Object

Title: Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7)

Creator:

Żmudzki, Paweł (1970- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 55 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 27-50 : ill. ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The purpose of the article is to answer the question why did Gallus Anonymus present the king of the Ruthenians – the unwarlike and cowardly man – fishing with a fishing rod at the moment of Boleslaw Chrobry’s attack which inflicted a catastrophic defeat upon Rus’? A useful context is given by motif of fishing rod and fishing people in stories unknown to Gallus Anonymus: Le roman de Perceval ou le conte du Graal by Chrétien de Troyes (the Fisher King), Plutarch’s Life of Antony, Waltharius, the story about Arnulf conquering Rome in the Antapodosis by Liudprand of Cremona, the story about Wanda in the Chronica Poloniae maioris (Chronicle of Greater Poland), and the story about the restoration to health of Emperor Gallienus’s daughter by Saint Zeno of Verona in De Zenonis vita sermo Coronati Notarii.

References:

Banaszkiewicz J., Atrybuty i społeczne „ordines”. Kilka obrazków z X–XI wieku, w: tenże, Trzy po trzy o dziesiątym wieku, Kraków 2014, s. 221–240 ; Banaszkiewicz J., Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego, czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą, w: tenże, Takie sobie średniowieczne bajeczki, wprow. M. Tomaszek, Kraków 2012, s. 517–525 ; Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, wyd. 2, Warszawa 2010 ; Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. 2, Wrocław 2002 ; Butturini F., Il segno e il tempo nella porta bronzea di san Zeno di Verona, fot. P. Chasseur, wstęp J.-P. Jouvet, Firenze 1982 ; Cetwiński M., „Rex insulsus” i „parasitis exercitus”, czyli pycha Rusina ukarana (Gall, I, 10; Kadłubek, II, 12), w: Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci profesora Wojciecha Peltza, red. J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra 2005, s. 323–334 ; Colonna E., Le poesie di Liutprando di Cremona. Commento tra testo e contesto, Bari 1996 Corcoran T.H., Roman Fishermen, „The Classical World”, 56, 1963, nr 4, s. 97–102 ; Corcoran T.H., Roman Fishermen, „The Classical World”, 56, 1963, nr 4, s. 97–102 ; Gronowska A., Fabuły rycerskie w „Gesta ducum sive principum Polonorum” Galla Anonima na tle wybranych przykładów piśmiennictwa średniowiecznego (do końca XIII w.), Warszawa 2010, praca doktorska obroniona na Wydziale Polonistyki UW ; Hoffmann R.C., Fishing for Sport in Medieval Europe. New Evidence, „Speculum”, 60, 1985, nr 4, s. 877–902 Kollinger K., Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław 2014 ; Kollinger K., Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław 2014 ; Labuda G., Rozwój zachodnioeuropejskiego eposu o Walterze, w: tenże, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1961, s. 266–276 ; Marx J., La légende arthurienne et le Graal, Genève 1996 (reprint wyd.: Paris 1952) Plezia M., Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947 ; Plezia M., Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947 ; Polak W., Kronika Galla Anonima a pochodzenie rodu Awdańców, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska, C. Deptuła, R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin 2004, s. 401–418

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

55

Start page:

27

End page:

50

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64722 ; p-ISSN 0081–7147 ; e-ISSN 2451–1331 ; 10.12775/SZ.2017.02

Source:

IH PAN, sygn. B.88/55 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/55 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information