Object

Title: Renesansowe teorie figuratywności (III): Adam Burski

Creator:

Ryczek, Wojciech

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977, s. 123-148.
2. S. Adamson, G. Alexander, K. Ettenhuber, Introduction: the Figures in Renaissance Theory and Practice. W zb.: Renaissance Figures of Speech. Ed. ... Cambridge 2007.
3. N. Bruyère, Méthode et dialectique dans l’oeuvre de la Ramée. Renaissance et âge classique. Paris 1984.
4. [A. Burski], Dialectica Ciceronis, quae disperse in scripsit reliquit, maxime ex Stoicorum sententia cum commentariis quibus ea partim supplentur, partim illustrantur. Opus non solum ad intelligenda Ciceronis scripta, sed etiam multorum veterum auctorum ac in his Theologorum, Jurisconsultorum, Medicorum ac Philosophorum imprims utile. Samosci 1604.
5. I. Dąmbska, Adam Burski i jego „Dialectica Ciceronis”. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1974, t. 20, s. 3-15.
6. I. Dąmbska, Filozofia w Akademii Zamojskiej w dobie renesansu. W zb.: Nauczanie filozofii w Polsce w XV–XVIII wieku. Red. L. Szczucki. Wrocław 1978, s. 87-114.
7. Dionizjusz z Halikarnasu, De collocatione verborum Graece et Latine. Samosci 1604.
8. D. Facca, Humanizm i filozofia w nauczaniu Adama Burskiego. Warszawa 2000.
9. A. Fraunce, The Arcadian Rhetoricke. London 1588.
10. A. Gorzkowski, Kłopoty z kompozycją. Uwagi o terminie „compositio” w dawnej myśli teoretycznoliterackiej. W zb.: Od średniowiecza po oświecenie. Red. nauk. Z. Głombiowska. Gdańsk 2004.
11. H. Greniewski, Elementy logiki formalnej. Warszawa 1955.
12. C. L. Guest, The Understanding of Ornament in the Italian Renaissance. Leiden 2015.
click here to follow the link
13. Homer, Odyseja. Przeł. J. Parandowski. Wyd. 5. Warszawa 1965.
14. D. Innes, Cicero on Tropes. „Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric” 1988, nr 3.
15. C. C. de Jonge, Between Grammar and Rhetoric: Dionysius of Halicarnassus on Language, Linguistics and Literature. Leiden–Boston 2008.
click here to follow the link
16. D. Knox, „Ironia”. Medieval and Renaissance Ideas on Irony. Leiden 1989.
17. J. Z. Lichański, Recepcja retorów greckich w Polsce w XVI i XVII wieku w nauczaniu szkolnym. W zb:. Retoryka antyczna i jej dziedzictwo. Red. M. Grzesiowski. Warszawa 1996.
18. J. C. Linde, Die „Rhetorici colores” des Magisters Onulf von Speyer. „Mittellateinisches Jahrbuch” 2005, t. 40.
19. P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric 1380–1620. Oxford 2011.
20. P. Mack, Ramus and Ramism: Rhetoric and Dialectic. W zb.: Ramus, Pedagogy and the Liberal Arts. Ramism in Britain and the Wider World. Red. S. J. Reid, E. A. Wilson. Farnham–Burlington 2011.
21. W. Madyda, Jakub Górski, filolog-humanista w Akademii Krakowskiej w XVI wieku. „Meander” 1964, nr 11, s. 490-511.
22. T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. Wrocław 2007.
23. K. Morawski, Jakub Górski. Jego życie i dzieła. Kraków 1892.
24. A. Moss, Renaissance Truth and the Latin Language Turn. Oxford 2003.
click here to follow the link
25. W. J. Ong, Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason. Chicago 2004.
26. B. Otwinowska, Cyceronianizm polski. W zb.: Literatura staropolska i jej związki europejskie. Red. J. Pelc. Warszawa 1973, s. 99-130.
27. B. Otwinowska, Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku. Wokół toruńskiej rozprawy Fabriciusa z 1619. Wrocław 1967.
28. H. Peacham, The Garden of Eloquence. London 1577.
29. J. Przyborowski, Listy Adama Burskiego, profesora Akademii Zamojskiej. „Biblioteka Warszawska” 1884, t. 2, z. 4, s. 321-331.
30. W. Ryczek, Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna. Toruń 2016.
31. W. Ryczek, Renesansowe teorie figuratywności: Peter Schade (Petrus Mosellanus). „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 3, s. 153-172.
32. Z. Rynduch, Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku. Gdańsk 1967.
33. R. Sherry, A Treatise of Schemes and Tropes. London 1550.
34. J. V. Skalnik, Ramus and Reform: University and Church at the End of Renaissance. Kirksville, Mo., 2002.
35. M. Szymański, „Dialectica Ciceronis” Adama Burskiego. Problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej. Warszawa 1988.
36. R. Turasiewicz, Problem antycznej ironii. Warszawa–Kraków 1983.
37. E. Ulčinaitė, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego. Wrocław 1984.

Issue:

3

Start page:

121

End page:

136

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64695 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Culture and National Heritage ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 24, 2018

Number of object content hits:

181

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83409

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information