Obiekt

Tytuł: Szymon Askenazy as a diplomat of the Reborn Poland (1920–1923)

Twórca:

Kornat, Marek (1971- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 52 no 3 (2017), Special Issue

Współtwórca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 47-100 ; Streszcz. pol., ang.

Abstrakt:

Studium jest próbą opracowania działalności dyplomatycznej Szymona Askenazego po odrodzeniu państwa polskiego, a zwłaszcza najmniej znanej karty, jaką była jego walka o kształt granic odrodzonej Rzeczypospolitej w Genewie 1921–1923. Był to jeden z najgorętszych okresów w historii dyplomacji polskiej. Askenazy reprezentował interesy odrodzonej Polski, będącej jego ojczyzną z wyboru. Jego działania nie spotkały się jednak z powszechną aprobatą głównych obozów polityki polskiej. Był też rzecznikiem koncepcji podwójnej świadomości Żydów: żydowskiej i polskiej. Jego zdaniem Żydzi zachować winni swoją religię i kulturę, ale zarazem “niechaj połączą to z poczuciem polskości i patriotyzmu polskiego”.

Bibliografia:

Askenazy S., Gdańsk a Polska, Poznań, Wilno and Zakopane, 1919. ; Askenazy S., Wczasy historyczne, II, Warszawa – Kraków, 1904. ; Baranowski W., Rozmowy z Piłsudskim 1916–1931, Warszawa, 1938. ; Bardach J., Projekty organizacji kantonalnej Litwy oraz konfederacji polsko-litewskiej w 1921 roku, in: id., O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań, 1988. ; Barycz H., Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław, 1977. ; Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków, 1988. ; Batowski H., Zachód wobec granic Polski 1920–1940. Niektóre fakty mniej znane, Łódź, 1995. ; Bobrzyński M., Wskrzeszenie państwa polskiego, vol. 2: 1918–1923, Kraków, 1925. ; Borzęcki J., The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar Europe, New Haven, 2008. ; Cienciała A.M., Komarnicki T., From Versailles to Locarno. Keys to Polish Foreign Policy 1919– 1925, Kansas University Press, 1984. ; Davies N., Lloyd George i Polska 1919–1920, Gdańsk, 2000. ; Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay, ed. J. Łaptos, Warszawa, 1993. ; Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830–1840, transl. M. Borkowicz, Warszawa, 1987. ; Grabski W., Wspomnienia ze Spa, ed. Stanisław Kirkor, London, 1973. ; Hauser P., Powrót na mapę. Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej, Poznań, 2010. ; Hymans P., Mémoires, vol. 1, Bruxelles, 1958. ; Iwaszkiewicz J., “Szymon Askenazy 1867–1935”, Ateneum Wileńskie 11 (1936). ; Journal du général Edmond Buat 1914–1923, ed. F. Guelton, Paris, 2015. ; Kamiński M.K., Zacharias M.J., W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918–1939, 2nd ed., Warszawa, 1993. ; Kornat M., “Józef Beck – zarys biografii politycznej (1894–1932)”, Niepodległość (Warszawa), vol. 55 (35 after resumption), 2005. ; Kornat M., “W przededniu wojny. Żądania niemieckie wobec Polski 1938–1939”, Przegląd Polityczny 95 (2009). ; Kukiel M., “Szymon Askenazy”, Przegląd Współczesny 54 (1935), p. 332. ; Kukiel M., Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej, London, 1970. ; Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919–1922, Warszawa, 1970. ; Kułakowski M. (J. Zieliński), Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, London, 1968. ; Laroche J., “La Question de Teschen devant la Conference de la Paix”, Revue d’Histoire Diplomatique 62 (1948). ; Lechoń J., Dziennik, Warszawa, 1993 ; Leinwand A., “Walka dyplomatyczna Polski o Galicję Wschodnią (1918–1923)”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Wschodniej 46 (2011). ; “Listy Józefa Piłsudskiego”, ed. K. Świtalski, Niepodległość (Nowy Jork i Londyn), vol. 7 (1962). ; Łossowski P., Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945, Warszawa, 2007. ; Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa, 1996. ; Łossowski P., Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa, 1985. ; Łossowski P., Stosunki polsko-litewskie 1921–1939, Warszawa, 1997. ; Lubicz-Zaleski Z., Dziennik nieciągły (1904–1925), ed. M. Willaume, Paris and Łódź, 1998. ; Makowski J., Zagadnienie państwowości W. M. Gdańska, Warszawa, 1934. ; Meysztowicz J., Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych latach 1932–1939, Kraków, 1984. ; Micewski A., Roman Dmowski, Warszawa, 1971. ; Micewski A., Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice, Warszawa, 1984. ; Milhaud E., La France avait raison. Sécurité collective, Neuchâtel, 1945. ; Milosz O. V. de L., Deux messianismes politiques, précédé de Vilna et la civilisation Européenne, l’alliance des états baltiques, emprise allemande sur la Russie, Paris, 1990. ; Nowak A., Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków, 2015. ; Nowak J., Wspomnienia z ławy rządowej, Kraków, 1938. ; Nowak-Kiełbikowa M., Polska – Wielka Brytania w latach 1918–1923, Warszawa, 1975. ; Ochota J. [Tadeusz Perkowski], Spór Litwy z Polską, Warszawa, 1935. ; Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, ed. 2, Poznań, 2007. ; Pisuliński J., Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923, Wrocław, 2004. ; Piszczkowski T., Anglia a Polska 1914–1939. W świetle dokumentów brytyjskich, London, 1975. ; Piszczkowski T., Plebiscyt i Powstania na Górnym Śląsku, London, 1972. ; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, vol. 2: 1914–1939, Gdańsk, 1990. ; Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1932. Na podstawie szkiców mim. Józefa Becka, ed. A. M.Cienciała, Paris, 1990. ; “Protokoły Rady Obrony Państwa”, eds. A. Leinwand, J. Molenda, Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich, vol. 1 (1965), p. 305. ; Rataj M., Pamiętniki, ed. J. Dębski, Warszawa, 1965. ; Różański P., Stany Zjednoczone wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1918–1921, Gdańsk, 2007. ; Schimitzek S., Drogi i bezdroża minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ 1920–1939, Warszawa, 1976. ; Serejski M.H., “Jak ważyły się losy Gdańska przed ostatnią decyzją zwycięskich mocarstw”, Dzieje Najnowsze 2 (1970), no. 1. ; Seyda M., Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty. Od zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych do końca wojny, Poznań i Warszawa, 1931. ; Sharp A., David Lloyd George. Great Britain, London, 2008. ; Sierpowski S., Liga Narodów w latach 1919–1926, Wrocław i Warszawa, 2005. ; Skubiszewski K., “Kompetencje państwa polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku”, Czasopismo Prawno-Historyczne 11 (1959), no. 2. ; Stauffer P., Polacy, Żydzi, Szwajcarzy, Warszawa, 2008. ; Stępniak H., Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939), Gdańsk, 2004. ; Suleja W., “Geneza odezwy Naczelnika Państwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego z kwietnia 1919”, Niepodległość 25 (1992). ; Świtalski K., Diariusz 1919–1935, eds. A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa, 1992. ; Szczepański A., Górny Śląsk w świetle Konwencji Genewskiej, Warszawa, 1929. ; Tyrowicz M., “Aszkenaze Stefan Tobiasz (1863–1920)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 1 (1935). ; Wandycz P.S., France and her Eastern Allies 1918–1925. French-Czechoslovak-Polish Relations from Paris Peace Conference to Locarno, Minneapolis, 1962. ; Wandycz P., “Konferencja w Spa”, Kultura 6 (1959). ; Wielhorski W., Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów, London, 1947. Wisner H., Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa, 1999. ; Wisner H., Wojna nie wojna. Szkice z przeszłości polsko-litewskiej, Warszawa, 1978. ; Wołos M., O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Kraków, 2013. ; Zaks Z., “Sprawa Galicji Wschodniej w Lidze Narodów (1920–1922)”, Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia z Okresu 1914–1939 12 (1967). ; Zaks Z., “Walka dyplomatyczna o naftę wschodniogalicyjską (1918–1923)”, Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich. Studia i Materiały 4 (1969). ; Žepkaitė R., Lietuvių tautos kova dėl Vilniaus 1919–1939 m., Vilnius, 1964. ; Zięba A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków, 2010.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

52

Zeszyt:

3, Special Issue

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

100

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64082 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2017.EN3.03

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji