Object

Title: Polish foreign policy and role of the armed forcesin geopolitical considerations of Lieutenant Colonel Tadeusz Zakrzewski addressed to Prime Minister Władysław Sikorski

Creator:

Miszewski, Dariusz

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 51 no 2 (2016), Special Issue

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Description:

p.153-169 ; Includes source appendix: Tadeusz Zakrzewski, Mój pogląd na politykę zagraniczną Polski i rolę wojska ; Summary in English and Russian.

Abstract:

In January 1943, Commander-in-Chief and Prime Minister of Poland,General Władysław Sikorski, received a memorandum on the objectives of the Polish foreignpolicy drawn up by Lieutenant Colonel Tadeusz Zakrzewski (1897–1964). Zakrzewski believedthat, to ensure Poland’s victory in the war, the government should make use of its three mainadvantages with regard to the governments of the Allied states, the European allies of Germanyand international public opinion. The role of the armed forces was to fight alongside their allies.The nation was expected to mount an active resistance against the Germans and to combatcollaboration with the occupier. The task of propaganda was to spread knowledge about thePolish contributions to the war, as well as to present the Polish proposal for the frameworkfor peace. The expected outcome of these policies was the permanent restoration of the Polishstate within its pre-war borders – with some territorial gains at the expense of Germany – andthe establishment of the Union of Central Europe.

References:

Bułhak H., “Próba czechosłowackich kół wojskowych nawiązania rozmów sojuszniczych z polskim Sztabem Głównym w marcu 1938 r.”, Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, 15 (1979).
Dubicki T., Rostworowski S.J., Sanatorzy kontra Sikorszczycy, czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939–1940, Warszawa, 1993.
Dubicki T., Wojsko Polskie w Rumunii w latach 1939–1941, Warszawa, 1994.
Dubicki T., Suchcitz A., Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945, vol. 1, Warszawa, 2009.
Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław, 1999.
Historia Dyplomacji Polskiej, vol. 4: 1918–1939, ed. P. Łossowski, Warszawa, 1995.
Historia Dyplomacji Polskiej, vol. 5: 1939–1945, ed. W. Michowicz, Warszawa, 1999. Katelbach T., “Akt pierwszy dramatu”, Zeszyty Historyczne, 7 (1965).
Kowalewski J., “Cykl rumuński”, Zeszyty Historyczne, 6 (1964).
Pobóg-Malinowski W., “Na rumuńskim rozdrożu (fragmenty wspomnień)”, part 3, Kultura, 9–10 (1948).
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski (okres 1939–1945), vol. 1, Gdańsk 1990.
Poniński A., “Wrzesień 1939 r. w Rumunii”, Zeszyty Historyczne, 6 (1964).

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

51

Issue:

2, Special Issue

Start page:

153

End page:

169

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63978 ; e-ISSN 2353-6403

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information