Object

Title: Włoski pierwowzór „Dworu cesarza tureckiego” Szymona Starowolskiego. Rozwiązanie zagadki

Creator:

Krzywy, Roman

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. P. Amatdi San Filippo, Bibliografia dei viaggiatori italiani. Roma 1874.
2. M. Austin, Wstęp w: Domenico’s Istanbul. Transl. ... Ed. G. Lewis. Warminster 2001.
3. M. Bałczewski, Gry i zabawy Turków osmańskich na podstawie polskich i obcych źródeł od schyłku średniowiecza do końca oświecenia. Warszawa 2000.
4. B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku. Łódź 1950.
5. F. Bielak, Działalność naukowa Szymona Starowolskiego. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej: Historia nauk społecznych” 1957, t. 5, z. 1, s. 201-337.
6. [Domenico Hierosolimitano], Vera relatione della gran città di Costantinopoli et in particolare del serraglio del Gran Turco. Bracciano 1639.
7. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. T. 4. Kraków 1878.
8. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 29. Kraków 1933.
9. R. Krzywy, Obraz Turcji i jej mieszkańców w „Poselstwie wielkim” (1732) Franciszka Gościeckiego na tle staropolskiego dyskursu antytureckiego. W zb.: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy. Red. G. Czerwiński, A. Konopacki. Białystok 2016, s. 17-39.
10. A. Kupiszewska, Obraz Stambułu w dziele „Dwór cesarza tureckiego i rezydencja jego w Konstantynopolu” autorstwa Szymona Starowolskiego i jego wpływ na kształtowanie postaw szlachty polskiej wobec Turcji i Turków. W zb.: Sarmatismus versus Orientalismus in Mitteleuropa / Sarmatyzm versus orientalizm w Europie Środkowej. Hrsg. M. Długosz, P. O. Scholz. Berlin 2013.
11. W. Michalska-Krajewska, Tajemnice haremu. Kobieta w świecie islamu. Warszawa 2003.
12. J. Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII w. Wybór tekstów i komentarze. Z. 1. Warszawa 1974.
13. G. Prebor, Domenico Yerushalmi: His Life, Writings and Work as a Censor. „Materia giudaica” 2010–2011, nr 15/16.
14. P. Schwarz Lausten, Giovanni Antonio Menavino. W zb.: Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. T. 6: Western Europe (1500–1600). Ed. D. Thomas, J. Chesworth. Leiden–Boston 2014.
15. Sz. Starowolski, Przedmowa. W: Dwór cesarza tureckiego i rezydencja jego w Konstantynopolu. Wyd. 3. Kraków 1649.
16. J. Szymańska, Polscy wydawcy przekładów z literatur orientalnych w XX wieku. Warszawa 2000.

Issue:

3

Start page:

179

End page:

184

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64691 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 24, 2018

Number of object content hits:

203

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83413

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information