Obiekt

Tytuł: Two Early Medieval Swords from the Masovian-Prussian Borderland

Twórca:

Ościłowski, Jarosław

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 30 (2017)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm ; Appendix: Paweł Gan Metallographic Analysis of the Swords from Dąbek and Żuromin

Abstrakt:

The paper discusses two early medieval swords from the region of Zawkrze in Masovia. The first one was found in the cemetery in Dąbek near Mława and the other one was discovered near Żuromin at the River Wkra. Their blades belong to Type X according to Ewart Oakeshott’s classification. Both swords underwent X-ray and metallographic examinations in the Laboratory of Bio- and Archaeometry of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Bibliografia:

Aleksić M. 2007. Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th-15th Century. Belgrade. ; Bronicka-Rauhut J. 1998. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Czersku. Warszawa. ; Dunin-Karwicki J. 1978. Analiza bronioznawczo-metalograficzna trzech mieczy wczesnośredniowiecznych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. „Wiadomości Archeologiczne” 43 (2), 165-172. ; Geibig A. 1991. Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter. Offa Bücher 71, Neumünster. ; Głosek M. 1973. Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce. Wrocław. ; Głosek M. 1984. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w. Warszawa. ; Kazakevičius V. 1996. IX-XIII a. baltų kalavijai. Vilnius. ; Kirpičnikov A. N./Кирпичников А. Н. 1966. Drevnerusskoe oružie. Vypusk 1. Meči i sabli. IX-XIII vv. Leningrad/Древнерусское оружие. Выпуск 1. Мечи и сабли. IX-XIII вв. Ленинград. ; Kittel P. 2002. Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej Polski. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2002 (2) (236), 155-188. ; Kucypera P., Kurasiński T., Pudło P. 2011. Problem rozwoju jednolitych głowic mieczowych między połową IX a połową XIII w. In: P. Kucypera, P. Pudło (eds.), Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów. Toruń, 74-90. ; Lis P. 1996. Wczesnośredniowieczne groby z miejscowości Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, woj. Lublin. „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1, 199-209. ; Marek L. 2014. Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic. Studia Archeologiczne 47. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3543, Wrocław. ; Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w. Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 3, Łódź. ; Oakeshott R.E. 1964. The sword in the age of chivalry. New York, Washington. ; Pinter Z.-K. 2007. Spada şi sabia medievalǎ ȋn Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV). Sibiu. ; Pudło P., Sankiewicz P., Żabiński G. 2011. Katalog mieczy z Ostrowa Lednickiego i Giecza. In: A. M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło (eds.), Miecze średniowieczne z Ostrowa lednickiego i Giecza. Biblioteka Studiów Lednickich 22 B1 Fontes 3. Dziekanowice, Lednica, 41-68. ; Rauhut L. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska z grobami w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu. „Materiały Starożytne i W czesnośredniowieczne” 1, 435-656. ; Ruttkay A. 1976. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei 2. „Slovenská Archeológia” 24, 246-395. ; Strzyż P. 2006. Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce. Acta Archaeologica Lodziensia 52. Łódź. ; Żabiński G., Stępiński J., Biborski M. 2014. Technology of sword blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland. Oxford.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

30

Strona pocz.:

131

Strona końc.:

141

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63765 ; doi:10.23858/FAH30.2017.011

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; IAiE PAN, sygn. P III 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji