Object

Title: Szymon Askenazy as a diplomat of the Reborn Poland (1920–1923)

Creator:

Kornat, Marek (1971- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 52 no 3 (2017), Special Issue

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Description:

p. 47-100 ; Summary in Polish and English.

Abstract:

The study is an attempt to describe the diplomatic activities of Szymon Askenazy after the revival of the Polish state, and especially their least known chapter, which was his struggle for the shape of the borders of the reborn Republic of Poland in Geneva, 1921–1923. It was one of the hottest periods in the history of Polish diplomacy. Askenazy represented the interests of the reborn Poland, his chosen homeland. However, his actions did not always receive general approval of the main camps of Polish politics. He was also a spokesperson for the concept of Jews’ double consciousness: Jewish and Polish. In his opinion, Jews should maintain their religion and culture, but at the same time “let them combine it with a sense of Polishness and Polish patriotism”.

References:

Askenazy S., Gdańsk a Polska, Poznań, Wilno and Zakopane, 1919. ; Askenazy S., Wczasy historyczne, II, Warszawa – Kraków, 1904. ; Baranowski W., Rozmowy z Piłsudskim 1916–1931, Warszawa, 1938. ; Bardach J., Projekty organizacji kantonalnej Litwy oraz konfederacji polsko-litewskiej w 1921 roku, in: id., O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań, 1988. ; Barycz H., Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław, 1977. ; Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków, 1988. ; Batowski H., Zachód wobec granic Polski 1920–1940. Niektóre fakty mniej znane, Łódź, 1995. ; Bobrzyński M., Wskrzeszenie państwa polskiego, vol. 2: 1918–1923, Kraków, 1925. ; Borzęcki J., The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar Europe, New Haven, 2008. ; Cienciała A.M., Komarnicki T., From Versailles to Locarno. Keys to Polish Foreign Policy 1919– 1925, Kansas University Press, 1984. ; Davies N., Lloyd George i Polska 1919–1920, Gdańsk, 2000. ; Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay, ed. J. Łaptos, Warszawa, 1993. ; Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830–1840, transl. M. Borkowicz, Warszawa, 1987. ; Grabski W., Wspomnienia ze Spa, ed. Stanisław Kirkor, London, 1973. ; Hauser P., Powrót na mapę. Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej, Poznań, 2010. ; Hymans P., Mémoires, vol. 1, Bruxelles, 1958. ; Iwaszkiewicz J., “Szymon Askenazy 1867–1935”, Ateneum Wileńskie 11 (1936). ; Journal du général Edmond Buat 1914–1923, ed. F. Guelton, Paris, 2015. ; Kamiński M.K., Zacharias M.J., W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918–1939, 2nd ed., Warszawa, 1993. ; Kornat M., “Józef Beck – zarys biografii politycznej (1894–1932)”, Niepodległość (Warszawa), vol. 55 (35 after resumption), 2005. ; Kornat M., “W przededniu wojny. Żądania niemieckie wobec Polski 1938–1939”, Przegląd Polityczny 95 (2009). ; Kukiel M., “Szymon Askenazy”, Przegląd Współczesny 54 (1935), p. 332. ; Kukiel M., Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej, London, 1970. ; Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919–1922, Warszawa, 1970. ; Kułakowski M. (J. Zieliński), Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, London, 1968. ; Laroche J., “La Question de Teschen devant la Conference de la Paix”, Revue d’Histoire Diplomatique 62 (1948). ; Lechoń J., Dziennik, Warszawa, 1993 ; Leinwand A., “Walka dyplomatyczna Polski o Galicję Wschodnią (1918–1923)”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Wschodniej 46 (2011). ; “Listy Józefa Piłsudskiego”, ed. K. Świtalski, Niepodległość (Nowy Jork i Londyn), vol. 7 (1962). ; Łossowski P., Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945, Warszawa, 2007. ; Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa, 1996. ; Łossowski P., Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa, 1985. ; Łossowski P., Stosunki polsko-litewskie 1921–1939, Warszawa, 1997. ; Lubicz-Zaleski Z., Dziennik nieciągły (1904–1925), ed. M. Willaume, Paris and Łódź, 1998. ; Makowski J., Zagadnienie państwowości W. M. Gdańska, Warszawa, 1934. ; Meysztowicz J., Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych latach 1932–1939, Kraków, 1984. ; Micewski A., Roman Dmowski, Warszawa, 1971. ; Micewski A., Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice, Warszawa, 1984. ; Milhaud E., La France avait raison. Sécurité collective, Neuchâtel, 1945. ; Milosz O. V. de L., Deux messianismes politiques, précédé de Vilna et la civilisation Européenne, l’alliance des états baltiques, emprise allemande sur la Russie, Paris, 1990. ; Nowak A., Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków, 2015. ; Nowak J., Wspomnienia z ławy rządowej, Kraków, 1938. ; Nowak-Kiełbikowa M., Polska – Wielka Brytania w latach 1918–1923, Warszawa, 1975. ; Ochota J. [Tadeusz Perkowski], Spór Litwy z Polską, Warszawa, 1935. ; Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, ed. 2, Poznań, 2007. ; Pisuliński J., Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923, Wrocław, 2004. ; Piszczkowski T., Anglia a Polska 1914–1939. W świetle dokumentów brytyjskich, London, 1975. ; Piszczkowski T., Plebiscyt i Powstania na Górnym Śląsku, London, 1972. ; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, vol. 2: 1914–1939, Gdańsk, 1990. ; Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1932. Na podstawie szkiców mim. Józefa Becka, ed. A. M.Cienciała, Paris, 1990. ; “Protokoły Rady Obrony Państwa”, eds. A. Leinwand, J. Molenda, Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich, vol. 1 (1965), p. 305. ; Rataj M., Pamiętniki, ed. J. Dębski, Warszawa, 1965. ; Różański P., Stany Zjednoczone wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1918–1921, Gdańsk, 2007. ; Schimitzek S., Drogi i bezdroża minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ 1920–1939, Warszawa, 1976. ; Serejski M.H., “Jak ważyły się losy Gdańska przed ostatnią decyzją zwycięskich mocarstw”, Dzieje Najnowsze 2 (1970), no. 1. ; Seyda M., Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty. Od zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych do końca wojny, Poznań i Warszawa, 1931. ; Sharp A., David Lloyd George. Great Britain, London, 2008. ; Sierpowski S., Liga Narodów w latach 1919–1926, Wrocław i Warszawa, 2005. ; Skubiszewski K., “Kompetencje państwa polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku”, Czasopismo Prawno-Historyczne 11 (1959), no. 2. ; Stauffer P., Polacy, Żydzi, Szwajcarzy, Warszawa, 2008. ; Stępniak H., Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939), Gdańsk, 2004. ; Suleja W., “Geneza odezwy Naczelnika Państwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego z kwietnia 1919”, Niepodległość 25 (1992). ; Świtalski K., Diariusz 1919–1935, eds. A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa, 1992. ; Szczepański A., Górny Śląsk w świetle Konwencji Genewskiej, Warszawa, 1929. ; Tyrowicz M., “Aszkenaze Stefan Tobiasz (1863–1920)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 1 (1935). ; Wandycz P.S., France and her Eastern Allies 1918–1925. French-Czechoslovak-Polish Relations from Paris Peace Conference to Locarno, Minneapolis, 1962. ; Wandycz P., “Konferencja w Spa”, Kultura 6 (1959). ; Wielhorski W., Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów, London, 1947. Wisner H., Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa, 1999. ; Wisner H., Wojna nie wojna. Szkice z przeszłości polsko-litewskiej, Warszawa, 1978. ; Wołos M., O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Kraków, 2013. ; Zaks Z., “Sprawa Galicji Wschodniej w Lidze Narodów (1920–1922)”, Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia z Okresu 1914–1939 12 (1967). ; Zaks Z., “Walka dyplomatyczna o naftę wschodniogalicyjską (1918–1923)”, Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich. Studia i Materiały 4 (1969). ; Žepkaitė R., Lietuvių tautos kova dėl Vilniaus 1919–1939 m., Vilnius, 1964. ; Zięba A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków, 2010.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

52

Issue:

3, Special Issue

Start page:

47

End page:

100

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64082 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2017.EN3.03

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; National Programme for the Development of the Humanities

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information