Object

Title: Establishing the Department for Studies on the Origins of the Polish State

Creator:

Szczerba, Adrianna

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 65 (2017)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm ; 29 cm

Abstract:

The Department for Studies on the Origins of the Polish State was established in 1949 in order to conduct extensive interdisciplinary research on the origins and functioning of the State of the First Piasts. The research project started a year earlier due to the necessity to celebrate a thousand years of the Polish State and the 1000th anniversary of the Baptism of Poland. The process of “preparing the great anniversary”, which was interpreted by the Catholic Church and the State in a different way and whose scientific aims were strongly influenced by politics, was undoubtedly the biggest initiative in the history of the Polish humanities research after World War II . These millennial studies have improved the state of our knowledge on the origins of the Polish statehood and the importance of Poland on the map of early medieval Europe. They also played an important social and political role in developing national consciousness of the Polish society after changing the borders in 1945.

References:

Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (AIA iEPAN ), Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (KB nPPP ), sygn. KB /7, KB /8.
Degan D., Hübner P. 2006. Polityka naukowa władz Polski Ludowej w zakresie humanistyki (1945-1990). (W:) U. Jankowska, J. Myśliński (red.), Humanistyka polska w latach 1945-1990. Warszawa, 11-38.
Gieysztor A. 1948. Polskie Millenium. Z zagadnień współpracy historii i archeologii wczesnodziejowej. Przegląd Historyczny 38, 391-412.
Gieysztor A. 1953. Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego w latach 1949-1952. Zapiski Archeologiczne 2, 1-56.
Hensel W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. Poznań.
Hensel W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. Przegląd Wielkopolski 2, 193-206.
Hensel W. 2001. Wyrwane kartki z pamiętnika – dwukrotny szczęśliwy los w listopadzie 1944 r. w Lublinie. Slavia Antiqua 42, 187-190.
Hensel W. 2004. Z historii powojennych badań w Poznaniu. Związek z genezą ruchu naukowego „Polskie Tysiąclecie” i jego perturbacje. Slavia Antiqua 45, 201-203.
Kośnik J. 2007. Lubelski etap działalności Witolda Hensla. Archeologia Polski 52/1-2, 219-225.
Lech J. 2009. O genezie i wczesnych dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN wraz z uwagami do artykułu Imperium Atakuje pióra prof. Stefana K. Kozłowskiego. Przegląd Archeologiczny 57, 191-214.
Nosek B. 2002. „Sacrum” czy „Profanum”? – spór o istotę obchodów Milenium Polskiego (1949-1966). Warszawa.
[Brak inf. o autorze] 1948. Protokół na podstawie stenogramu z konferencji w Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków w dniu 1 III 48 r. w sprawie prac związanych z badaniem okresu powstania państwa polskiego. Przegląd Historyczny 38, 406-412.
Stobiecki R. 2006. Między kontynuacją a dyskontynuacją. (W:) U. Jankowska, J. Myśliński (red.), Humanistyka polska w latach 1945-1990. Warszawa, 127-155.
Szablowski J. 1949. Dzieje inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce: w dwudziestą rocznicę Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki. Ochrona Zabytków 2/2 (6), 73-83, 143.
[Brak inf. o autorze] 1944. Wykłady radiowe. Rzeczpospolita. Organ Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 1, 75, 4.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

65

Start page:

13

End page:

18

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63715 ; DOI 10.23858/PA65.2017.002

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information