RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zbrodnia katyńska jako ludobójstwo : próba systematyzacji kwalifikacji prawnokarnej

Creator:

Kurczab, Joanna

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 3 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 27-47 ; Summary in English

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article indicates the legal basis for qualifi cation of the Katyn Massacre in the category of genocide. Polemicising with the arguments put forward by the Russian Federation which persistently negates the validity of regarding the massacre perpetrated under the order of the Politbiuro of the Bolshevik Party Central Committee issued on 5 March 1940 as a non-expiring crime against humanity.

References:

Ancewicz F., Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Lublin 2001.
Ehrlich S., Państwo Radzieckie, seria: „Biblioteka Wiedzy o Związku Radzieckim”, nr 1, Warszawa 1950.
Fischer A., Lud Polski. Podręcznik etnografji Polski, Lwów–Warszawa 1926.
Grzybowski K., Ustrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik, „Przegląd Współczesny” R. VII, 1928, t. XXVII.
Handelsman M., Rozwój narodowości nowoczesnych na Zachodzie europejskim, „Przegląd Współczesny” R. II, 1923, t. V, nr 14.
Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Stalinizm wobec polskiej ludności kresowej (1921–1938), Warszawa 1991.
Jankiewicz A., Przygotowania Rządu RP w latach II wojny światowej do procesu zbrodniarzy hitlerowskich. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne, „Pamięć i Sprawiedliwość” 1997–1998, nr 40.
Jędrejek G., Peszkowski Z., Zbrodnia katyńska w świetle prawa, Warszawa–Pelplin 2004.
Kalbarczyk S., Zbrodnia katyńska po 70 latach. Krótki przegląd ustaleń historiografii, w: Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010.
Kostrzewski A., Prawne aspekty zbrodni katyńskiej, seria: „Zeszyty Katyńskie”, nr 8: Kucmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Warszawa 1997, s. 52–61.
Kowalski K., Polski kodeks karny w dotychczasowej praktyce, „Czasopismo Sędziowskie” R. VIII, 1934, nr 3.
Kurczab J., Struktura narodowościowa i wyznaniowa Ofiar Zbrodni Katyńskiej, opracowanie wewnętrzne Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2015.
Lednicki A., Idea narodowa i jej rozwój, „Przegląd Współczesny” R. VII, 1928, t. XXVI, nr 76.
Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, Washington 1944.
Makarewicz J., Wykładnia kodeksu karnego. Naród Polski, „Gazeta Sądowa Warszawska” R. LXI, 1934, nr 26, s. 386–388.
Materski W., Gruzini – ofiary zbrodni katyńskiej. Dokument z postsowieckiego zasobu archiwalnego, „Pro Georgia” 2004, nr 11, s. 89–93.
Midlarsky M.I., Ludobójstwo w XX wieku, tłum. B. Wojciechowski, Warszawa 2010.
Rosja a Katyń, red. A. Dzienkiewicz, Warszawa 2010
Swianiewicz S., W cieniu Katynia, Warszawa 1989.
Trial of the Major War Criminals before International Military Tribunal. Offi cial Text, t. VII, Nuremberg 1974.
Wasilewski L., Sprawy narodowościowe w teorji i w życiu, Warszawa–Kraków 1929.
Wielhorski W., Los Polaków w niewoli sowieckiej (1939–1956), Londyn 1956.
Wróblewski B., Motyw w prawie karnem, „Gazeta Sądowa Warszawska” R. XLIX, 1921, nr 10.
Zamorski K., Starzewski S., Sprawiedliwość sowiecka, Warszawa 1994.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

3

Start page:

27

End page:

47

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63869 ; p-ISSN 0419-8824 ; e-ISSN 2451-1323 (wersja pierwotna)

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information