Obiekt

Tytuł: Geneza i rozwój nierówności społecznych w paradygmatach badawczych archeologii. Zarys problematyki

Twórca:

Marciniak, Arkadiusz ; Tabaczyński, Stanisław

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 65 (2017)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

29 cm

Abstrakt:

The article brings about an analysis of major conceptualizations of processes leading to the emergence and development of social complexity and inequality, which have been formulated within major paradigms of contemporary archaeology. The most significant contribution to these issues was offered by archaeologies inspired by functionalism and neoevolutionism. These attempts corresponded with an attempt to turn archaeology into a nomothetic discipline. Of different character were works inspired by Marxism, Neomarxism, and poststructuralism. They offered a valuable contribution to the conceptualization of the means of achieving social goals and performing social roles by different actors.

Bibliografia:

Barker A.. 2008. Chiefdoms. (W:) C. Chippendale, A. Bentley and H. Maschner (eds.), A Handbook of Archaeological Theory. Walnut Creek, 515-532. ; Binford L. R. 1962. Archeology as anthropology. American Antiquity 28, 217-225. ; Binford L. R. 1965. Archaeological systemics and the study of culture process. American Antiquity 31, 203-210. ; Brumfield E. M., Earle T.K. 1987. Specialization, exchange, and complex societies. (W:) E.M. Brumfield and T.K. E arle (eds.), Specialization, Exchange, and Social Complexity. Cambridge, 1-9. ; Claessen H.J.M., Skalník P. (eds.). 1978. The Study of the State. Mouton. ; Daszkiewicz W. 2015. Ewolucjonistyczna teoria kultury w antropologii społecznej. Zeszyty Naukowe KUL 59 (4), 149-164. ; Flannnery K. 1994. Childe the evolutionist. A perspective from Nuclear America. (W:) D.R. Harris (ed.), The Archaeology of V. Gordon Childe. Chicago, 101-119. ; Frankenstein S., Rowlands M. 1978. The internal structure and regional context of early Iron Age society in south-western Germany. Bulletin of the Institute for Archaeology 15, 73-112. ; Giddens A. 1997. Sociology. The third edition. London. ; Giddens A. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań. ; Gilman A. 1981. The development of social stratification in Bronze Age Europe. Current Anthropology 22(1), 1-7. ; Hegel G.W.F. 1990. Encyklopedia nauk filozoficznych. Warszawa. ; Hodder I. 1991. Interpretative archaeology and its role. American Antiquity 56, 7-18. ; Hodder I., Hutson S. 2003. Reading the Past. Current Approaches to Interpretation in Archaeology. Cambridge. ; Meskell L. 2006. Social archaeology. (W:) C. Renfrew, P. B ahn (eds.), Archaeology: the Key Concepts. London, 235-240. ; O’Brien M.J. 1996. Evolutionary archaeology. An introduction. (W:) M.J. O’Brien (ed.), Evolutionary Archaeology: Theory and Application. Salt Lake City, 1-22. ; Peebles C.S., Kus S.M. 1977. Some archaeological correlates of ranked societies. American Antiquity 42, 421- 448. ; Piekarczyk S. 1972. Historia, kultura, poznanie. Książka propozycji. Warszawa. ; Piekarczyk S. 1976. Rozważania o poznaniu historycznym. Fakty, metody, źródła, teorie. Studia Źródłoznawcze 20, 141-162. ; Polanyi K. 1975. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of our Time. London. ; Renfrew C. 1984. Approaches to Social Archaeology. Edinburgh. ; Rowlands M. 1989. A question of complexity. (W:) D. Miller, M. Rowlands (eds), Domination and Resistance. London, 29-40. ; Service E. R. 1970. Cultural Evolutionism: Theory in Practice. Toronto. ; Sahlins M.D. 1958. Social Stratification in Polynesia. Seattle. ; Sahlins M.D. 1975. Ewolucja: konkretna i ogólna. (W:) W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa, 350-373. ; Trigger B. 2006. A History of Archaeological Thought. 2nd editon. Cambridge. ; Tymowski M. 2012. Organizacja społeczeństwa. (W:) S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. Poznań, 770-782. ; Upham S. 1987. A theoretical consideration of middle range societies. (W:) R.D. Drennan, C.A. Uribe (eds.), Chiefdoms in the Americas. New York, 417-453. ; Weber M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

65

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

52

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63718 ; DOI 10.23858/PA65.2017.005

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji