Obiekt

Tytuł: Włoski pierwowzór „Dworu cesarza tureckiego” Szymona Starowolskiego. Rozwiązanie zagadki

Twórca:

Krzywy, Roman

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. P. Amatdi San Filippo, Bibliografia dei viaggiatori italiani. Roma 1874.
2. M. Austin, Wstęp w: Domenico’s Istanbul. Transl. ... Ed. G. Lewis. Warminster 2001.
3. M. Bałczewski, Gry i zabawy Turków osmańskich na podstawie polskich i obcych źródeł od schyłku średniowiecza do końca oświecenia. Warszawa 2000.
4. B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku. Łódź 1950.
5. F. Bielak, Działalność naukowa Szymona Starowolskiego. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej: Historia nauk społecznych” 1957, t. 5, z. 1, s. 201-337.
6. [Domenico Hierosolimitano], Vera relatione della gran città di Costantinopoli et in particolare del serraglio del Gran Turco. Bracciano 1639.
7. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. T. 4. Kraków 1878.
8. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 29. Kraków 1933.
9. R. Krzywy, Obraz Turcji i jej mieszkańców w „Poselstwie wielkim” (1732) Franciszka Gościeckiego na tle staropolskiego dyskursu antytureckiego. W zb.: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy. Red. G. Czerwiński, A. Konopacki. Białystok 2016, s. 17-39.
10. A. Kupiszewska, Obraz Stambułu w dziele „Dwór cesarza tureckiego i rezydencja jego w Konstantynopolu” autorstwa Szymona Starowolskiego i jego wpływ na kształtowanie postaw szlachty polskiej wobec Turcji i Turków. W zb.: Sarmatismus versus Orientalismus in Mitteleuropa / Sarmatyzm versus orientalizm w Europie Środkowej. Hrsg. M. Długosz, P. O. Scholz. Berlin 2013.
11. W. Michalska-Krajewska, Tajemnice haremu. Kobieta w świecie islamu. Warszawa 2003.
12. J. Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII w. Wybór tekstów i komentarze. Z. 1. Warszawa 1974.
13. G. Prebor, Domenico Yerushalmi: His Life, Writings and Work as a Censor. „Materia giudaica” 2010–2011, nr 15/16.
14. P. Schwarz Lausten, Giovanni Antonio Menavino. W zb.: Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. T. 6: Western Europe (1500–1600). Ed. D. Thomas, J. Chesworth. Leiden–Boston 2014.
15. Sz. Starowolski, Przedmowa. W: Dwór cesarza tureckiego i rezydencja jego w Konstantynopolu. Wyd. 3. Kraków 1649.
16. J. Szymańska, Polscy wydawcy przekładów z literatur orientalnych w XX wieku. Warszawa 2000.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

179

Strona końc.:

184

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64691 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

157

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83413

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji