RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The Third World War as envisaged by Polish generals at the turn of the 1950s and the 1960s

Creator:

Pałka, Jarosław (1973– ) ORCID

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny, Vol. 124 (2017) English-Language Edition No. 1

Contributor:

Mękarski, Artur (1972– ) : Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warsaw

Description:

p. 111-133

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This article gives an account of the military exercises code-named ‘Tempest’ and carried out in the autumn of 1961 by the army of the Polish People’s Republic under the supervision of Soviet officers. In the course of the war game the Polish staff members were placed in charge of the Baltic Front which, was given the task of seizing control of Denmark and the northern parts of Holland and Germany. These were the first large scale military exercises (a separate Polish front) to be organized after 1956.

References:

Babula, Julian, Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej, Warsaw: Bellona, 1998.
Babula, Julian, ‘Zadania operacyjne Frontu Polskiego (Nadmorskiego) – fikcja czy rzeczywistość 1959–1989’, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2010, 3, pp. 234–42.
Baev, Jordan, ‘The Build-up of the Warsaw Pact’s Military Structures, 1955–1969’, Military History Journal, 66, 1997, 5, pp. 56–77.
Dubiński, Krzysztof, and Iwona Jurczenko, Oko Pentagonu, rzecz o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, Warsaw: Wydawnictwo Intryga, 1995.
Kajetanowicz, Jerzy, Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960. Skład bojowy struktury organizacyjne uzbrojenie, Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2005.
Kajetanowicz, Jerzy, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945–2010, Częstochowa: Akademia im. J. Długosza, 2013.
Kowalski, Lech, Komitet Obrony Kraju (MON-PZPR-MSW), Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.
Paczkowski, Andrzej, ‘Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim. Od marzeń o Polskim Froncie do rzeczywistości stanu wojennego’, Zeszyty Historyczne, 161, 2007, pp. 146–62.
Piotrowski, Paweł, ‘Front Polski – próba wyjaśnienia zagadnienia’, Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej, 6, 1999, pp. 221–33.
Pióro, Tadeusz, Armia ze skazą. W Wojsku Polskim 1945–1968 (wspomnienia i refleksje), Warsaw: Czytelnik, 1994.
Poksiński, Jerzy, ‘Memorandum Sztabu Generalnego WP w sprawie Układu Warszawskiego oraz planu rozwoju Sił Zbrojnych PRL na lata 1955–1965’, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 182, 2000, pp. 81–89.
Puchała, Franciszek, Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945–1990. Obszary szpiegowskich działań, Warsaw: Fundacja Historia i Kultura, 2013.
Puchała, Franciszek, Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski, Warsaw: Bellona, 2011.
Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego 1918–2002, ed. Tadeusz Panecki, Franciszek Puchała and Jan Szostak, Warsaw: Bellona, 2003.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

124

Issue:

Eng.-Lang. Ed. 1

Start page:

111

End page:

133

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64054 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.SI.1.04

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Projects co-financed by:

National Programme for the Development of the Humanities

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information