, Biblioteki w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1983, t. 20, s. 143-183. ; 36. Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts. Na stronie: https://www.bsb-muenchen.de ; 37. E. Weller, Lexicon Pseudonymorum. Wörterbuch der Pseudonymen aller Zeit und Völker oder Verzeichnis jener Autorem, die sich falscher Namen bedienten. Hildesheim – New York 1977.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

41

Strona końc.:

50

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64701 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

159

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83405

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji