Obiekt

Tytuł: The Polish court banner in the Moldavian expedition in 1497

Twórca:

Grabarczyk, Tadeusz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 30 (2017)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

The paper discusses the expedition of the Kingdom of Poland to Moldavia in 1497. The army of 50,000 included a detachment of courtiers (curienses) who were organised as the so-called court banner. It was a kind of royal guard of up to 2000 men. The army, led by the Polish king John I Albert, set off at the beginning of June from Lviv, and on 24 September the troops began a siege of Suceava, the capital of Moldavia. A well-fortified city was not captured and on 19 October the siege ended. During the retreat, on 26 October the Polish troops were attacked by the Moldavians and their allies in the Cosmin Forest in Bucovina (present-day Ukraine). In the clash, the court banner played an important role, by saving the knights of the general levy from a complete defeat. In the Central Archives of Historical Records in Warsaw there are registers of armaments lost in this battle by the curienses. The paper discusses the armaments of members of the court detachment and losses they suffered during the battle.

Bibliografia:

Chłapowski K., Ciara S., Kądziela Ł., Nowakowski T., Opaliński E., Rutkowska G., Zielińska T. (eds.) 1992. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy. Kórnik.
Czamańska I. 1996. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku. Poznań.
Fischer E. 1902. Kozmin zur Geschichte des polnisch-moldauischen Kriegs im Jahre 1497. „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums” 10, 55-67.
Górka O. 1933. Białogród i Kilia a wyprawa z 1497 roku. „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 25 (3), 1-22.
Górka O. 1938. Nieznany żywot Bejazida II źródłem do wyprawy czarnomorskiej i najazdów Turków za Jana Olbrachta. „Kwartalnik Historyczny” 52, 375-427.
Grabarczyk T. 2010. Cosmin Forest, Battle of. In: C. J. Rogers (ed.), The Oxford Encyclopaedia of Medieval Warfare and Military Technology 1. New York, 434.
Grabarczyk T. 2000. Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź.
Grabarczyk T. 2015. Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź.
Korzon T. 1912. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. 1. Epoka przedrozbiorowa. Lwów.
Papée F. 1999. Jan Olbracht. Kraków.
Plewczyński M. 2002. Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku. Siedlce.
Smołucha J. 1997. Kilka uwag na temat wyprawy czarnomorskiej Jana Olbrachta w 1497. „Studia Historyczne” 40 (3) [158], 413-421.
Smołucha J. 1999. Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego. Kraków.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

30

Strona pocz.:

29

Strona końc.:

34

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63757 ; doi:10.23858/FAH30.2017.003

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; IAiE PAN, sygn. P III 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji