Obiekt

Tytuł: Gdańsk – geneza średniowiecznego miasta i portu. Wyniki badań milenijnych

Twórca:

Kmieciński, Jerzy

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 65 (2017)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

Over twenty years after the millennial studies had begun the researchers recognised and scientifically reconstructed a vast trading emporium and administration centre with a ducal residence, trading districts, market places, craftsmen’s and merchants’ quarters, numerous workshops, a large harbour with a closed aquatorium fitted with solid embankments where large seagoing vessels berthed. The great significance of Gdańsk as a place of lively trade is proved by numerous and sometimes precious imports whose impressive territorial coverage reaches Bergen in Norway as well as Swedish Birka and Sigtuna in the North, Spain in the West, and Kiev, Byzantium and Baghdad in the East.

Bibliografia:

Barnycz-Gupieniec R. 1984. Mieszkalne budownictwo drewniane w strefie nadbałtyckiej we wczesnym średniowieczu. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź.
Bremensis A. 1917. Gesta Hammaburgensis. (W:) Scriptores Rerum Germanicarum. Hannover-Leipzig.
Bobiński S. 1952. Gdańsk wczesnodziejowy – analiza planu miasta. Gdańsk.
Buko A. 2005. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Warszawa.
Filipowiak W. 1968. Główna problematyka i wyniki badań archeologicznych na Pomorzu Zachodnim nad Tysiącleciem Państwa Polskiego. (W:) Dwudziestolecie Nauki Polskiej na Pomorzu Szczecińskim 1946-1966. Szczecin.
Hensel W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy (o niektórych zagadnieniach polskiej protohistorii). Przegląd Wielkopolski II , 7/8, 193-206.
Hirsch T., Töppen M., Strehlke E. (eds.). Scriptores Rerum Prussicarum. 1870-1874. Bd. I-II , IV-V. Leipzig.
Jażdżewski K. 1961. Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk. Gdańsk.
Kamińska J., Nahlik A. 1958. Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku. Łódź.
Kmieciński J. 1955. Sprzęt rybacki i organizacja rybołówstwa w Gdańsku w XII i XIII w. w świetle prac wykopaliskowych w latach 1948-1951. Studia Wczesnośredniowieczne 3.
Matuszewska-Ziółkowska H. 1948. Początki Gdańska. Roczniki Historyczne 17/1.
Matuszewski P. 2009. Zamek Krzyżacki w Gdańsku – stan badań. (W:) H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski (red.), Stan badań archeologicznych miast w Polsce. Gdańsk, 309-325. Perlbach (wyd.) 1881-1882. Pommerellisches Urkundenbuch. Bd. 1-2, Danzing.
Simson P. 1913. Geschichte der Stadt Danzig. Bd. 1. Danzig.
Zbierski A. 1964. Port gdański na tle miasta w X-XIII wieku. Gdańsk.
Zbierski A., Cieślak E. (red.) 1978. Historia Gdańska. T. I. Do roku 1454. Gdańsk.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

65

Strona pocz.:

133

Strona końc.:

149

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63724 ; DOI 10.23858/PA65.2017.011

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji